Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Project Ondersteuning van Naasten’

Gouden Oor Award voor netwerk FCIC

3 november 2014 door Lisbeth Verharen

Gouden Oor 2Tijdens het European Listening & Healthcare congres hebben we met het netwerk Familiy Centered Intensive Care (FCIC) de Gouden Oor Award voor de Zorg ontvangen!

Sinds 2006 wordt jaarlijks de Gouden Oor Award uitgereikt aan de organisatie die het meest effectief omgaat met feedback van klanten. In de afgelopen jaren werd de Gouden Oor Award uitgereikt aan Robeco, Essent en KLM.
Dit jaar werd voor het eerst de Gouden Oor Award voor de Zorg uitgereikt als prijs voor het effectief luisteren naar mensen die zorg gebruiken. Wie zorg nodig heeft, wil niet alleen ‘geholpen worden’, maar vooral gehoord worden. De Gouden Oor Award Zorg beloont organisaties die met succes het luisteren naar klanten aantoonbaar hebben versterkt. Op die manier worden inzichten en goede voorbeelden gedeeld die navolging verdienen.

Het netwerk Familiy Centered Intensive Care (FCIC) vloeit voort uit een RAAK-project van het lectoraat samen met de IC’s van het Kennemer Gasthuis, Erasmus Medisch Centrum en de Gelderse Vallei. Het netwerk bestaat uit ervaringsdeskundigen (ex-ic patiënten en naasten), professionals en onderzoekers die zich inzetten voor het bundelen, verspreiden en door ontwikkelen van kennis over FCIC.

Sterke punten uit het juryrapport:

– De betrokkenheid en het enthousiasme van de initiatiefnemers en de diep gewortelde overtuiging dat luisteren naar en een goede begeleiding van naasten van groot belang is.
– De (effectieve eenvoud van de) instrumenten die ontwikkeld zijn om de familie op een natuurlijke en ongedwongen manier te betrekken in de zorg (bv. het intake gesprek met naasten binnen 48 uur, het dagboek, de poster die de patiënt als mens zichtbaar maakt, etc.).
– De initiatieven die zijn genomen om de mindset van medewerkers mede te richten op het welzijn van naasten, bv. trainingen, spiegelgesprekken, storytelling ervaringsdeskundigen.
– De gedegenheid waarmee instrumenten zijn ontworpen om representatieve feedback op te halen bij patiënten en naasten, bv. CQI tevredenheidsonderzoek. Deze gedegenheid erkend de drempels die zouden kunnen bestaan indien het instrumentarium onvoldoende ‘evidence based’ zou zijn.
– De toegankelijkheid van alle instrumenten en inzichten (o.a. via www.laiz.nl).
– De samenwerking tussen betrokken partijen (waaronder ervaringsdeskundigen, IC verpleegkundigen, (para)medici, leidinggevenden, maar ook onderzoekers).

Gouden Oor 1Lorette Gijsbers, verpleegkundige in het Kennemer Gasthuis en lid van het netwerk FCIC maakte voor de   nominatie van de Gouden Oor Award het volgende filmpje

Share

Ontwikkeling CQI-vragenlijst Opvang en Begeleiding van Naasten op de IC nadert afronding

12 juni 2014 door Ans Rensen

foto (3)In een inspirerende bijeenkomst met 30 professionals van verschillende Intensive Care-afdelingen wisselden wij op 5 juni jl. ideeën uit om de concept-CQI-vragenlijst te verbeteren. De aanwezigen waren eerder betrokken bij het onderzoek, waarin een groot aantal naasten is bevraagd.

Het is één van de laatste stappen bij het ontwikkelen van een gevalideerde CQI-vragenlijst. Hiermee kunnen de ervaringen van naasten van patiënten op de IC worden gemeten. De uitkomsten zijn een middel om de opvang en begeleiding van naasten te verbeteren.

Rond september/oktober wordt de vragenlijst ter accordering voorgelegd aan Zorginstituut Nederland. Wij hopen dat de vragenlijst spoedig hierna beschikbaar komt voor alle ziekenhuizen.
In de bijeenkomst bleek dat er een groot belang wordt gehecht aan de kwaliteit van de begeleiding van naasten, en aan de uitwisseling van ‘good practices’. De toolkit familiebegeleiding op de IC biedt hiervoor een mooi platform (www.laiz.nl).
Kortom, een enthousiaste ontmoeting!

Share

Kinderen op bezoek op de IC

3 juni 2014 door Lisbeth Verharen

Om kinderen tot twaalf jaar voor te bereiden op wat zij bij een bezoek aan de IC kunnen tegenkomen hebben ze in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg een fotoboek gemaakt: ‘Mees op bezoek’.
Het fotoboek is gemaakt door medewerkers van de afdeling IC (artsen en verpleegkundigen), maatschappelijk werk en een pedagogisch medewerkster. In ‘Mees op bezoek’ brengt Mees een bezoek aan zijn zieke vader die op de IC ligt. Het boekje bevat veel foto’s van de IC-afdeling om zo kinderen voor te kunnen bereiden op wat ze kunnen gaan tegenkomen. Er staan foto’s in van een patiënt die aan de beademing ligt, maar ook de apparatuur wordt in beeld gebracht.

