Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Onderzoek’

Programma invitational conference ‘samenwerken in de acute keten’

1 maart 2018 door Remco Ebben

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg organiseert op donderdag 5 april 2018 de volgende Invitational Conference ‘Samenwerken in keten acute zorg’.

Via deze link vindt u het definitieve programma inclusief inschrijfformulier.

Share

Samenwerken aan evidence-based ambulancezorg: cursus systematic review najaar 2017

1 juni 2017 door Remco Ebben

In 2015 is het implementatieplan voor de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 vastgesteld door AZN. Als onderdeel van dit implementatieplan wordt aan professionals uit de ambulancezorg een cursus ‘Systematische review’ aangeboden. Op deze wijze worden professionals uit de ambulancezorg uitgerust met competenties om de ambulancezorg evidence-based te maken. De cursus heeft twee keer plaatsgevonden in 2016 en is gevolgd door 30 professionals uit de ambulancezorg. Vanwege de grote belangstelling heeft AZN besloten de cursus nogmaals aan te bieden in het najaar van 2017, op 14 september (hele dag) en 26 oktober (ochtend). Voor optimaal resultaat kan de groep niet te groot zijn, daarom is er plaats voor 15 professionals.

Klik hier voor de flyer en inschrijflink voor de cursus.

Share

Start project ‘eerste hulp geen vervoer’

4 maart 2016 door Remco Ebben

20160303 Foto projectgroepAchtergrond

De ambulancezorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Professionalisering en veiligheid staan daarbij voorop. Hiermee samenhangend willen we werken volgens de laatste inzichten: evidence based ambulancezorg. Dat betekent dat er onderzoek nodig is om het handelen van ambulanceverpleegkundigen te onderbouwen. In opdracht van Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) van de HAN in samenwerking met het werkveld een Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 ontwikkeld. Via enquêtes en veldraadplegingen zijn 9 onderzoeksthema’s geprioriteerd. Op nummer één staat het thema “Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV)’. In 2015 is het implementatieplan voor de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 vastgesteld door AZN. Voortkomend uit dit implementatieplan is aan het LAIZ gevraagd om een start te maken met een systematische literatuurstudie ten behoeve van het onderzoeksthema ‘Eerste Hulp Geen Vervoer’.

(Foto: Projectgroep EHGV: Nico Tönjes, Renate Speijers en Remco Ebben)

 

Project

Het project ‘eerste hulp geen vervoer’ is een systematische literatuurstudie die loopt van 1 maart tot en met 31 december 2016. Het project is verdeeld in 2 fases:

  1. Fase 1: Vaststellen onderzoeksvraag.
  2. Doel van deze fase is om de belangrijkste uitgangsvragen vanuit het werkveld voor de systematische literatuurstudie te inventariseren. Hiervoor worden (a) lopende studies op het thema EHGV geïnventariseerd en (b) interviews gehouden met zorgprofessionals in het primaire proces en vertegenwoordigers uit management en ketenpartners.
  3. Fase 2: Uitvoeren systematische literatuurstudie
  4. Doel van deze fase is om middels een systematisch literatuurstudie de opgestelde uitgangsvragen te beantwoorden. Op basis van de resultaten worden aanbevelingen voor de praktijk en vervolgonderzoek geformuleerd.

 

Eindproducten

De eindproducten van het project bestaan uit een beknopte Nederlandstalige rapportage van beide onderzoeksfases, en een Engelstalig artikel in een peer reviewed wetenschappelijke tijdschrift.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Remco Ebben, senior onderzoeker lectoraat acute intensieve zorg: Remco.Ebben@han.nl

Share

Cochrane Anaesthesia, Critical, and Emergency Care (ACE)

23 september 2015 door Remco Ebben

De Cochrane organisatie ontwikkelt systematische reviews die worden beschouwd als hoge mate van wetenschappelijk bewijs. De organisatie van Cochrane is onderverdeeld in 53 review groups, die zich richten op specifieke gebieden/onderwerpen in de gezondheidszorg. Voor de acute intensieve zorg is er de Cochrane  Anaesthesia, Critical, and Emergency Care (ACE) group. De scope van deze review groep ligt op de volgende gebieden:  anesthesie, perioperatief, intensive care, prehospitaal, reanimatie en acute geneeskunde.

