Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Project End-Of-Life Care bij IC patiënten’

‘End-of-life care op de IC’ genomineerd voor de Anna Reynvaan Praktijkprijs 2017

8 mei 2017 door Boukje Dijkstra

IC-verpleegkundigen hebben aangegeven behoefte te hebben aan handvatten in de zorg rond het levenseinde, omdat zij soms onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden ervaren.

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en V&VN IC zijn daarom een project gestart om een richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’ te ontwikkelen en te verspreiden. De richtlijn biedt praktische, evidence-based aanbevelingen om End-of-life care aan IC-patiënten en hun naasten te verbeteren en te implementeren op je afdeling. Uit onderzoek blijkt dat familie en professionals meer tevreden zijn over de kwaliteit van zorg na implementatie van de richtlijn.

Dit project is nu genomineerd voor de Anna Reynvaan Praktijkprijs, een prestigieuze prijs voor een initiatief van verpleegkundigen dat de patiëntenzorg ten goede komt (https://www.amc.nl/web/Het-AMC/Jaarlijkse-evenementen/Anna-Reynvaan-Lezing/Over-de-lezing.htm). Er zijn per categorie drie genomineerden. De winnaar wordt op 11 mei bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse Anna Reynvaanlezing in de Stadsschouwburg te Amsterdam. Kaarten zijn te bestellen via bovenstaande link.

De richtlijn is te downloaden op: https://blog.han.nl/acute-intensieve-zorg/files/2014/02/Richtlijn-EOLC-bij-IC-patiënten.pdf

End-of-life care beslaat het (zorg)proces van het moment dat de beslissing de behandeling te staken overwogen wordt, tot en met het nazorggesprek met naasten van overleden IC-patiënten.

De richtlijn bevat 106 aanbevelingen voor de verpleegkundige zorg rond het levenseinde, een praktische checklist en een implementatieplan. De evidence-based aanbevelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke artikelen en (internationale) richtlijnen, gecombineerd met klinische ervaringen, en interviews met verpleegkundigen, naasten van overleden IC-patiënten, geestelijk verzorgers en andere professionals. Thema’s zijn communicatie tussen IC-verpleegkundigen, artsen, de IC-patiënt en zijn/haar naasten; verpleegkundige zorg aan de IC-patiënt en naasten; en organisatorische aspecten en randvoorwaarden.

In 2016 is de richtlijn aangevuld, naar aanleiding van uitspraken van IC-verpleegkundigen in de interviews, met aanbevelingen over culturele, levensbeschouwelijke en religieuze aspecten van End-of-life care.

Daarnaast is de richtlijn verspreid naar alle IC’s in Nederland.

De richtlijn ‘End-of-life care: de verpleegkundige zorg’ is in 2015-2016 op verschillende IC’s in Nederland geïmplementeerd. Implementatieonderzoek laat zien dat de richtlijn op alle IC-afdelingen tot verbetering geleid heeft. De verpleegkundige zorg tijdens IC-opname en tijdens End-of-life care is op verschillende punten als significant beter ervaren, door naasten van patiënten, op de afdelingen waar IC-verpleegkundigen bij de implementatie werden ondersteund in de vorm van een training.

De richtlijn biedt IC-verpleegkundigen handvatten en draagt bij aan de verbetering van End-of-life care aan IC-patiënten en hun naasten.

Share

Promotie Marijke Noome op 29 november 2016

31 augustus 2016 door Marijke Noome

Op 29 november 2016 zal Marijke Noome, kenniskringlid van lectoraat Acute Intensieve Zorg haar proefschrift getiteld ‘End-of-life care in the ICU. The role and responsibilities of ICU nurses’ verdedigen.

 

De promotie zal op 29 november 2016 om 12.30 uur precies plaatsvinden in Nijmegen.

Promotor: Prof. dr. Evert van Leeuwen

Copromotoren: dr. Lilian Vloet (HAN) en dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer (HHS)

 

 

Share

Engelse vertaling richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’

9 mei 2016 door Marijke Noome

In januari 2014 is de Nederlandse richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’ gepresenteerd. Deze richtlijn is ontwikkeld door het lectoraat en in samenwerking met V&VN IC, en richt zich op de verpleegkundige zorg aan de stervende IC-patiënt en zijn naasten. In de richtlijn zijn 74 aanbevelingen geformuleerd.

Niet alleen in Nederland is er vraag naar een richtlijn over zorg rond het levenseinde op de IC. Daarom is er besloten om de richtlijn te vertalen naar het Engels.

Naar verwachting zal de vertaling in het najaar gepresenteerd kunnen worden.

Share

Eerste versie aanvulling op richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patienten, de verpleegkundige zorg’ gericht op culturele, levensbeschouwelijke en religieuze aspecten overhandigd

18 maart 2016 door Marijke Noome

Gisteren is de eerste versie van de aanvulling op de richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patienten, de verpleegkundige zorg’, gericht op culturele, levensbeschouwelijke en religieuze aspecten van zorg rond het levenseinde op de IC overhandigd aan V&VN IC. Namens V&VN IC was Paul Rood aanwezig om deze versie in ontvangst te nemen.

In totaal zijn 30 aanbevelingen geformuleerd, die zich richten op zorg aan een patient en naasten met een eigen cultuur, levensbeschouwing of religie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op literatuur, resultaten van focusgroepinterviews met geestelijk verzorgers en consulenten allochtone patienten, en op de deskundigheid van experts.

De aanvulling op de richtlijn zal binnenkort te vinden zijn op deze site, onder ‘publicaties’.

