Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Niet gerubriceerd’

Invitational Conference LAIZ 2018

20 december 2017 door Veronica Varol

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg organiseert op donderdag 5 april 2018 de volgende Invitational Conference.

Noteer deze datum alvast in je agenda!

Meer info over het programma volgt zo spoedig mogelijk.

Share

Leer ook reanimeren. Schokkend! Rode kruis

23 oktober 2017 door Lilian Vloet

Het rode kruis zet de populaire serie Penoza in om mensen te motiveren ook een reanimatietraining te volgen.

Een goed hart is goud waard, toch Berry? Doe net als Carmen uit Penoza een cursus voor ‘je weet maar nooit.’ Leer reanimeren!
Ga naar www.rodekruis.nl/reanimeren

Share

‘Abstract award ESICM lives 2017’ voor multinationale studie waarin twee delirium voorspelmodellen voor IC patiënten vergeleken worden

20 september 2017 door Veronica Varol

Delirium is een veel voorkomend probleem onder intensive care (IC) patiënten en heeft ernstige negatieve gevolgen voor de patiënt. Gezien de negatieve gevolgen is het inzetten van preventieve maatregelen van groot belang. Bij voorkeur worden deze maatregelen ingezet bij de IC patiënten die een verhoogd risico op delirium hebben, omdat preventieve maatregelen kunnen leiden tot zowel negatieve bijwerkingen voor de patiënt als hoge kosten. Maar ook voor onderzoek is het belangrijk dat patiënten kunnen worden ingedeeld op basis van hun risico op delirium. Op dit moment zijn er twee delirium voorspelmodellen beschikbaar. Het PRE-DELIRIC model, dat binnen 24 uur na IC opname het risico op delirium kan voorspellen en het E-PRE-DELIRIC model, dat meteen bij IC opname het delirium risico voorspelt. Omdat het onduidelijk is welk model het best gebruikt kan worden in de klinische praktijk en welk model de voorkeur heeft van de IC artsen, hebben we vanuit de intensive care van het Radboudumc een grote multinationale studie uitgevoerd in 11 IC’s vanuit 7 landen, de DECISION studie. Tijdens deze studie hebben we onderzocht welk model het beste presteert, zowel op statistisch vlak als op gebruikersgemak. Deze studie presenteren we 26 september a.s. tijdens het ESICM lives congres in Wenen, waar het geselecteerd is voor de ‘best abstract award winner session’. Dit is het jaarlijkse congres van de European Society of Intensive Care Medicine.

 Annelies Wassenaar

Promovenda Intensive Care Radboudumc

Extern lid kenniskring LAIZ

 

Share

Cursus evidence-based practice voor verpleegkundigen uit de ambulancezorg

29 juni 2017 door Remco Ebben

Afbeeldingsresultaat voor evidence based practice

Evidence-based practice is het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten. Het wordt gezien als een belangrijke manier om tot doeltreffende zorg van hoge kwaliteit te komen en ongewenste praktijkvariatie tegen te gaan. Om onderzoek en het gebruik van onderzoeksresultaten in de praktijk van de ambulancezorg te stimuleren wordt aan verpleegkundigen uit de ambulancezorg een cursus ‘evidence-based practice’ aangeboden. De eendaagse cursus wordt 2x aangeboden in het najaar van 2017: op 16 november en 5 december.

Klik hier voor de flyer en het inschrijfformulier.

Bron afbeelding: http://guides.mclibrary.duke.edu/c.php?g=158201&p=1036021

Share

Besluitvorming kwetsbare ouderen op de IC: film en gesprekskaart definitief

13 juni 2017 door Lilian Vloet

Kwetsbare ouderen op de IC ondergaan vaak behandelingen zonder een bewuste afweging te maken over de mogelijkheden en gevolgen. Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft in samenwerking met het Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede en het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem afgelopen periode een film en gesprekskaart ontwikkeld om kwetsbare ouderen en hun naasten beter bij de besluitvorming over opname en behandeling op de IC te betrekken. Op basis van evaluatie met ouderen, hun naasten en professionals zijn de gesprekskaart en film enigszins aangepast. De definitieve producten zijn nu klaar voor gebruik en beschikbaar voor andere IC’s. De gesprekskaart is te vinden op https://www.rijnstate.nl/media/13418/gesprekskaart_ic_rijnstate.pdf

De film is te bekijken op YouTube Preview Image

 

Share

Vooraankondiging Conferentie Ouderenmishandeling, wat zien we, wat doen we?

27 maart 2017 door Veronica Varol

Namens Karin Landsbergen

Op 15 juni a.s., op de dag van de Ouderenmishandeling, organiseert het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, samen met Acute Zorg regio-Oost en de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen een conferentie getiteld: “Ouderenmishandeling: wat zien we, wat doen we?”

