Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Lectoraat Acute Intensieve Zorg’

Engelse vertaling richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’

9 mei 2016 door Marijke Noome

In januari 2014 is de Nederlandse richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’ gepresenteerd. Deze richtlijn is ontwikkeld door het lectoraat en in samenwerking met V&VN IC, en richt zich op de verpleegkundige zorg aan de stervende IC-patiënt en zijn naasten. In de richtlijn zijn 74 aanbevelingen geformuleerd.

Niet alleen in Nederland is er vraag naar een richtlijn over zorg rond het levenseinde op de IC. Daarom is er besloten om de richtlijn te vertalen naar het Engels.

Naar verwachting zal de vertaling in het najaar gepresenteerd kunnen worden.

Share

Ontwikkeling CQI-vragenlijst Opvang en Begeleiding van Naasten op de IC nadert afronding

12 juni 2014 door Ans Rensen

foto (3)In een inspirerende bijeenkomst met 30 professionals van verschillende Intensive Care-afdelingen wisselden wij op 5 juni jl. ideeën uit om de concept-CQI-vragenlijst te verbeteren. De aanwezigen waren eerder betrokken bij het onderzoek, waarin een groot aantal naasten is bevraagd.

Het is één van de laatste stappen bij het ontwikkelen van een gevalideerde CQI-vragenlijst. Hiermee kunnen de ervaringen van naasten van patiënten op de IC worden gemeten. De uitkomsten zijn een middel om de opvang en begeleiding van naasten te verbeteren.

Rond september/oktober wordt de vragenlijst ter accordering voorgelegd aan Zorginstituut Nederland. Wij hopen dat de vragenlijst spoedig hierna beschikbaar komt voor alle ziekenhuizen.
In de bijeenkomst bleek dat er een groot belang wordt gehecht aan de kwaliteit van de begeleiding van naasten, en aan de uitwisseling van ‘good practices’. De toolkit familiebegeleiding op de IC biedt hiervoor een mooi platform (www.laiz.nl).
Kortom, een enthousiaste ontmoeting!

Share

Vinden en verbinden; impressie van de Open Space Family Centered Intensive Care van 17 april 2014

22 april 2014 door Ilse Menheere

Zorgprofessionals, ex-Intensive Care-patiënten en hun naasten kwamen op 17 april 2014 bij elkaar voor de Open Space bijeenkomst Family Centered Care, in het kloosterhotel in Amersfoort.
Centraal stond de vraag hoe goede zorg kan worden gegeven aan Intensive Care-patiënten en hun naasten. Hoe kunnen krachten worden gebundeld? Hoe kan gebruik gemaakt worden van kennis en expertise van zowel zorgprofessionals als ervaringsdeskundigen?

Deelnemers aan de Open Space brachten zelf de onderwerpen in die hen bezig hielden, en raakten hierover met andere geïnteresseerden in gesprek. Het ging bijvoorbeeld over de vraag hoe zorgprofessionals omgaan met kinderen van IC-patiënten. Hoe kun je hen goed begeleiden?
Er bleek verder een gedeelde wens te zijn om de behoefte van IC-patiënten en hun naasten goed in kaart te brengen. Maar ook het onderwerp nazorg hield veel betrokkenen bezig: hoe pakken we dat aan? De indrukwekkende bijdragen van 2 ervaringsdeskundigen maakten wederom duidelijk, dat de impact van een IC-opname groot is, zowel voor een patiënt als voor naasten. Hoe kunnen zij zo goed mogelijk na de opname begeleid worden?
Met enthousiasme en betrokkenheid raakten deelnemers met elkaar in gesprek, en vonden ze elkaar in hun ambitie om dit deel van de zorg zo goed mogelijk vorm te geven.

Ilse Menheere

Share

Symposium Acute Zorg Anders 2014

10 maart 2014 door Remco Ebben

Op 12 maart van 16.30-22.00 organiseert Acute Zorgregio Oost in samenwerking met haar ketenpartners het congres ‘Acute Zorg Anders 2014’. Thema van dit jaar is de SEH-arts. Het lectoraat acute intensieve zorg levert ook een bijdrage in de vorm van een presentatie over de studie ‘vooraankondiging en overdracht‘, de presentatie wordt verzorgd door Remco Ebben.

 

Meer informatie of inschrijven voor AZA 2014? Klik hier.

