Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Delirium op de Intensive Care’

Cum Laude promotie Mark van den Boogaard

13 februari 2012 door Mark van den Boogaard

Delirium in Intensive Care Patients; detection, impact, prediction, prevention, and biomarkers.

Dit is de titel van het proefschrift dat Dr. Mark van den Boogaard op maandag 2 april met succes heeft verdedigd. En niet zomaar met succes: Mark van den Boogaard is de 1e Verplegingswetenschapper in Nederland die met het judicium ‘Cum Laude’ is gepromoveerd! Zoals al in de titel staat omschreven behelst het proefschrift meerdere belangrijke aspecten van delirium bij de intensive care patiënt. Iets waar Mark van den Boogaard al geregeld over heeft gerapporteerd op dit weblog.

Share

Delirium predictie en preventie

19 december 2011 door Mark van den Boogaard

Delirium is een organo-psychosyndroom wat inhoud dat er altijd sprake is van onderliggend lijden en dat het zich uit met psychiatrische symptomen. Delirium is een ernstige en veelvoorkomende stoornis bij patiënten op de Intensive Care (IC). Patiënten die tijdens het IC verblijf delirant zijn geweest verblijven langer op de IC en in het ziekenhuis. Delirante patiënten worden langer kunstmatig beademd en de ziekenhuissterfte in deze groep patiënten is hoger.
Lees verder

Share

26 september 2011 door Mark van den Boogaard

Nationale en internationale samenwerking op de gebied van delirium onderzoek.

 

Onderzoek op gebied van delirium op de intensive care (IC) heeft de laatste 10 jaar een enorme vlucht gemaakt sinds we met een relatief eenvoudig instrument patiënten op de IC kunnen screenen. Dit instrument, de confusion assessment method (CAM)-ICU wordt wereldwijd het meest gebruikt o.a. vanwege de eenvoud maar belangrijker nog, de uitstekende performance (juistheid, accuraatheid) van het instrument. Door een samenwerkingsverband met 10 ziekenhuizen in Nederland is recentelijk vastgesteld dat de performance van de CAM-ICU echter aanmerkelijk lager is wanneer de CAM-ICU wordt afgenomen door de IC-verpleegkundige die aan het bed staat. In de oorspronkelijke onderzoeken was de performance uitstekend maar toen werd de CAM-ICU steeds afgenomen door ‘dedicated’ onderzoeksverpleegkundigen. Een belangrijke verklaring voor de mindere performance lijkt te liggen bij de implementatie maar ook bij het hebben van een medisch protocol waarin aandacht is voor de CAM-ICU. De resultaten van dit multicenter onderzoek zijn gepubliceerd in het meest vooraanstaande tijdschrift van de IC (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21562131). Deze goede samenwerking heeft geleid tot de oprichting van een nationale delirium IC-onderzoekswerkgroep. Op deze manier worden de krachten en kennis gebundeld en kan er efficiënter en groter onderzoek worden uitgevoerd. Binnenkort komen de onderzoekers weer bij elkaar in het UMC St Radboud en worden in ieder geval weer 3 nieuwe studies bekeken voor samenwerking. Bovendien is de samenwerking recentelijk ook nog eens uitgebreid op Europees niveau. Begin oktober is het belangrijke ESICM (European Society of Intensive Care Medicine) congres in Berlijn en hier komt de Europese werkgroep delirium bijeen om onderlinge samenwerkingsmogelijkheden te bespreken. Onder andere een nieuwe delirium predictie studie, geinitieerd vanuit het UMC St Radboud, wordt dan aangekondigd. Kortom er gebeurt veel in “Delirium onderzoeksland” en door de kennis te bundelen en te delen leidt dit snel tot nieuwe kennis op gebied van delirium wat uiteindelijk zijn vruchten moet afwerpen in de zorg voor onze IC-patiënten.

 

 

Mark van den Boogaard

Wetenschappelijk Onderzoeker afdeling Intensive Care

UMC St Radboud, Nijmegen

Share

Delirium op de Intensive Care

12 juli 2010 door Mark van den Boogaard

overzicht ICRecentelijk is door de medische beroepsvereniging van de Intensive Care (NVIC) de richtlijn Delirium op de Intensive geaccordeerd.

Dit is voor onze IC praktijk vooral erg belangrijk omdat in toenemende mate delirium screeningsinstrumenten (om delirium bij de IC patiënt te kunnen vaststellen) worden geïmplementeerd. Uit onderzoek is namelijk bekend dat als patiënten niet standaard worden gescreend op delirium ongeveer 60-70% van de delirium gevallen niet worden herkend door zowel de verpleegkundigen (60%) als door de artsen (70%). Eveneens weten we uit onderzoek dat IC-patiënten met een delirium langer aan de mechanische beademing liggen, langer op de IC en in het ziekenhuis verblijven en vaker overlijden dan niet delirium patiënten. Uit implementatie onderzoek in het UMC St Radboud is gebleken dat vroegherkenning middels een delirium screeningsinstrument kan bijdragen aan een verkorting van de delirium behandeling(1). Maar wil de implementatie van een delirium screeningsinstrument succesvol zijn dan is het ook belangrijk dat de artsen anticiperen op de resultaten van de screening uitgevoerd door de IC-verpleegkundigen. Dit betekent dat naast de implementatie van het instrument ook aandacht moet zijn voor de invoering van een delirium behandelingsprotocol. En juist de goedgekeurde richtlijn kan hiervoor als leidraad gebruikt worden door alle IC’s in Nederland.

Dit is dan weer een belangrijke zet in de kwaliteitsverbetering van de zorgverlening voor onze intensive care patiënten.

 

Reference List

 

  (1)   van den Boogaard M., Pickkers P, van der Hoeven H., Roodbol G, van Achterberg T., Schoonhoven L. Implementation of a delirium assessment tool in the ICU can influence haloperidol use. Crit Care 2009 Aug 10;13(4):R131.

Share