Sprekers van zowel VWS als vanuit de praktijk van ambulancezorg en spoedeisende hulp zullen hun rol bij dit maatschappelijke relevante thema verhelderen. Ook is er aandacht voor financiële uitbuiting en voor forensische aspecten bij Ouderenmishandeling.

 De conferentie vindt plaats van 9.30u-15.00u in de Jaarbeurs in Utrecht.

Reserveer de datum vast in uw agenda, het definitieve programma volgt binnenkort.  

Accreditatie is aangevraagd.

Share

Vertaling Richtlijn End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg

17 oktober 2016 door Boukje Dijkstra

In 2014 is de Richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’ uitgekomen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Engelse vertaling van deze richtlijn, die eerder op het Europese congres (EffCCNa) voor IC-verpleegkundigen in Valencia werd gepresenteerd. De richtlijn werd hier goed ontvangen en de vraag was of er ook een Engelse versie beschikbaar was. Dat is dus bijna het geval… Deze vertaling, mede geïnitieerd door Verpleegkundigen & Verzorgenden Intensive Care (V&VN IC), zal in februari tijdens het EffCNa-congres in Belfast klaar zijn.

Share

Verpleegkundig minisymposium Het Bedreigde Kind

7 juni 2016 door Veronica Varol

moederkind

Minor High Care -moeder & kind

donderdag  16 juni 2016 Nijmegen

Locatie:       HAN, Kapittelweg 33 te Nijmegen, A005

Inschrijven:Digitaal via link. https://ggmactiviteitenkalender.nl/activiteiten?start=50

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Inschrijven voor 13 juni

Contact:    Voor meer informatie; Nanda.Verheul@han.nl of 06 39 79 88 08

9.00 uur   Registreren

9.30 uur    Opening Nanda Verheul

9.40 uur    Verpleegkundige Vervolg Opleidingen; N. Verheul

10.10 uur   Kwaliteitszorg binnen de acute en intensieve zorg ; studenten

10.40 uur   Family CenteredCare binnen de kinderIC; S. Otto, Teamleider KinderIC, WKZ Utrecht

11.10 uur    Cross yourBorders, Project NICU; M. v. Ingen, PhysicianAssistant, Radboudumc

11.40 uur   Pauze

12.15 uur   Met 1600 gram in de wieg. Is dat mogelijk? A. Schutmaat, researchverpleegkundige en M. v.d. Velde neonatologie    verpleegkundige, Isala klinieken Zwolle

12.45 uur   Respiratoir bedreigde kind op de kinderIC; R. Pfeil, kinderIC verpleegkundige, KinderIC, Radboudumc

13.15 uur    Vitaal bedreigde neonaat; T. Peeters, Nurse Practitioner IC Neonatologie, Radboudumc

13.45 uur   Afsluiting

 

Share

Interessant programma van FCIC op Venticare

6 juni 2016 door Boukje Dijkstra

Afgelopen vrijdag had de Stichting Family and patient Centered Intensive Care een interessant programma samengesteld op Venticare.

Diverse sprekers spraken over muziek, licht en geluid, een gesprekskaart voor naasten, canulezorg, End-of-life care op de IC, het postintensivecaresyndroom en naasten op de IC.

Zo werden de positieve effecten van muziek in verschillende acute zorgsituaties en mogelijkheden voor muziek op de IC gepresenteerd.

Ook de effecten van licht en geluid op de IC kwamen voorbij, waarbij gebleken is dat deze de nachtrust van de IC-patiënt zodanig kunnen verstoren dat patiënten vaak maar drie minuten achter elkaar ongestoord kunnen slapen. Leuk weetje in deze presentatie was dat blauw licht IC-verpleegkundigen kan helpen zich te concentreren.

Vervolgens werden een gesprekskaart en film die naasten kunnen helpen zich voor te bereiden op het familiegesprek met intensivist en IC-verpleegkundige besproken, een project dat recent de Anna Reynvaanpraktijkprijs in de wacht gesleept heeft.

Na de pauze kwamen canulezorg en End- of-life care op de IC, met ook aandacht voor culturele, levensbeschouwelijke en religieuze aspecten, aan bod.

Halverwege de middag zijn het postintensivecaresyndroom (PICS) en de cognitieve problemen die ex-IC-patiënten vaak nog lang na hun IC-opname kunnen ervaren, en het belang van aandacht hiervoor en een goede follow up hierin, aan de orde geweest.

De dag werd afgesloten met een presentatie over naasten op de IC en hoe zorgprofessionals hen (meer) bij de zorg kunnen betrekken, met diverse voorbeelden uit de Amerikaanse praktijk.

