Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Indicatoren’

Kwaliteitsindicatoren: (n)iets voor verpleegkundigen?

6 september 2006 door Joke Mintjes

decubitus01Interne indicatoren voor de kwaliteit op de IC zijn volop in ontwikkeling. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Verpleegkundigen (NVICV) is daarbij betrokken. Een proef met gebruik van indicatoren op 18 IC’s heeft geleid tot een set van 12 indicatoren. Na analyse van de resultaten zal een definitieve set worden voorgelegd aan de leden van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)voor nationale implementatie. Lees ook “Een kwaliteitszeef voor de IC” in Medisch contact van 26 mei 2006 . Ik veronderstel dat bij de implementatie ook de verpleegkundigen betrokken worden. Vooral ook omdat één van de drie uitkomstindicatoren de decubitusincidentie is. Voor evidence based decubitus beleid (opsporing en preventie) is een landelijke standaard beschikbaar (). Een handleiding voor indicator ontwikkeling voor verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeghuizen is onlangs verschenen >. Die is ook te vertalen naar de acute zorg. De handleiding geeft aan wat indicatoren zijn, welke functie indicatoren hebben en hoe je de indicatoren in de praktijk kunt gebruiken.
Zijn er collega’s werkzaam in de acute zorg die ervaring hebben met het werken met kwaliteitsindicatoren? Wilt u reageren?

Share