Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Onderwijs’

Programma invitational conference ‘samenwerken in de acute keten’

1 maart 2018 door Remco Ebben

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg organiseert op donderdag 5 april 2018 de volgende Invitational Conference ‘Samenwerken in keten acute zorg’.

Via deze link vindt u het definitieve programma inclusief inschrijfformulier.

Share

Samenwerken aan evidence-based ambulancezorg: cursus systematic review najaar 2017

1 juni 2017 door Remco Ebben

In 2015 is het implementatieplan voor de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 vastgesteld door AZN. Als onderdeel van dit implementatieplan wordt aan professionals uit de ambulancezorg een cursus ‘Systematische review’ aangeboden. Op deze wijze worden professionals uit de ambulancezorg uitgerust met competenties om de ambulancezorg evidence-based te maken. De cursus heeft twee keer plaatsgevonden in 2016 en is gevolgd door 30 professionals uit de ambulancezorg. Vanwege de grote belangstelling heeft AZN besloten de cursus nogmaals aan te bieden in het najaar van 2017, op 14 september (hele dag) en 26 oktober (ochtend). Voor optimaal resultaat kan de groep niet te groot zijn, daarom is er plaats voor 15 professionals.

Klik hier voor de flyer en inschrijflink voor de cursus.

Share

Samenwerken aan evidence-based ambulancezorg: cursus systematische review

11 maart 2016 door Remco Ebben

In 2015 is het implementatieplan voor de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 vastgesteld door AZN. Voortkomend uit dit implementatieplan zal het Lectoraat Acute Intensieve zorg (LAIZ) in opdracht van AZN gaan starten met een systematische literatuurstudie ten behoeve van het belangrijkste onderzoeksthema ‘Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV)’. Het project EHGV is gestart op 1 maart 2016 (zie informatie over het project). De betrokken junior onderzoekers ontvangen een cursus systematische review. Van dat moment maken we gebruik om meer professionals uit de ambulancezorg in de gelegenheid te stellen deze cursus te volgen. Voor optimaal resultaat kan de groep niet te groot zijn, daarom is er plaats voor 10 professionals. Op deze wijze worden professionals uit de ambulancezorg uitgerust met competenties om de ambulancezorg evidence-based te maken.

Klik hier voor de flyer en inschrijflink voor de cursus.

Share

Cochrane Anaesthesia, Critical, and Emergency Care (ACE)

23 september 2015 door Remco Ebben

De Cochrane organisatie ontwikkelt systematische reviews die worden beschouwd als hoge mate van wetenschappelijk bewijs. De organisatie van Cochrane is onderverdeeld in 53 review groups, die zich richten op specifieke gebieden/onderwerpen in de gezondheidszorg. Voor de acute intensieve zorg is er de Cochrane  Anaesthesia, Critical, and Emergency Care (ACE) group. De scope van deze review groep ligt op de volgende gebieden:  anesthesie, perioperatief, intensive care, prehospitaal, reanimatie en acute geneeskunde.

 

De ACE review group heeft een eigen website: http://ace.cochrane.org/

 

 

Share

Trauma time-out voor reanimatiebehoeftige patiënten en vitaal bedreigde kinderen

11 juni 2014 door Remco Ebben

timeoutOp dit moment voeren 2 studenten van de opleiding medische hulpverlening in het kader van hun kwaliteitsproject een onderzoek uit naar time-out procedures op de SEH van het Radboudumc. Het doel van het onderzoek naar de trauma time-out is het schrijven van twee revisies die betrekking hebben op de reanimatiebehoeftige patiënten en vitaal bedreigde kinderen.

De huidige trauma time-out wordt gehanteerd bij patiënten met hoogenergetisch trauma, de trauma time-out is van belang om de patiëntveiligheid te vergroten. Tijdsdruk speelt bij reanimatiebehoeftige patiënten en vitaal bedreigde kinderen een grote rol waarbij efficiënt handelen van groot belang is. Bij deze patiëntengroepen worden samengestelde teams opgeroepen om de patiënt te behandelen. Het is van belang dat elk teamlid bewust is van zijn of haar taak en hierdoor de opvang van patiënten effectiever kan verlopen. Om incidenten in de toekomst te voorkomen, zullen voor deze patiëntengroepen twee time-outprocedures samengesteld worden. De revisies worden vormgegeven in twee verschillende protocollen die gehanteerd zullen worden op de traumakamers van het Radboudumc Nijmegen.