Share

25 mei 2016 door Karin Landsbergen

Een ‘niet pluis gevoel’ in de acute zorgketen. En dan?

De ambulance gaat ter plaatse na een 112 melding. Er is brand ontstaan in een huis waarin een echtpaar (71 en 79 jaar) woont. De man vertelt dat hij loempia’s heeft staan bakken voor zijn vrouw, waarbij de vlam in de pan geslagen is. De brandweer vraagt of de ambulanceverpleegkundige even in huis wil kijken. Te zien is een vol, onhygiënisch, niet leefbaar huis. De verpleegkundige gaat het hierover het gesprek aan met het echtpaar, maar die voelen zich aangevallen en vinden de observering kwetsend. De verpleegkundige houdt er een ‘niet pluis gevoel’ aan over.

Dat ‘niet pluis gevoel’ is het vertrekpunt voor verder onderzoek. Maar welke stappen moet en kun je als professional in de acute zorgketen ondernemen om na te gaan of er daadwerkelijk sprake is van ouderenmishandeling?

Project Signaleren en melden ouderenmishandeling in de acute zorgketen

De Lectoraten Acute Intensieve Zorg en Innovatie in de Care (HAN) zijn in 2014 gestart met het project “Signaleren en melden ouderenmishandeling acute zorgketen” middels subsidiegelden van RAAK-Publiek. De directe aanleiding voor het project zijn vragen van ambulance- en SEH-verpleegkundigen naar hulpmiddelen voor de herkenning van ouderenmishandeling in de acute zorgketen. Verpleegkundigen voelen handelingsverlegenheid en geven tijdens interviews uit studies van Horio, Kilsdonk, & Vorle (2013); Eldijk & Aarsman (2013); Nielen & Kuppeveld (2014) aan:

“Misschien zie ik het wel, maar herken ik ze (mishandelde ouderen) niet als zodanig”.

“We hebben een hele hoop dingen een beetje door de vingers gezien”.

Verpleegkundigen geven aan niet te weten hoe ze ouderenmishandeling vroegtijdig en structureel kunnen signaleren. Dat terwijl adequate monitoring en melding kan voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig (lang) lijden of (gezondheids)schade oplopen.

Middels het project stellen de lectoraten zich tot doel om hulpmiddelen te ontwikkelen voor de herkenning van ouderenmishandeling en voor een eenduidige aanpak van de melding van ouderenmishandeling in de acute zorgketen. Het ontwikkelen en het uittesten van deze hulpmiddelen, gebeurt samen met professionals uit het werkveld waaronder ambulance- en SEH-verpleegkundigen.

Een protocol en bijbehorende scholing

Er zijn een literatuurstudie en een veldraadpleging uitgevoerd om beschikbare instrumenten voor signalering en melding van ouderenmishandeling te inventariseren. Daarbij is gebruik gemaakt van de al bestaande expertise op dit gebied en de eerder ontwikkelde instrumenten voor de signalering van ouderenmishandeling in de langdurige zorgsetting. In de acute zorgketen is vervolgens een pakket van eisen opgehaald en is er samen met experts uit praktijk, onderzoek en onderwijs een protocol ontwikkeld om ouderenmishandeling te kunnen signaleren en om de juiste stappen te zetten bij een vermoeden van ouderenmishandeling.

Het ontwikkelde protocol heeft betrekking op ouderenmishandeling door personen uit de huiselijke kring van de ouderen. Het protocol bevat verschillende producten, waaronder een kort en bondig screeningsinstrument, en is gekoppeld aan een scholing (e-learning) om bewustwording te vergroten en om de zorgprofessionals kennis te laten maken met de te nemen stappen bij een vermoeden van ouderenmishandeling. Als basis voor de te nemen stappen in het signaleren en handelen bij een vermoeden van ouderenmishandeling, is de KNMG Meldcode als leidraad genomen.

 

Er vindt een pretest van het protocol en de scholing plaats in juni bij verpleegkundigen van de RAV Gelderland-Midden Zuid en SEH-verpleegkundigen van de Gelderse Vallei in Ede. Op basis van de feedback die uit deze pretest volgt, zullen protocol en scholing worden bijgesteld. Daarna zullen beide getest worden op bruikbaarheid in de praktijk (ambulancezorg en SEH-afdeling) bij de pilot implementatie.

Voor vragen of reacties mail Karin Landsbergen, hoofddocent Maatschappelijk Werk & Dienstverlening en senioronderzoeker Lectoraat Acute Intensieve Zorg : karin.landsbergen@HAN.nl

 

Share