Naast het fotoboek is er ook een folder ontwikkeld met praktische tips voor ouders van wie een familielid op de IC ligt. Per leeftijdscategorie wordt beschreven waarmee je rekening dient te houden als je met een kind op bezoek gaat op de IC-afdeling. Voor een 2-jarige zijn dit uiteraard andere adviezen dan voor een kind van tien.
Verder zijn er twee koffers ontwikkeld. Eentje ter voorbereiding aan een bezoek, met bijvoorbeeld bepaalde materialen die je veel op de IC ziet. Denk aan infuuszakken en een tube. En een tweede koffer om te gebruiken bij stervensbegeleiding met bijvoorbeeld een herinneringsdoosje en een folder waarin beschreven staat dat er de mogelijkheid is om dit proces op foto vast te laten leggen.

Tijdens de Open Space Family Centered Intensive Care op 17 april j.l. in Amersfoort werden deze producten gepresenteerd. Direct werd duidelijk dat hiervoor veel belangstelling is, dat ook in andere ziekenhuizen dergelijke initiatieven zijn en dat over dit onderwerp veel valt te leren van Kinder IC’s, waar natuurlijk ook broertjes en zusjes op bezoek komen. Reden te meer om de krachten te bundelen in het netwerk Family Centered Intensive Care.

Share

Vinden en verbinden; impressie van de Open Space Family Centered Intensive Care van 17 april 2014

22 april 2014 door Ilse Menheere

Zorgprofessionals, ex-Intensive Care-patiënten en hun naasten kwamen op 17 april 2014 bij elkaar voor de Open Space bijeenkomst Family Centered Care, in het kloosterhotel in Amersfoort.
Centraal stond de vraag hoe goede zorg kan worden gegeven aan Intensive Care-patiënten en hun naasten. Hoe kunnen krachten worden gebundeld? Hoe kan gebruik gemaakt worden van kennis en expertise van zowel zorgprofessionals als ervaringsdeskundigen?

Deelnemers aan de Open Space brachten zelf de onderwerpen in die hen bezig hielden, en raakten hierover met andere geïnteresseerden in gesprek. Het ging bijvoorbeeld over de vraag hoe zorgprofessionals omgaan met kinderen van IC-patiënten. Hoe kun je hen goed begeleiden?
Er bleek verder een gedeelde wens te zijn om de behoefte van IC-patiënten en hun naasten goed in kaart te brengen. Maar ook het onderwerp nazorg hield veel betrokkenen bezig: hoe pakken we dat aan? De indrukwekkende bijdragen van 2 ervaringsdeskundigen maakten wederom duidelijk, dat de impact van een IC-opname groot is, zowel voor een patiënt als voor naasten. Hoe kunnen zij zo goed mogelijk na de opname begeleid worden?
Met enthousiasme en betrokkenheid raakten deelnemers met elkaar in gesprek, en vonden ze elkaar in hun ambitie om dit deel van de zorg zo goed mogelijk vorm te geven.

Ilse Menheere

Share

Inspirators voor de Open Space

18 februari 2014 door Lisbeth Verharen

Voor de Open Space Family Centered Intensive Care op 17 april in Amersfoort zijn twee ervaringsdeskundigen uitgenodigd om de deelnemers te inspireren: Marianne Brackel en Cecile Frenken. Zij maakten een selfie om duidelijk te maken waarom zij er aan hechten er op 17 april bij te zijn. Bekijk hier hun boodschap. Selfie Marianne en Selfie Cecile
Nieuwsgierig naar de Open Space? Klik hier voor het programma en aanmelden.

Share

Uitwisselen over familiebegeleiding nu ook via LinkedIn!

25 januari 2013 door Lisbeth Verharen

Sinds kort is er een LinkedIn-groep in de lucht die professionals de kans biedt makkelijk en laagdrempelig ervaringen met familiebegeleiding op de IC te delen, vragen hierover te stellen en elkaar te attenderen op artikelen, symposia e.d.

Aanmelden kan via deze link

Share

Succesvol symposium ‘Familiebegeleiding op de IC’

