Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Thuis sterven voor IC-patiënten

21 februari 2013 door Marijke Noome

In het project ‘End-of-life care bij intensive care-patiënten’ beogen wij verpleegkundige handvatten ten aanzien van deze zorg te ontwikkelen. In de afgelopen jaren is meer aandacht ontstaan voor goede zorg rondom het levenseinde. Ongeveer 90% van de patiënten wil thuis overlijden, terwijl uiteindelijk ongeveer 30% in het ziekenhuis komt te overlijden (de Vries et al., 2011).

In ons project richten wij ons op de verpleegkundige zorg  aan de stervende patiënt op een IC. Gezien het hoge percentage patiënten dat thuis wil overlijden, vragen wij ons af hoe vaak een IC-patiënt naar huis overgeplaatst wordt om daar te sterven, hoe vaak zorgverleners aan deze mogelijkheid denken en in hoeverre dit praktisch en organisatorisch mogelijk is. Wanneer besloten wordt de behandeling te staken moet in korte tijd veel georganiseerd worden. Naast de benodigde apparatuur moeten zorgverleners gelokaliseerd en ingezet kunnen worden, die de juiste kennis en vaardigheden bezitten. Daarnaast leeft bij verscheidene zorgverleners en naasten de angst dat de patiënt tijdens de rit naar huis of het hospice komt te overlijden. Hiermee rijst de vraag of thuis overlijden voor deze patiënten gewenst en mogelijk is, en of dit zorgverleners weerhoudt om deze mogelijkheid aan naasten aan te bieden.

In 2011 schreven Lusardi et al. (2011) een artikel over ‘The Going Home Initiative’, waarin een palliatief consultteam adviezen heeft ontwikkeld ten aanzien van het thuis sterven van IC-patiënten. Zij beschrijven de verschillende fasen binnen dit proces en de rollen en verantwoordelijkheden die professionals hierin hebben. In de afgelopen jaren is gebleken dat deze adviezen het voor patiënten mogelijk maakte om thuis te streven.

Voor meer informatie over het project ‘End-of-life care bi jIC-patiënten’ kunt u contact opnemen met Marijke Noome Marijke.Noome@han.nl of Boukje Dijkstra Boukje.Dijkstra@han.nl

Lusardi et al., (2011) The Going Home Initiative: Getting Critical Care Patients Home With Hospice. Crit Care Nurse, 31: 46-57

De Vries, A.J., van Wijlick, E.H.J., Blom, J.M., Meijer, I. & Zijlstra, J.G. (2011) Als het einde is gekomen: een IC-patiënt die thuis sterft. Ned Tijdschr Geneeskd, 155:A3025

Share

Reacties

6 Reacties to “Thuis sterven voor IC-patiënten”

Elke schreef:

Hallo,
Ik ben bezig om informatie te vinden over naar huis om te sterven vanaf de ic. Zou u mij bovengenoemde artikelen kunnen sturen? Ik kan ze namelijk online niet volledig vinden.
Hopelijk is dit mogelijk.
Alvast bedankt,
Elke Padberg

Boukje Dijkstra schreef:

Beste Elke,

Ik zal je de pdf’s sturen.

Met vriendelijke groet,

Boukje Dijkstra

Ilona Ebbing schreef:

Hallo,

Voor mijn eind onderzoek wil ik onderzoeken over de mogelijkheden voor een uitbehandelde ic-patiënt om thuis te sterven.
Zou u mij de bovenstaande artikelen kunnen mailen?
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
Ilona Ebbing

Marijke Noome schreef:

Beste Ilona

ik heb jou via een mail de artikelen gestuurd.

groet Marijke

Chantale schreef:

Hallo,

Voor mijn eind onderzoek voor de ic opleiding zou ik graag de artikelen willen ontvangen over het thuis sterven van ic patiënten
Alvast bedankt

Sharon Tol schreef:

Hallo,
Voor mijn kwaliteitsopdracht voor de ic opleiding ben ik bezig met het verzamelen van literatuur voor mijn onderzoek.
Zou u misschien de bovenstaande artikelen willen en kunnen mailen naar mij? Het zou mij echt enorm helpen.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Sharon Tol

Reageer

*