Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Triage op de Eerste Hart Hulp in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

21 april 2011 door Maaike Janssen

21 april 2011 door Linda Braam en Linda Peeten

In de periode 2005 tot 2025 worden binnen de groep hart- en vaatziekten diverse toenamen verwacht in de prevalentie. Zo wordt binnen de prevalentie van een doorgemaakt hartinfarct een toename van 18 % (55.000 gevallen) verwacht, voor beroerte een toename van 57 % (105.000 gevallen) en voor hartfalen een toename van 54 % (90.000 gevallen).

Deze toename van patiënten met hart- en vaatziekten is tevens terug te zien op de Eerste Hart Hulp (EHH) binnen het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) te Nijmegen. Om de urgentie van de binnenkomende patiënten beter te beoordelen, en daarmee de efficiëntie, de doorstroom en kwaliteit van zorg te verbeteren bestaat de vraag of triage conform een gevalideerde methode op de EHH een mogelijkheid is. Triage betekent:Het beslisproces van classificeren van patiënten naar de mate waarin het leven of de gezondheidstoestand bedreigd worden’.

Linda Braam en Linda Peeten, beide vierdejaars Bachelor with Honours in Nursing (BHN) studenten binnen de HBO-V, hebben dit onderwerp gekozen voor het kwaliteitsproject binnen de afstudeerperiode. De studenten onderzoeken welk in Nederland gehanteerd triagesysteem het meest geschikt is als basis voor het ontwikkelen van een triagesysteem op de EHH in het CWZ. Ten behoeve van het onderzoek wordt een literatuurstudie uitgevoerd naar de triagesystemen. Bovendien worden interviews met respondenten uit ziekenhuizen afgenomen waar de diverse triagesystemen gehanteerd worden. De triagesystemen worden beoordeeld op mate van validiteit, betrouwbaarheid, hanteerbaarheid en toepasbaarheid. Na deze dataverzameling moet duidelijk worden welk triagesysteem het meest geschikt kan zijn op de EHH in het CWZ.

Share

Reacties

2 Reacties to “Triage op de Eerste Hart Hulp in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis”

Floortje Zeestraten schreef:

Beste Linda en Linda,

graag wil ik contact met jullie.
Ik ben samen met twee ander CC vpk studenten ook bezig met opdracht over triage op de EHH.
Bij ons zijn ze bezig met de invoering ervan en werken we al als de EHH open is met het Manchester Triage Systeem.
Ik hoop dat jullie zo spoedig mogelijk contact kunnen opnemen. Dan kunnen we informatie uitwisselen.
Wij zijn op zoek naar andere EHH’s die er ook mee werken.

Met Vriendelijke Groet,

Floortje Zeestraten-van Laanen

nadeeka schreef:

Beste Linda en Linda,

Ik ben CCU-verpleegkundige werkzaam in het Spaarne Gasthuis. Wij hebben onlangs een eerste Hart-Long hulp geopend en zijn op zoek naar een een eventueel geschikt triagesysteem. Ik ben erg benieuwd naar jullie stuk. Zou ik deze in mogen zien?

Vriendelijke Groeten,
Nadeeka van der Reyden

Reageer

*