De protocollen zijn gebaseerd op resultaten die uit observaties, enquêtes en focusgroepdiscussies zijn gekomen. De time-outprocedure zullen doorlopen worden voor de opvang van reanimatiebehoeftige patiënten en vitaal bedreigde kinderen.

 

Bron afbeelding: http://www.umcutrecht.nl/subsite/watumoetwetenoverveiligheid/Preventie/Time-out-procedures/

Share

25 november 2013: promotie drs. Maaike Janssen

12 juli 2013 door Remco Ebben

Maandag 25 november verdedigt Drs. Maaike Janssen haar proefschrift ‘Mind the gap. Triage guidelines and their utilisation at the Emergency department’.

Lees verder

Share

Of je werkt hier veilig of je werkt hier niet

28 januari 2013 door Friede Simmes

Nadat het veiligheidsmanagementprogramma in bijna alle ziekenhuizen is geïmplementeerd, is het onderwijs aan zet. Iedere (toekomstige) zorgprofessional in het ziekenhuis zal moeten leren om risicobewust en veilig te werken. Om structuur aan te brengen in het ‘patiëntveiligheidsleren’ is een concept raamwerk ontwikkeld waarin de benodigde competenties zijn samengebracht. Het raamwerk dient als leidraad voor het reguliere zorgonderwijs, maar kan ook voor bij- of nascholingen of cursussen worden gebruikt. Het conceptraamwerk is ontwikkeld door vertegenwoordigers van vrijwel alle zorgopleidingen, de werkvelden en hun overkoepelende organisaties.
Ben je benieuwd naar het concept raamwerk? Ga naar: http://www.vmszorg.nl/VMS-onderwijs/aanpak. Heb je aanvullingen op het concept dan ben je van harte uitgenodigd hier op te reageren.
Een besluitvormingscommissie met vertegenwoordigers uit voornoemde organisaties buigt zich komend half jaar over de formele borging van de patiëntveiligheidscompetenties in onderwijs en opleiding.

Share

Opening praktijkhuis IVS en IPS

7 november 2012 door Lilian Vloet

Vanmiddag een zeer geslaagde opening van het praktijkhuis IVS en IPS, waar studenten multidisciplinair hun vaardigheden kunnen oefenen, kennis en kunde uitwisselen en als toekomstige professionals leren samenwerken. Wat een mooie ruimtes en materiaal en inspirerende leeromgeving! Daar mogen jullie trots op zijn.

Share

Werken bij de opleiding Medische Hulpverlening aan de HAN?

7 september 2012 door Remco Ebben

De hbo bacheloropleiding Medische Hulpverleningstudie leidt op voor verschillende ondersteunende beroepen binnen en buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld anesthesiemedewerker of hulpverlener in de acute zorg. Voor deze opleiding is de HAN nu op zoek naar docenten die willen bijdragen aan de opbouw en groei van deze opleiding. U verzorgt verschillende onderwijsvormen, zoals practica, werk-, hoor- en responsiecolleges. U begeleidt studenten in onderwijs- en afstudeerprojecten. Ook werkt u mee aan de ontwikkeling van het profiel en curriculum van de opleiding en ontwikkelt u onderwijsonderdelen. Heeft u interesse? Ga dan naar Insite, Vacatures, of http://www.han.nl/start/corporate/werken-bij-de-han/ voor de volledige vacaturetekst, daar kunt u ook solliciteren.

(Bron afbeelding: http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/medische-hulpverlening/vt/)

Share

Ans Rensen genomineerd voor HAN-prijs onderzoeker

23 augustus 2012 door Maaike Janssen

Ans Rensen is één van de drie genomineerden voor de HAN-prijs. Om in aanmerking te komen voor deze prijs, is Ans door het lectoraat aangedragen, aangezien zij vanaf het eerste uur voor het lectoraat werkzaam is en zij imiddels veel heeft bijgedragen aan het lectoraat.

Vandaag wordt bekend gemaakt of Ans deze prijs in de wacht gaat slepen. Voor ons heeft ze de prijs echter al helemaal verdiend! We willen haar heel veel succes en plezier toewensen!

Share