IMG_0506

Share

Afsluitend minisymposium End-of-life care op de IC én RAAK-congres op 10 december

11 december 2015 door Marijke Noome

Op donderdag 10 december vond het afsluitende minisymposium plaats voor de IC’s, die hebben deelgenomen aan het onderzoek naar de implementatie effectiviteit van de richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’. Implementatieleiders van de interventiegroep gaven workshop aan implementatieleiders van de controlegroep, om op die manier hun kennis en ervaring te delen. Het was een erg inspirerende dag!

Daarnaast was het project genomineerd voor de RAAK-award 2015, dat op dezelfde dag plaatsvond. Het minisymposium vond op dezelfde locatie als het RAAK-congres plaats, om het te kunnen combineren. Het project won uiteindelijk geen award, maar aan het enthousiasme van de aanwezige IC-verpleegkundigen kon het niet liggen!

d3faa657e6105f1459c436366c8839a1

beursstand_eolc

c4416b920c95768bed935481b787fcc1

IMG_0107 (2)

Share

Project ‘End-of-life care bij IC-patienten, de verpleegkundige zorg’ genomineerd voor RAAK-award

30 september 2015 door Marijke Noome

Na eind vorige week de Ina Roerdinkprijs 2015 te hebben ontvangen voor het project End-of-Life Care bij IC-patiënten, is dit project nu ook genomineerd voor de RAAK award 2015.

Uit 26 inzendingen zijn er 10 genomineerd. Op 10 december zal er tijdens het RAAK SIA congres uit deze 10 een top 3 en een publiekswinnaar worden bekend gemaakt.

Share

Presentaties op 6th EfCCNa Congres in Valencia

2 februari 2015 door Marijke Noome

Van 28 januari tot en met 31 januari vond het zesde EfCCNa congres plaats in Valencia. Boukje Dijkstra en Marijke Noome hebben daar onder andere een posterpresentatie gegeven over de communicatie tussen IC-verpleegkundigen en andere professionals tijdens End-of-life care op de IC. Daarnaast gaven zij een presentatie over het onderzoek naar de ervaringen van IC-verpleegkundigen en naasten van overleden IC-patiënten met betrekking tot End-of-life care op de IC. Ze vertelden niet alleen over het onderzoek, maar presenteerden ook een aantal resultaten en aanbevelingen uit de richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’.

MarijkeBoukjeposter

Share

Richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’ beschikbaar!

27 januari 2014 door Marijke Noome

Afgelopen donderdag hebben wij tijdens het minisymposium ‘End-of-life care bij IC-patiënten’ de nieuwe landelijke verpleegkundige richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’ mogen presenteren!

We kijken terug op een succesvol minisymposium. Jos Latour sprak over de transitie van cure naar End-of-life care en ging met het publiek in gesprek over (te) lang doorbehandelen en taken van IC-verpleegkundigen in deze besluitvorming. Hierna sprak Paul Rood over zijn ervaringen en verwachtingen als IC-verpleegkundige over End-of-life care en deze richtlijn.

Na een korte pauze hielden wij een korte presentatie over de ontwikkeling van de richtlijn en een aantal aanbevelingen. Hierna kwam een indrukwekkende presentatie van mevrouw Makarawung. Zij vertelde, als naaste van een IC-patiënt, haar verhaal over End-of-life care op de IC.

Ter afsluiting werd de richtlijn officieel overhandigd aan V&VN IC, en kregen alle aanwezigen een schriftelijke versie mee.

Vanaf nu is de richtlijn ook digitaal verkrijgbaar op de weblog www.laiz.nl

Voor vragen en/ of opmerkingen kunt u contact opnemen met Marijke Noome en/ of Boukje Dijkstra, Marijke.Noome@han.nl, Boukje.Dijkstra@han.nl, 024-3530671

Richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’

Share

Inschrijven minisymposium End-of-life care bij IC-patiënten

18 december 2013 door Marijke Noome

 

Minisymposium ‘End-of life care bij IC-patiënten’

Het project ‘End-of-life care bij IC-patiënten’ organiseert ter afsluiting een minisymposium. Twee professionals zullen spreken over ‘End-of-life care bij IC-patiënten’ en een naaste zal haar ervaringen met End-of-life care op de IC delen. Tijdens het symposium zal ook de nationale verpleegkundige richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’ gepresenteerd worden. Daarnaast zal het vervolg op dit project kort toegelicht worden.

Iedereen die betrokken is geweest bij dit project of geïnteresseerd is, is van harte uitgenodigd om aan dit minisymposium deel te nemen. U kunt u inschrijven tot 16 januari 2014, via http://www.formdesk.com/hogeschoolvanarnhemennijmegen/inschrijfformulierEOLCopIC

We hopen u 23 januari te zien!

Lilian Vloet, Marijke Noome en Boukje Dijkstra

Programma minisymposium EOLC bij IC-patienten 23-01-2014

Share

Open Space Family Centered Intensive Care

2 december 2013 door Marijke Noome

Steeds meer worden we ons bewust van de impact die een IC-opname heeft op de patiënt en diens naasten. Hoe gaan we daar als zorgprofessionals mee om?
Op 17 april vindt de eerste Open Space Family Centered Intensive Care plaats in het Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Zorgprofessionals die werkzaam zijn in het gehele zorgtraject van vóór, tijdens tot ver na de intensive care zijn uitgenodigd voor dit vernieuwende brainstorminitiatief. Uniek is dat ook ervaringsdeskundigen van harte welkom zijn, zodat zorgvrager en zorgverlener elkaar op deze interactieve dag kunnen ontmoeten. De bijeenkomst vloeit voort uit een in 2013 afgerond gezamenlijk project van het lectoraat met de IC’s van het Kennemer Gasthuis (KG), Erasmus Medisch Centrum en de Gelderse Vallei. Voor meer informatie en inschrijving zie: http://openspacefcic.eventbrite.nl

Share