Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘crisisbeheersing’

Startsymposium academische werkplaats: Crisisbeheersing in de Acute en Publieke gezondheid

6 april 2016 door Sivera Berben

Anaphem Op 30 maart vond een landelijke bijeenkomst plaats bij het RIVM in Bilthoven, ter gelegenheid van de start van een nieuwe academische werkplaats crisisbeheersing. De volledige naam van de werkplaats is: Academic Network for Applied Public Health en Emergency Management (Anaphem).

Een academische werkplaats is een kennisinfrastructuur waarin mensen uit beleid, onderzoek en praktijk samenwerken. De HAN en het lectoraat Acute Intensieve Zorg willen bijdragen aan deze samenwerking binnen Anaphem, om de acute en publieke gezondheidszorg op het thema crisisbeheersing op een hoger niveau te brengen. Belangrijke partners in Anaphem zijn het RIVM, Instituut voor Fysieke Veiligheid, GGD GHOR Nederland , Veiligheidsregio en GGD Gelderland-Zuid en Acute Zorgregio Oost.

Op het startsymposium vertelde Prof. dr. Koos van de Velden (foto) hoe de academische werkplaats AMPHI zich ontwikkeld heeft. Naast ‘klein maar fijn’ projecten in nauwe samenwerking met het werkveld, richtdeze werkplaats zich ook op meerjarige projecten en onderzoek. In een interactieve sessie ‘Back tot he future’ formuleerden de deelnemers belangrijke knelpunten en vragen waar de kersverse werkplaats mee aan de slag kan. Zodat Anaphem straks kennis beschikbaar kan stellen voor de GHOR in een crisissituatie.

anapphem2

Share