Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Project EHGV’

Samenwerken aan evidence-based ambulancezorg: cursus systematic review najaar 2017

1 juni 2017 door Remco Ebben

In 2015 is het implementatieplan voor de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 vastgesteld door AZN. Als onderdeel van dit implementatieplan wordt aan professionals uit de ambulancezorg een cursus ‘Systematische review’ aangeboden. Op deze wijze worden professionals uit de ambulancezorg uitgerust met competenties om de ambulancezorg evidence-based te maken. De cursus heeft twee keer plaatsgevonden in 2016 en is gevolgd door 30 professionals uit de ambulancezorg. Vanwege de grote belangstelling heeft AZN besloten de cursus nogmaals aan te bieden in het najaar van 2017, op 14 september (hele dag) en 26 oktober (ochtend). Voor optimaal resultaat kan de groep niet te groot zijn, daarom is er plaats voor 15 professionals.

Klik hier voor de flyer en inschrijflink voor de cursus.

Share

Samenwerken aan evidence-based ambulancezorg: cursus systematische review

11 maart 2016 door Remco Ebben

In 2015 is het implementatieplan voor de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 vastgesteld door AZN. Voortkomend uit dit implementatieplan zal het Lectoraat Acute Intensieve zorg (LAIZ) in opdracht van AZN gaan starten met een systematische literatuurstudie ten behoeve van het belangrijkste onderzoeksthema ‘Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV)’. Het project EHGV is gestart op 1 maart 2016 (zie informatie over het project). De betrokken junior onderzoekers ontvangen een cursus systematische review. Van dat moment maken we gebruik om meer professionals uit de ambulancezorg in de gelegenheid te stellen deze cursus te volgen. Voor optimaal resultaat kan de groep niet te groot zijn, daarom is er plaats voor 10 professionals. Op deze wijze worden professionals uit de ambulancezorg uitgerust met competenties om de ambulancezorg evidence-based te maken.

Klik hier voor de flyer en inschrijflink voor de cursus.

Share

Start project ‘eerste hulp geen vervoer’

4 maart 2016 door Remco Ebben

20160303 Foto projectgroepAchtergrond

De ambulancezorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Professionalisering en veiligheid staan daarbij voorop. Hiermee samenhangend willen we werken volgens de laatste inzichten: evidence based ambulancezorg. Dat betekent dat er onderzoek nodig is om het handelen van ambulanceverpleegkundigen te onderbouwen. In opdracht van Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) van de HAN in samenwerking met het werkveld een Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 ontwikkeld. Via enquêtes en veldraadplegingen zijn 9 onderzoeksthema’s geprioriteerd. Op nummer één staat het thema “Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV)’. In 2015 is het implementatieplan voor de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 vastgesteld door AZN. Voortkomend uit dit implementatieplan is aan het LAIZ gevraagd om een start te maken met een systematische literatuurstudie ten behoeve van het onderzoeksthema ‘Eerste Hulp Geen Vervoer’.

(Foto: Projectgroep EHGV: Nico Tönjes, Renate Speijers en Remco Ebben)

 

Project

Het project ‘eerste hulp geen vervoer’ is een systematische literatuurstudie die loopt van 1 maart tot en met 31 december 2016. Het project is verdeeld in 2 fases:

  1. Fase 1: Vaststellen onderzoeksvraag.
  2. Doel van deze fase is om de belangrijkste uitgangsvragen vanuit het werkveld voor de systematische literatuurstudie te inventariseren. Hiervoor worden (a) lopende studies op het thema EHGV geïnventariseerd en (b) interviews gehouden met zorgprofessionals in het primaire proces en vertegenwoordigers uit management en ketenpartners.
  3. Fase 2: Uitvoeren systematische literatuurstudie
  4. Doel van deze fase is om middels een systematisch literatuurstudie de opgestelde uitgangsvragen te beantwoorden. Op basis van de resultaten worden aanbevelingen voor de praktijk en vervolgonderzoek geformuleerd.

 

Eindproducten

De eindproducten van het project bestaan uit een beknopte Nederlandstalige rapportage van beide onderzoeksfases, en een Engelstalig artikel in een peer reviewed wetenschappelijke tijdschrift.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Remco Ebben, senior onderzoeker lectoraat acute intensieve zorg: Remco.Ebben@han.nl

Share