 

De ACE review group heeft een eigen website: http://ace.cochrane.org/

 

 

Share

Presentaties op 6th EfCCNa Congres in Valencia

2 februari 2015 door Marijke Noome

Van 28 januari tot en met 31 januari vond het zesde EfCCNa congres plaats in Valencia. Boukje Dijkstra en Marijke Noome hebben daar onder andere een posterpresentatie gegeven over de communicatie tussen IC-verpleegkundigen en andere professionals tijdens End-of-life care op de IC. Daarnaast gaven zij een presentatie over het onderzoek naar de ervaringen van IC-verpleegkundigen en naasten van overleden IC-patiënten met betrekking tot End-of-life care op de IC. Ze vertelden niet alleen over het onderzoek, maar presenteerden ook een aantal resultaten en aanbevelingen uit de richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’.

MarijkeBoukjeposter

Share

Ontwikkeling CQI-vragenlijst Opvang en Begeleiding van Naasten op de IC nadert afronding

12 juni 2014 door Ans Rensen

foto (3)In een inspirerende bijeenkomst met 30 professionals van verschillende Intensive Care-afdelingen wisselden wij op 5 juni jl. ideeën uit om de concept-CQI-vragenlijst te verbeteren. De aanwezigen waren eerder betrokken bij het onderzoek, waarin een groot aantal naasten is bevraagd.

Het is één van de laatste stappen bij het ontwikkelen van een gevalideerde CQI-vragenlijst. Hiermee kunnen de ervaringen van naasten van patiënten op de IC worden gemeten. De uitkomsten zijn een middel om de opvang en begeleiding van naasten te verbeteren.

Rond september/oktober wordt de vragenlijst ter accordering voorgelegd aan Zorginstituut Nederland. Wij hopen dat de vragenlijst spoedig hierna beschikbaar komt voor alle ziekenhuizen.
In de bijeenkomst bleek dat er een groot belang wordt gehecht aan de kwaliteit van de begeleiding van naasten, en aan de uitwisseling van ‘good practices’. De toolkit familiebegeleiding op de IC biedt hiervoor een mooi platform (www.laiz.nl).
Kortom, een enthousiaste ontmoeting!

Share

Landelijke onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018

11 juni 2014 door Lilian Vloet

onderzoek in de lift

foto irene

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag werd tijdens een invitational conference in Soesterberg de landelijk onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 gepresenteerd. Dit project uitgevoerd door het lectoraat Acute Intensieve Zorg in opdracht van Ambulancezorg Nederland, en in nauwe samenwerking met AZN en V&VN ambulancezorg en de NVMMA (Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg). foto projectgroep

 

Door middel van 4 delphirondes is met een panel gekomen tot de volgende thema’s:  Eerste hulp geen vervoer (EHGV), kwaliteit van zorg meten, registratie en uitwisseling van patientgegevens, zorg- en functiedifferentiatie en competenties, triage, herkenning acutte neurologische uitval en stoornis, protocollen en protocol-adherentie, immobilisatie en ademweg vrij maken/houden.

Er vindt ook al veel onderzoek plaats blijkt uit een landelijke inventarisatie.

 

foto siveraAan de hand van inspirerende powerpitches werd al een korte impressie gegeven van onderzoeken die op dit moment uitgevoerd worden binnen de diverse RAV’s. Het doel van de onderzoeksagenda is prioriteit in onderzoekthema’s vaststellen, focus en massa creeëren, en evidence genereren voor de ambulancezorg. Dit allemaal ten behoeve van een betere kwaliteit van de patientenzorg. Dr. Herman Sixma bracht het patientenperspectief in.

