Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Start data-analyse KLPS-project

18 december 2009 door Remco Ebben

analyseIn een eerder bericht (28 oktober) is op de weblog melding gemaakt van de start van de gegevensverzameling van het project ‘Ketenbrede Landelijke Protocollen Spoedzorg’ (KLPS-project). Met het KLPS-project wordt onderzocht hoe vaak het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) en het Landelijk Protocol Spoedeisende Hulp (LPSEH) worden gebruikt, in welke mate zij worden opgevolgd en welke factoren deze mate van opvolging beïnvloeden.

Om gegevens te verzamelen zijn de afgelopen maanden vragenlijsten verstuurd naar SEH-verpleegkundigen (N=200), ambulanceverpleegkundigen (N=200), Medisch Managers Ambulancezorg (MMA) (N=23) en Medisch Eindverantwoordelijke artsen op de SEH (N=103). De respons per groep varieerde. Zo heeft 69,6% van de MMA’s de vragenlijst geretourneerd. Van de Medisch Eindverantwoordelijke artsen op de SEH heeft 48,5% de vragenlijst geretourneerd. In de beide verpleegkundige groepen ligt de respons lager: 39% van de SEH-verpleegkundigen en 25,5% van de ambulanceverpleegkundigen heeft de vragenlijst geretourneerd. In beide groepen heeft de lagere respons te maken met de steekproef: de databestanden waaruit de verpleegkundigen zijn gehaald bestonden niet alleen uit SEH- of ambulanceverpleegkundigen.

Naast de vragenlijsten zijn 20 interviews afgenomen bij SEH- en ambulanceverpleegkundige (2×N=5), MMA’s (N=5) en SEH-artsen (N=5). De interviews worden op dit moment uitgeschreven waarna ze in januari door 2 onderzoekers onafhankelijk worden gecodeerd. Tot slot hebben twee studenten van de HBO-V de afgelopen weken 1800 ambulanceritformulieren bestudeerd om inzicht te krijgen in de mate van opvolging van het LPA.

Resultaten van de vragenlijsten, interviews en dossieronderzoek worden verwacht in februari 2010. Houdt u daarom deze weblog in de gaten. Voor meer informatie en/of vragen over het KLPS-project kan contact worden opgenomen met Remco Ebben, onderzoeker KLPS-project.

E: Remco.Ebben@han.nl
T: 024 353 07 17

Share

Reacties

Reageer

*