Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

‘End-of-life care op de IC’ genomineerd voor de Anna Reynvaan Praktijkprijs 2017

8 mei 2017 door Boukje Dijkstra

IC-verpleegkundigen hebben aangegeven behoefte te hebben aan handvatten in de zorg rond het levenseinde, omdat zij soms onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden ervaren.

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en V&VN IC zijn daarom een project gestart om een richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’ te ontwikkelen en te verspreiden. De richtlijn biedt praktische, evidence-based aanbevelingen om End-of-life care aan IC-patiënten en hun naasten te verbeteren en te implementeren op je afdeling. Uit onderzoek blijkt dat familie en professionals meer tevreden zijn over de kwaliteit van zorg na implementatie van de richtlijn.

Dit project is nu genomineerd voor de Anna Reynvaan Praktijkprijs, een prestigieuze prijs voor een initiatief van verpleegkundigen dat de patiëntenzorg ten goede komt (https://www.amc.nl/web/Het-AMC/Jaarlijkse-evenementen/Anna-Reynvaan-Lezing/Over-de-lezing.htm). Er zijn per categorie drie genomineerden. De winnaar wordt op 11 mei bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse Anna Reynvaanlezing in de Stadsschouwburg te Amsterdam. Kaarten zijn te bestellen via bovenstaande link.

De richtlijn is te downloaden op: https://blog.han.nl/acute-intensieve-zorg/files/2014/02/Richtlijn-EOLC-bij-IC-patiënten.pdf

End-of-life care beslaat het (zorg)proces van het moment dat de beslissing de behandeling te staken overwogen wordt, tot en met het nazorggesprek met naasten van overleden IC-patiënten.

De richtlijn bevat 106 aanbevelingen voor de verpleegkundige zorg rond het levenseinde, een praktische checklist en een implementatieplan. De evidence-based aanbevelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke artikelen en (internationale) richtlijnen, gecombineerd met klinische ervaringen, en interviews met verpleegkundigen, naasten van overleden IC-patiënten, geestelijk verzorgers en andere professionals. Thema’s zijn communicatie tussen IC-verpleegkundigen, artsen, de IC-patiënt en zijn/haar naasten; verpleegkundige zorg aan de IC-patiënt en naasten; en organisatorische aspecten en randvoorwaarden.

In 2016 is de richtlijn aangevuld, naar aanleiding van uitspraken van IC-verpleegkundigen in de interviews, met aanbevelingen over culturele, levensbeschouwelijke en religieuze aspecten van End-of-life care.

Daarnaast is de richtlijn verspreid naar alle IC’s in Nederland.

De richtlijn ‘End-of-life care: de verpleegkundige zorg’ is in 2015-2016 op verschillende IC’s in Nederland geïmplementeerd. Implementatieonderzoek laat zien dat de richtlijn op alle IC-afdelingen tot verbetering geleid heeft. De verpleegkundige zorg tijdens IC-opname en tijdens End-of-life care is op verschillende punten als significant beter ervaren, door naasten van patiënten, op de afdelingen waar IC-verpleegkundigen bij de implementatie werden ondersteund in de vorm van een training.

De richtlijn biedt IC-verpleegkundigen handvatten en draagt bij aan de verbetering van End-of-life care aan IC-patiënten en hun naasten.

Share

Reacties

1 Reactie to “‘End-of-life care op de IC’ genomineerd voor de Anna Reynvaan Praktijkprijs 2017”

Maaike schreef:

En, Hebben jullie de prijs in de wacht gesleept?

Reageer

*