De presentaties verschijnen binnenkort op deze weblog.

http://www.han.nl/onderzoek/nieuws/ambulancezorg-2014-2018/

 

Share

Trauma time-out voor reanimatiebehoeftige patiënten en vitaal bedreigde kinderen

11 juni 2014 door Remco Ebben

timeoutOp dit moment voeren 2 studenten van de opleiding medische hulpverlening in het kader van hun kwaliteitsproject een onderzoek uit naar time-out procedures op de SEH van het Radboudumc. Het doel van het onderzoek naar de trauma time-out is het schrijven van twee revisies die betrekking hebben op de reanimatiebehoeftige patiënten en vitaal bedreigde kinderen.

De huidige trauma time-out wordt gehanteerd bij patiënten met hoogenergetisch trauma, de trauma time-out is van belang om de patiëntveiligheid te vergroten. Tijdsdruk speelt bij reanimatiebehoeftige patiënten en vitaal bedreigde kinderen een grote rol waarbij efficiënt handelen van groot belang is. Bij deze patiëntengroepen worden samengestelde teams opgeroepen om de patiënt te behandelen. Het is van belang dat elk teamlid bewust is van zijn of haar taak en hierdoor de opvang van patiënten effectiever kan verlopen. Om incidenten in de toekomst te voorkomen, zullen voor deze patiëntengroepen twee time-outprocedures samengesteld worden. De revisies worden vormgegeven in twee verschillende protocollen die gehanteerd zullen worden op de traumakamers van het Radboudumc Nijmegen.

De protocollen zijn gebaseerd op resultaten die uit observaties, enquêtes en focusgroepdiscussies zijn gekomen. De time-outprocedure zullen doorlopen worden voor de opvang van reanimatiebehoeftige patiënten en vitaal bedreigde kinderen.

 

Bron afbeelding: http://www.umcutrecht.nl/subsite/watumoetwetenoverveiligheid/Preventie/Time-out-procedures/

Share

De invloed van het aantal verpleegkundigen en opleidingsniveau op overlijdensrisico

20 maart 2014 door Remco Ebben

In ziekenhuizen waar het aantal verpleegkundigen hoog is en meer verpleegkundigen een hbo-v diploma hebben, sterven minder patiënten dan in ziekenhuizen met minder personeel dat minder hoog is opgeleid.
Een groot onderzoek gepubliceerd in The Lancet onder ziekenhuizen uit negen Europese landen laat zien dat het aantal verpleegkundigen en hun opleidingsniveau samenhangen met het aantal patiënten dat overlijdt na een algemeen chirurgische ingreep zoals een darm-, liesbreuk- of knieoperatie. Uit de studie blijkt dat het overlijdensrisico 7% hoger is bij elke extra patiënt die een verpleegkundige moet verzorgen. Bij ziekenhuizen met 10% meer hbo-opgeleide verpleegkundigen is het overlijdensrisico 7% lager.
Lees verder

Share

Prehospitale antibiotica bij sepsis/septische shock

13 maart 2014 door Remco Ebben

Sepsis is een van de meest voorkomende redenen voor verwijzing naar de SEH en kent een hoge mortaliteit. Snelle diagnostiek en behandeling zijn hierbij van essentieel belang. Op de SEH wordt sepsis behandeld met het toedienen van vocht, medicatie voor vasopressie/vasodilatatie en intraveneuze antibiotica. Onbekend is echter wat het effect is om reeds prehospitaal te starten met antibiotica therapie.

Daarom start een Nederlandse multicenter randomized controlled trial (PHANTASi-studie) met als doel om te evalueren wat het effect is van prehospitale antibiotica (Ceftriaxone 2000 mg) in combinatie met training voor ambulancepersoneel op 28-dagen mortaliteit bij patienten met vermoeden op ernstige sepsis of septische shock.

Meer informatie over de opzet van de studie vindt u hier

Bron afbeelding: https://my.vanderbilt.edu/sepsismonitor/files/2013/10/SIRS.jpg

Share