25 januari 2013 door Lisbeth Verharen

Met 135 deelnemers was het symposium ‘Familiebegeleiding op de IC….meer dan een visitekaartje!’ uitverkocht. Deelnemers kwamen uit het hele land: van Drachten tot Sittard en van Tholen tot Rutten. Blijkbaar leeft het onderwerp. Dat was ook voelbaar tijdens de presentaties en de geanimeerde uitwisseling tijdens lunch, pauze en na afloop.
Er was veel belangstelling voor de tools die tijdens het project van het Erasmus MC, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Kennemer Gasthuis en het lectoraat zijn ontwikkeld. Deze komen binnenkort via dit weblog beschikbaar. Ook was er de nodige belangstelling voor de Consumer Quality Index (CQI) Naasten op de IC, die we vanaf ongeveer maart 2013 in tenminste 20 ziekenhuizen willen afnemen.
Indrukwekkend was het verhaal van Idelette Nutma, die als ervaringsdeskundige ons een inkijkje gaf in de wereld van patiënten en hun naasten. Samen met het verhaal van dr. Kalisvaart over de invloed van een delier op patiënt en naasten en de presentatie die ik zelf mocht verzorgen over de behoeften van naasten werd zo tijdens dit symposium het belang van aandacht voor naasten stevig voor het voetlicht gebracht.
Bijzonder ook dat, hoewel het merendeel van de deelnemers verpleegkundige was, verschillende disciplines vertegenwoordigd waren en zich presenteerden. Helder werd wat de waarde is van samenwerken met maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en psychologen. Goede zorg is multidisciplinaire zorg!
Er is nog genoeg te doen, zoals ook bleek uit het verhaal van Marijke van der Steen over nazorg voor patiënt en naasten. Wat ons betreft wordt dit symposium een jaarlijkse exercitie. Een kans om elkaar te inspireren met kennis en ervaringen over de zorg voor naasten.

Share

Post-intensive caresyndroom bij familie

17 januari 2013 door Ans Rensen

In een onderzoeksartikel van Davidson et al. (2012) wordt het post-intensive caresyndroom beschreven bij familie van patiënten die opgenomen zijn geweest op de IC. Het blijkt dat familie/naasten als reactie op de opname op de IC ernstige psychologische klachten kunnen ontwikkelen als angst, depressie, posttraumatische stresstoornis en verdriet. Deze klachten kunnen nog aanwezig zijn tot 4 jaar na ontslag van de IC en ze belemmeren familie in hun vermogen om de zorg voor hun naaste tijdens opname  en na ontslag op zich te nemen.

Het blijkt dat preventie van deze klachten beïnvloed kunnen worden tijdens de opname door zorgvuldige communicatie tussen hulpverleners en familie en door hen te betrekken in de zorg en bij besluitvorming. Een aantal tools worden hiervoor beschreven. Na ontslag wordt een aantal interventies genoemd en effecten hiervan zoals (huis)bezoek na ontslag en follow-up met clinics.

Een relevant artikel voor de praktijk om de begeleiding van familie/naasten op de IC verder te onderbouwen.

Bron: Davidson, JE., Jones C., Bienvenu J. (2012). Family response to critical illness: Postintensive care syndrome-family. Critical Care Medicine, vol. 40, no 2.

Share

Ontwikkeling CQI-vragenlijst familiebegeleiding op de Intensive Care

2 november 2012 door Ilse Menheere

In samenwerking met het Erasmus MC, Kennemer Gasthuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei ontwikkelt het lectoraat een Consumer Quality Index (CQI) om de ervaringen van familieleden en andere naasten met de opvang en begeleiding op de Intensive Care te kunnen meten.

Inmiddels is de eerste versie van de vragenlijst  ingevuld door meer dan 450 familieleden. Naast bovenstaande 3 ziekenhuizen hebben ook het Catharina Ziekenhuis Eindhoven,  het Scheperziekenhuis in Emmen en Ziekenhuis Rivierenland Tiel de vragenlijsten verspreid onder de familieleden van patiënten op hun IC.

We hebben de resultaten geanalyseerd en hebben, mede op basis van feedback van de respondenten, een nieuwe versie ontwikkeld. Na feedback van de begeleidingscommissie zal deze versie in de volgende fase van de ontwikkeling van de CQI-vragenlijst aan familieleden van IC-patiënten worden voorgelegd. Voor deze fase moet een groot aantal familieleden van tenminste 20 ziekenhuizen de vragenlijst invullen. Op basis van de resultaten van deze lijst wordt de definitieve vragenlijst vastgesteld.

Voor de komende fase zijn wij op zoek naar ziekenhuizen die deze vragenlijst willen laten invullen door familieleden.  Voor meer informatie,  aanmelding of vragen kunt u terecht bij lisbeth.verharen@han.nl

 

Bron afbeelding: Ilse Menheere

Share

Opvang en begeleiding van naasten op de SEH

26 juni 2012 door Remco Ebben

Lisanne Bergmans en Marleen van Hoof, hebben namens het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (opdrachtgever Dr.  Lisbeth Verharen, associate lector) een HBO-V onderzoek gedaan naar de opvang en begeleiding van naasten op de Spoedeisende Hulp in Nederland. Dit onderzoek liep van februari tot en met juni 2012. Er zijn telefonische interviews afgenomen en een digitale enquête verstuurd door heel Nederland met behulp van de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV). Door een hoge respons bij de digitale enquête, is inzicht verkregen in hoe er in de huidige situatie, door verschillende professionals werkzaam op de SEH, invulling wordt gegeven aan de opvang en begeleiding van naasten. Deze resultaten zijn beschreven in een onderzoeksrapport. Begin 2013 zullen deze gegevens voor publicatie worden aangeboden aan een verpleegkundig vakblad.

Klik hier voor de bron van de afbeelding.

Share