Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘LEVV’

Mooie plannen invoeren

31 maart 2010 door Joke Mintjes

boekjeHet LEVV en ZonMw komen met de publicatie ‘Mooie plannen en weerbarstige praktijk’ tegemoet aan de behoefte aan praktische informatie rond implementeren.  Tien implementatie coaches delen hun ervaringen, leermomenten en adviezen. Ze zijn een bron van inspiratie voor iedere (potentiele) implementeerder. Het boekje is aan te vragen bij ZonMw info@zonmw.nl

Share

“Wie wil weten hoe je zorgvernieuwing aanpakt, komt naar Kennis Beter Delen”

20 januari 2010 door Donna Schalk

Kennisbeterdelen

Zo luidt de aankondiging voor het Kennis Beter Delen congres dat plaatsvindt op 4 maart 2010. Ook het Lectoraat Acute Intensieve Zorg is tijdens deze dag vertegenwoordigd om haar kennis te delen.

In samenwerking met het Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (www.levv.nl) wordt de sessie ‘Sleutelposities in implementatie’ verzorgd waarin het project Do Triage centraal staat. Tijdens het project Do Triage is veel kennis en ervaring opgedaan rond het vormgeven van een ondersteuningsprogramma waarbij Spoedeisende Hulp (SEH) verpleegkundigen de implementatie van de richtlijn Triage op de SEH [2008] realiseren. In deze sessie krijgen de deelnemers een kijkje in de keuken van dit programma. Bijvoorbeeld hoe de SEH-verpleegkundigen geleerd hebben hoe zij belemmeringen binnen implementatieprocessen, zoals weerstand of ontoereikende voorwaarden, om kunnen buigen naar bouwstenen voor succesvolle implementatie.

Voor meer informatie over het programma en een overzicht van de sessies kijkt u op: www.kennisbeterdelen.nl

Share

Dóórliggen komt door liggen

15 oktober 2008 door Joke Mintjes


Mevrouw Bussemaker ontving het handboek ‘Decubitus te lijf’ uit handen van het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV) en uitgever Bohn Stafleu van Loghum.

Verbetering van de decubituszorg is de drijfveer van het LEVV geweest om dit boek te schrijven. Ook op de IC komt decubitus nog vaak voor.
Het voorkómen van doorligwonden behoort tot de verantwoordelijkheid van verpleegkundigen (en verzorgenden). Zij zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de manier waarop zij zorg verlenen en behoren hun kennis op peil te houden. Bij het in ontvangst nemen van het boek zegt mevrouw Bussemaker dat door het verminderen van decubitus verpleegkundigen meer waardering krijgen voor hun werk en daarmee ook het werkplezier toeneemt.

De laatste jaren is de kennis over decubitus flink toegenomen. Verpleegkundigen schreven er hun proefschrift over en brachten de prevalentie in kaart.
Dit boek biedt verpleegkundigen actuele vakinhoudelijke kennis over de preventie en behandeling van decubitus. Naast de vakinhoud komen ook andere aspecten aan de orde waarmee verpleegkundigen te maken krijgen, zoals bijvoorbeeld implementatie en leiderschap. Zodat ook daadwerkelijk de belangrijke stap gezet wordt naar consequente en duurzame toepassing van de kennis in de praktijk.

Share

Regionaal Tucht College waarschuwt centralist

16 juli 2008 door Joke Mintjes

De LEVV nieuwsbrief nr 28 meldt het volgende. “Een verpleegkundig centralist op een ambulancepost verwees een zwangere vrouw naar de huisartsenpost. De volgende dag beviel zij van een levenloos meisje. De verpleegkundige werd verweten dat hij de hulpvraag niet had uitgediept zoals voorgeschreven in de Landelijke Standaard Meldkamer Ambulancezorg (LSMA) 2005. Het RTC Eindhoven gaf de verpleegkundige een waarschuwing.Zie 20-05-2008 – Hulpvraag zwangere vrouw onvoldoende uitgediept door centralist”
Een uitgebreide beschrijving van de casus vindt u via www.levv.nl

Share