Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Arbeidsmarkt’

Werken bij de opleiding Medische Hulpverlening aan de HAN?

7 september 2012 door Remco Ebben

De hbo bacheloropleiding Medische Hulpverleningstudie leidt op voor verschillende ondersteunende beroepen binnen en buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld anesthesiemedewerker of hulpverlener in de acute zorg. Voor deze opleiding is de HAN nu op zoek naar docenten die willen bijdragen aan de opbouw en groei van deze opleiding. U verzorgt verschillende onderwijsvormen, zoals practica, werk-, hoor- en responsiecolleges. U begeleidt studenten in onderwijs- en afstudeerprojecten. Ook werkt u mee aan de ontwikkeling van het profiel en curriculum van de opleiding en ontwikkelt u onderwijsonderdelen. Heeft u interesse? Ga dan naar Insite, Vacatures, of http://www.han.nl/start/corporate/werken-bij-de-han/ voor de volledige vacaturetekst, daar kunt u ook solliciteren.

(Bron afbeelding: http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/medische-hulpverlening/vt/)

Share

Film RAAK award Try Triage en Do Triage

14 juni 2012 door Lilian Vloet

Voor de presentatie van de projecten Try Triage en Do Triage is een korte promofilm gemaakt met medewerking van de SEH van het CWZ. In deze film worden het doel van Triage en de projecten kort toegelicht.

Share

Op bezoek bij Sabine Uitslag

3 juni 2012 door Lilian Vloet

Op donderdag 31 mei zijn we met een delegatie van 25 verpleegkundigen op uitnodiging van Sabine Uitslag naar de 2e kamer geweest. We woonden een debat bij over het onderwijs met minister Marja van Bijsterveldt. Daarna spraken we met Sabine onder meer over de arbeidsmarkt en de nieuwe beroepsprofielen. Wat een inspirerende dag!

Share

Arbeidsmarktproblematiek in de spoedzorg

27 april 2012 door Lilian Vloet

Gisteren, 26 april 2012 is in Utrecht door Acute Zorg Oost het rapport Arbeidsmarktproblematiek in de spoedzorg gepresenteerd. Deze studie werd mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Bij een toenemende vraag naar spoedzorg is het de vraag of beschikbaarheid en kwaliteit van de spoedzorg gegarandeerd kunnen worden. Onderzocht werd welke problematiek dit voor de arbeidsmarkt geeft. Het project bestond uit 3 delen: De arbeidsmarktsituatie vanuit het perspectief van de huidige medewerkers, 2. Instroom en behoud van personeel, 3. Onderzoek naar de inzet van Verpleegkundig Specialist en Physician Assistent in de spoedzorg.

Resultaten: Een overgrote meerderheid (93%) van de verpleegkundigen is (zeer) tevreden met de huidige baan. Desondanks overweegt één op de acht verpleegkundigen om binnen het komende jaar te stoppen met werken. Een kwart van de verpleegkundigen verwacht te stoppen met werken tussen de 50 en 59 jaar en geeft aan dat de belangrijkste reden hiervoor is dat het werk fysiek niet meer mogelijk is. Uit interviews met managers blijkt dat er nog niet genoeg gedaan wordt aan het boeien en binden van medewerkers en ook niet aan het bevorderen van mobiliteit door de hele keten heen. Verpleegkundigen geven verder aan dat een levensfasebewust personeelsbeleid en meer loon een motivatie zou zijn om meer uren te werken.

De onderzoekers van Acute Zorg Oost formuleren twee belangrijke aandachtsgebieden voor het oplossen van het arbeidsmarktprobleem: het verbeteren van opleidingstrajecten en het ‘boeien en binden’ van medewerkers.

Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden op de website www.azo.nl, onderzoek, arbeidsmarktstudie

Share

10-01-2012 Verpleegkundig symposium minor High Care

12 december 2011 door Remco Ebben

Op 10 januari 2012 organiseert de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voor de 3e keer het verpleegkundig symposium minor High Care. Tijdens het symposium komen onderwerpen aan bod als ‘verwachtingsmanagement bij studenten’, arbeidsmarktproblematiek, taakverschuiving van arts naar verpleegkundige en studenten binnen onderzoek. De presentatie ‘studenten binnen onderzoek’ wordt verzorgd door Lilian Vloet, lector Acute Intensieve Zorg. Het programma kunt u hier downloaden. U kunt zich aanmelden voor het sympsoium via secretariaat.verpleegkunde@han.nl  Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Share

Pestende verpleegkundigen

28 augustus 2011 door Joke Mintjes

Pesten op de werkvloer komt veel voor onder verpleegkundigen, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek van o.a Dellasega en Vessey.  Pesten bedreigt de gezondheid van medewerkers en de veiligheid van de patient.  Pesten komt het meest voor op afdelingen chirurgie, intensive care en spoedeisende hulp. Pesten is een vorm van herhaald en langdurig intimideren , en heeft vaak te maken met machtsmisbruik. Er zijn veel manieren om te pesten, bijvoorbeeld door iemand af te snauwen, negatief te praten over iemand, te persoonlijke vragen te stellen, dood te zwijgen, of  buiten het groepsgebeuren te plaatsen. De kern van het kwaad is een gebrek aan respect. Om pesten te voorkómen kun je maatregelen nemen zoals trainingen, ‘zero tolerance’ beleid, mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid, goed leiderschap. Landelijke richtlijnen en een gedragscode voor het omgaan met verstorend en pestend gedrag in ziekenhuizen bestaan wel in Amerika  (The Joint Commission, Sentinel Event Alert nr 40. Behaviors that undermine a culture of safety, july9, 2008), maar in Nederland nog niet voorzover ik weet. Is daar behoefte aan, en zou het helpen?

