Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Afstudeerprojecten studenten Minor High Care: Vitaal Bedreigde Patiënt

16 juli 2010 door Lilian Vloet
De afgelopen maanden hebben studenten verpleegkunde van de Minor High Care van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in samenwerking met het Lectoraat Acute Intensieve Zorg en de onderzoeksgroep van Acute Zorgregio Oost een afstudeerproject afgerond. Hieronder treft u de samenvatting van een onderzoek van Pauline Dinkelman en Lara Spiekermann naar het invullen van een formulier voor de Vitaal Bedreigde Patient.

scriptie vitaal bedreigde patient

Het landelijke Veiligheids Managementsysteem (VMS) heeft een programma ontwikkeld met tien evidence based thema’s rondom veilige zorg. Één van deze thema’s is de ‘Vroege Herkenning en Behandeling Vitaal Bedreigde Patiënt’. Uit onderzoek is gebleken dat om vitaal bedreigde patiënten tijdig en adequaat te signaleren, er het best gewerkt kan worden met Early Warning Scoring Systems en Spoed Interventie Teams. Na aanleiding hiervan is er in 2009 het formulier de ‘Vitaal bedreigde Patiënt’ in het Slingeland Ziekenhuis (SZ) geïntroduceerd. Het formulier wordt echter onvoldoende gebruikt en inadequaat ingevuld. Dit is de reden geweest om de volgende vraag te formuleren: Waarom wordt het formulier ‘de Vitaal Bedreigde Patiënt’ op de verpleegafdelingen A2, N1, N2 en N0 van het Slingeland Ziekenhuis niet of inadequaat ingevuld?
Om deze vraag te beantwoorden is er een vragenlijst afgenomen onder de verpleegkundigen van vier afdelingen in het Slingeland Ziekenhuis, waarvan drie afdelingen de meeste patiënten naar de Intensive Care overplaatsen. De enquête was bedoeld om in kaart te brengen wat de kennis rondom het formulier de ‘Vitaal Bedreigde Patiënt’ en het Spoed Interventie Team is en om inzicht te krijgen in waarom het formulier onvoldoende en inadequaat wordt gebruikt.
De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de afdelingsverpleegkundigen wel erg gemotiveerd zijn om het formulier te hanteren, maar het echter onvoldoende en inadequaat toepassen. Er zijn een aantal factoren die een optimaal gebruik belemmeren. Deze zijn voornamelijk dat niet alle disciplines het formulier goed hanteren, er onder de verpleegkundigen een kennistekort is over de vitaal bedreigde patiënt en het formulier, de implementatie niet als voldoende wordt ervaren door de afdelingsverpleegkundigen en het formulier op de afdeling niet goed te vinden is.
Dit onderzoek heeft het formulier weer duidelijk onder de aandacht van de afdelingsverpleegkundigen gebracht. Naar aanleiding van de conclusies zijn er aanbevelingen gedaan voor het Slingeland Ziekenhuis om het gebruik van het formulier te optimaliseren en zodoende een weg vrij te maken voor het introduceren van een Spoed Interventie Team. Hiervan zijn de belangrijkste aanbevelingen dat de verpleegkundigen beter geschoold moeten worden in de hantering van het formulier en dat er één of twee verantwoordelijke verpleegkundigen per afdeling het formulier toegewezen krijgen als aandachtsveld. Deze verpleegkundigen houden toezicht op het gebruik en verdere implementatie. Tevens moet de samenwerking met de medisch specialisten worden verbeterd.
Share

Reacties

9 Reacties to “Afstudeerprojecten studenten Minor High Care: Vitaal Bedreigde Patiënt”

kj stienstra schreef:

geachte meneer/mevrouw,
In het ziekenhuis waar ik werkzaam zijn we ook bezig met het spoed interventie team.
Het bovenstaande artikel wekte mijn interesse en wil u vragen of ik gehele onderzoek kosteloos mag inzien.
Vriendelijke groeten kj Stienstra

Janine Tjassens schreef:

Beste meneer/mevrouw,
Op dit moment ben ik bezig met de afstudeerfase aan mijn opleiding tot hbo verpleegkundige. Ik doe onderzoek over knelpunten waar verpleegkundigen tegen aan lopen, wat betreft het werken met het protocol ‘vitaal bedreigde patiënt’. Ik ben voor het maken van het theoretisch kader geïnteresseerd in het onderzoek wat u verricht heeft.
Ik hoop dat ik het onderzoek mag inzien.
Met vriendelijke groeten,
Janine Tjassens

Wenneke Soederhuizen schreef:

Beste Meneer/Mevrouw,

Voor mijn scriptie onderzoek ik de knelpunten van verpleegkundigen betreft het vroegtijdig signaleren van een vitaal bedreigde patiënt. Ik ben geïnteresseerd in het onderzoek dat heeft plaatsgevonden.
Zou ik het onderzoek mogen inzien?

Met vriendelijke groet,
Wenneke Soederhuizen

T. de wieken van de molen schreef:

Beste heer/mevrouw,

Graag zou ik voor mijn eindopdracht voor de opleiding van IC verpleegkundige het gehele artikel willen inlezen. Mijn opdracht gaat over de meerwaarde van een IC verpleegkundige in een SIT team. Op dit moment bestaat het SIT team in ons ziekenhuis alleen uit een arts assistent IC, niet echt een team dus.

Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

Thijs

Ineke schreef:

Beste heer/mevrouw,

Voor mijn afstudeerartikel, waarbij ook ik onderzoek doe naar de Early Warning Score, zou ik heel graag het gehele afstudeeronderzoek willen inzien.

Ik hoor heel graag of dit mogelijk is!

Met vriendelijke groet,

Ineke

Roos schreef:

Beste onderzoekers,

Ik ben bezig met het schrijven van een systematic review over de Modified Early Warning Score. Via google kwam ik op dit artikel uit, wat mijn interesse wekt!
Is het mogelijk om jullie onderzoek in te kunnen zien?

Ik hoor graag van jullie!

Groetjes,
Roos

Merle schreef:

Beste onderzoekers,

Ook ik ben bezig met een afstudeeropdracht over de MEWS en zou graag jullie hele onderzoek in willen zien. Is dit mogelijk?
Alvast bedankt!!

Groeten,
Merle

francis schreef:

goede dag

Ook ik ben me aan het oriënteren voor mijn kwaliteitsopdracht kunt u mij wat meer informatie sturen?
Ik hoop snel van u te horen

met vriendelijke groet
Francis Braakman

Ilse schreef:

Ik ben bezig met mijn scriptie.
Zou ik dit onderzoek en de afgenomen vragenlijst ook mogen inzien?

Met vriendelijke groet,
Ilse Zoetemelk

Reageer

*