Share

V&VN accrediteert Invitational Conference

4 november 2013 door Remco Ebben

V&VN heeft de Invitational Conference “Inspiratie voor innovatie” van 14 november geaccrediteerd. Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals heeft 6 punten toegekend voor de volgende beroepsgroepen:

  • Ambulancechauffeurs
  • Ambulancezorg
  • Intensive Care
  • Meldkamer ambulancezorg
  • Palliatieve verpleegkunde

 
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register heeft 4 punten toegekend voor de volgende beroepsgroepen:

  • Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
  • Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen

 

Schrijf u vandaag nog in!

Share

Praat mee over de verpleegkundige richtlijn End-of-life care bij IC-patiënten!

7 oktober 2013 door Boukje Dijkstra
Professionals werkzaam in de keten van de Acute Intensieve Zorg, docenten en studenten nodigen we uit om op 14 november 2013 mee te praten over innovaties in de Acute Intensieve Zorg. Dat is het thema van onze jaarlijkse Invitational Conference. We laten ons inspireren door sprekers en gaan graag met u in gesprek in onze workshop. Het programma begint om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur.
 
Het lectoraat Acute Intensieve Zorg voert in samenwerking met V&VN IC het project End-of-life care bij IC-patiënten uit. Dit project heeft als doel het ontwikkelen van verpleegkundige handvatten ten aanzien van End-of-life care op de IC, in de vorm van een richtlijn. De conceptversie van de richtlijn is inmiddels klaar. Wij gaan graag met u en andere professionals in gesprek over de richtlijn tijdens deze workshop. Er zijn aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van vijf thema’s rondom End-of-life care op de IC. De thema’s zijn communicatie tussen IC-verpleegkundigen en arts, communicatie tussen IC-verpleegkundigen, IC-patiënten en naasten, verpleegkundige zorg aan de stervende IC-patiënt, verpleegkundige zorg aan naasten van een stervende IC-patiënt, en randvoorwaarden voor End-of-life care op een IC.
Aanmelden kan via het online inschrijfformulier.
 
 

 
Marijke Noome en Boukje Dijkstra
 
 
 
 

 

 

Share

Programma invitational conference online, inschrijving geopend

3 oktober 2013 door Remco Ebben

De inschrijving voor de invitational conference “Inspiratie voor innovatie: ontwikkelingen in de acute intensieve zorg” is geopend. Ook het programma staat online. Wij hopen op een inspirerende dag, met plenaire lezingen over actuele ontwikkelingen, de voICe AC-app en de lancering van de website www.opeenicliggen.nl. Ook kunt u deelnemen aan diverse workshops en vindt de uitreiking van de Joke Mintjes award plaats.

Meer informatie over het programma en de inschrijving vindt u hier.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op 14 november. U kunt meetwitteren via #LAIZ

Share

25 november 2013: promotie drs. Maaike Janssen

12 juli 2013 door Remco Ebben

Maandag 25 november verdedigt Drs. Maaike Janssen haar proefschrift ‘Mind the gap. Triage guidelines and their utilisation at the Emergency department’.

Lees verder

Share

Studie vooraankondiging en overdracht

10 juni 2013 door Remco Ebben

In het voorjaar van 2013 is het lectoraat acute intensieve zorg in samenwerking met de RAV en de MKA van de veiligheidsregio Gelderland Zuid (www.vrgz.nl) en de SEH van het UMC St. Radboud (www.umcn.nl) gestart met een studie naar de vooraankondiging en overdracht van ambulance naar spoedeisende hulp. Doelen van de studie zijn om:

  • Analyse van het proces vooraankondiging en overdracht en het identificeren van de mate waarin de praktijk overeenstemt met de aanbevelingen uit de richtlijn om de DeMIST methodiek te gebruiken;
  • Identificeren van knelpunten tijdens de vooraankondiging en overdracht die kunnen dienen als input voor het e-learningprogramma;
  • Vaststellen van de effectiviteit van een implementatiestrategie bestaande uit een e-learningsprogramma en bij- en nascholingsavonden als methode om de opvolging van de richtlijn vooraankondiging en overdracht te verbeteren.

Lees verder

 

Bron afbeelding: http://medicblog999.wordpress.com/2009/02/27/the-handover-edition-1/

Share

AED record day komt eraan!

24 mei 2013 door Lilian Vloet

Het lectoraat Acute Intensieve Zorg is betrokken met kwaliteitsonderzoek en sponsoring. Iedereen is van harte welkom a.s. woensdag om deze openbare training en recordpoging bij te wonen. De komende  jaren zullen de trainingen vervolgd worden, en blijven wij betrokken bij het onderzoek.

Share