Share

Vacature bij Lectoraat Acute Intensieve Zorg: junior-onderzoeker (0,6fte)

25 augustus 2011 door Remco Ebben

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg is op zoek naar een junior-onderzoeker (0,6fte) voor het project ‘End-of-life-care voor Intensive Care patiënten: werkwijze voor IC-verpleegkundigen’. Doel van het project is de ontwikkeling van evidence based aanbevelingen voor end-of-life-care op de IC door verpleegkundigen. De aanbevelingen dienen ter aanvulling op bestaande richtlijnen. Daarnaast wordt een strategie ontwikkeld voor verdere implementatie en optimalisatie van End-of-life-care en de rol van IC-verpleegkundigen. Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie? U vindt de volledige vacaturetekst en de sollicitatieprocedure hier.

Share

De minor High Care, een afstudeerrichting in acute zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), is erg in trek bij hbo-verpleegkunde

1 juni 2011 door Fon Zeegers

Presentatie Venticare 2011

Het collegejaar begint komend jaar met 20 studenten. De minor is bedoeld om hbo-verpleegkunde studenten een gedegen indruk te geven van het werk in de acute zorg. Zo kunnen zij vervolgopleidingen ook gemakkelijker en eerder doorlopen, doordat zij al een ‘paadje hebben warmgelopen’ en ervaring hebben opgedaan.
Veel studenten (in en extern) hebben belangstelling voor het werken in de acute, intensieve zorg; op een ic, seh, ambulancezorg of dialyse. Daarom was er veel behoefte aan een dergelijk studieprogramma.’
Ook voor het werkveld is dit een goede ontwikkeling. ‘Gezien de tekorten aan gespecialiseerde verpleegkundigen die er in de hoogcomplexe zorg zijn, loont het nu al de moeite in deze studenten te investeren. Want de student leert tijdens de minor al specifieke competenties aan, waardoor de kans van slagen voor een vervolgopleiding aanzienlijk groter wordt.’ De minor is te volgen in het vierde jaar van de hbo-v. Na een intensief theoretisch deel gaan de studenten twaalf weken op stage, gevolgd door een afstudeeronderzoek die in het verlengde daarvan ligt. Kortom deze studenten komen een jaar in aanraking met de acute zorg. De toelating voor de minor is zwaar en alleen weggelegd voor high potentials. Je komt in aanmerking als je alle andere onderdelen van de studie met een voldoende hebt afgerond, je mag geen achterstanden hebben. Bovendien moet je als student een sollicitatieprocedure doorlopen, zowel op school als op de stageplaats.’

 Heb je interesse: zie folder Minor High Care en ppt van Venticare

 Fon Zeegers Docent Acute Zorg HAN

Share

Traineeship in Acute Zorg: proef CWZ en HAN

12 januari 2011 door Lilian Vloet

De krappe arbeidsmarkt in de zorg, met name in de acute zorg vraagt om nieuwe initiatieven. Het Cansius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen (CWZ) introduceert in 2011 een traineeship acute zorg voor afgestudeerde HBO-V verpleegkundigen en gaat vanaf nu werven bij HAN studenten die al een minor High Care hebben gevolgd.

Doel is verpleegkundigen versneld en op maat intern op te leiden tot in dit geval specialistisch verpleegkundige voor een IC (Intensive Care) of een MC (Medium Care). Deze vorm van opleiding in de acute zorg is nieuw in deze regio. Bij wijze van proef krijgen 2 van de geworven studenten Verpleegkunde via een traineeship in het CWZ een baan aangeboden met de bedoeling hen versneld te laten doorstromen naar de vervolgopleiding voor de intensive en medium care.

Normaal gesproken kan een verpleegkundige pas starten met de vervolgopleiding na twee jaar ervaring op een ziekenhuisafdeling. Door een intensief, afwisselend jaar met goede begeleiding, kan dat al na een jaar. Deze interne opleiding is een onderdeel van een breder Young Professionals Program binnen het CWZ. Het ziekenhuis wil daarmee goede young professionals aantrekken op een steeds krappere arbeidsmarkt. Het CWZ leidt deze nieuwkomers op maat op en maakt daardoor ook de kans op uitval tijdens de opleiding kleiner. Slaagt de proef, dan zal het CWZ dit voortzetten op grotere schaal. Andere traineeships zijn nog in ontwikkeling.

Kandidaten ondergaan een assessment waarin ze aan de door het CWZ vastgestelde selectiecriteria getoetst worden. Voor de kandidaat geldt dat onderzoek ook als vertrekpunt voor het persoonlijk ontwikkelplan. De trainee volgt de afgesproken trainingen en opleidingen in werktijd. Een senior-verpleegkundige van de IC/MC van het CWZ begeleidt deze verpleegkundige tijdens het traineeship. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de afdeling P&O van het CWZ.

Dit traineeship werd gisteren tijdens het verpleegkundig symposium: Werken in de Acute Zorg van de HAN gepresenteerd door het hoofd en verpleegkundigen van IC/MC CWZ. Acute zorg afdelingen van diverse zorginstellingen en ambulancediensten uit de regio en het lectoraat Acute Intensieve zorg presenteerden zich daar aan HBO-V studenten.

Share