Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Programma en inschrijven Invitational Conference LAIZ 2018

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg organiseert op donderdag 5 april 2018 de volgende Invitational Conference ‘Samenwerken in keten acute zorg’.

Via deze link vindt u het definitieve programma inclusief inschrijfformulier.

Share

Nominaties Joke Mintjes Award bekend. Uittreiking 5 april 2018

15 maart 2018 door Lilian Vloet

Wie gaan er dit jaar met de Joke Mintjes Award vandoor?

Leuk om te vermelden dat sinds gisteren de drie genomineerde projecten bekend zijn:

Grootschalige geneeskundige bijstand. Een onderzoek naar ervaringen met en mogelijke knelpunten bij de implementatie van het GGB-model. In opdracht van ANAPHEM. Genomineerden: Myrthe Paarlberg en Kim Selman

Burgerhulpverleners van de toekomst. Een onderzoek naar beïnvloedende factoren voor jongeren van 15tm17 jaar om op te treden als burgerhulpverlener in een reanimatiesetting. In opdracht van Hartslagnu. Genomineerden: Else Bolders en Eliëtte Hakstege;

Patiëntkenmerken ‘eerste hulp geen vervoer’. Een vergelijkend onderzoek naar de werkdiagnoses en vitale functies tussen patiënten die wel en niet worden vervoerd door de ambulance. In opdracht van RAV’s Gelderland Zuid en Gelderland Midden. Genomineerden: Emmelieke van der Linden, Jori van Spijk, Vince Theunissen, Maud van Wanrooij.

Heeft u zich nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via https://blog.han.nl/acute-intensieve-zorg/files/2018/03/Programmma-INV-CONF-LAIZ-2018def.pdf

Share

Programma invitational conference ‘samenwerken in de acute keten’

1 maart 2018 door Remco Ebben

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg organiseert op donderdag 5 april 2018 de volgende Invitational Conference ‘Samenwerken in keten acute zorg’.

Via deze link vindt u het definitieve programma inclusief inschrijfformulier.

Share

Leer ook reanimeren. Schokkend! Rode kruis

23 oktober 2017 door Lilian Vloet

Het rode kruis zet de populaire serie Penoza in om mensen te motiveren ook een reanimatietraining te volgen.

Een goed hart is goud waard, toch Berry? Doe net als Carmen uit Penoza een cursus voor ‘je weet maar nooit.’ Leer reanimeren!
Ga naar www.rodekruis.nl/reanimeren

Share

‘Abstract award ESICM lives 2017’ voor multinationale studie waarin twee delirium voorspelmodellen voor IC patiënten vergeleken worden

20 september 2017 door Veronica Varol

Delirium is een veel voorkomend probleem onder intensive care (IC) patiënten en heeft ernstige negatieve gevolgen voor de patiënt. Gezien de negatieve gevolgen is het inzetten van preventieve maatregelen van groot belang. Bij voorkeur worden deze maatregelen ingezet bij de IC patiënten die een verhoogd risico op delirium hebben, omdat preventieve maatregelen kunnen leiden tot zowel negatieve bijwerkingen voor de patiënt als hoge kosten. Maar ook voor onderzoek is het belangrijk dat patiënten kunnen worden ingedeeld op basis van hun risico op delirium. Op dit moment zijn er twee delirium voorspelmodellen beschikbaar. Het PRE-DELIRIC model, dat binnen 24 uur na IC opname het risico op delirium kan voorspellen en het E-PRE-DELIRIC model, dat meteen bij IC opname het delirium risico voorspelt. Omdat het onduidelijk is welk model het best gebruikt kan worden in de klinische praktijk en welk model de voorkeur heeft van de IC artsen, hebben we vanuit de intensive care van het Radboudumc een grote multinationale studie uitgevoerd in 11 IC’s vanuit 7 landen, de DECISION studie. Tijdens deze studie hebben we onderzocht welk model het beste presteert, zowel op statistisch vlak als op gebruikersgemak. Deze studie presenteren we 26 september a.s. tijdens het ESICM lives congres in Wenen, waar het geselecteerd is voor de ‘best abstract award winner session’. Dit is het jaarlijkse congres van de European Society of Intensive Care Medicine.

Annelies Wassenaar

Promovenda Intensive Care Radboudumc

Extern lid kenniskring LAIZ

Share

Cursus evidence-based practice voor verpleegkundigen uit de ambulancezorg

29 juni 2017 door Remco Ebben

Afbeeldingsresultaat voor evidence based practice

Evidence-based practice is het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten. Het wordt gezien als een belangrijke manier om tot doeltreffende zorg van hoge kwaliteit te komen en ongewenste praktijkvariatie tegen te gaan. Om onderzoek en het gebruik van onderzoeksresultaten in de praktijk van de ambulancezorg te stimuleren wordt aan verpleegkundigen uit de ambulancezorg een cursus ‘evidence-based practice’ aangeboden. De eendaagse cursus wordt 2x aangeboden in het najaar van 2017: op 16 november en 5 december.

Klik hier voor de flyer en het inschrijfformulier.

Bron afbeelding: http://guides.mclibrary.duke.edu/c.php?g=158201&p=1036021

Share

Besluitvorming kwetsbare ouderen op de IC: film en gesprekskaart definitief

13 juni 2017 door Lilian Vloet

Kwetsbare ouderen op de IC ondergaan vaak behandelingen zonder een bewuste afweging te maken over de mogelijkheden en gevolgen. Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft in samenwerking met het Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede en het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem afgelopen periode een film en gesprekskaart ontwikkeld om kwetsbare ouderen en hun naasten beter bij de besluitvorming over opname en behandeling op de IC te betrekken. Op basis van evaluatie met ouderen, hun naasten en professionals zijn de gesprekskaart en film enigszins aangepast. De definitieve producten zijn nu klaar voor gebruik en beschikbaar voor andere IC’s. De gesprekskaart is te vinden op https://www.rijnstate.nl/media/13418/gesprekskaart_ic_rijnstate.pdf

De film is te bekijken op

Share

Samenwerken aan evidence-based ambulancezorg: cursus systematic review najaar 2017

1 juni 2017 door Remco Ebben

In 2015 is het implementatieplan voor de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 vastgesteld door AZN. Als onderdeel van dit implementatieplan wordt aan professionals uit de ambulancezorg een cursus ‘Systematische review’ aangeboden. Op deze wijze worden professionals uit de ambulancezorg uitgerust met competenties om de ambulancezorg evidence-based te maken. De cursus heeft twee keer plaatsgevonden in 2016 en is gevolgd door 30 professionals uit de ambulancezorg. Vanwege de grote belangstelling heeft AZN besloten de cursus nogmaals aan te bieden in het najaar van 2017, op 14 september (hele dag) en 26 oktober (ochtend). Voor optimaal resultaat kan de groep niet te groot zijn, daarom is er plaats voor 15 professionals.

Klik hier voor de flyer en inschrijflink voor de cursus.

Share

‘End-of-life care op de IC’ genomineerd voor de Anna Reynvaan Praktijkprijs 2017

8 mei 2017 door Boukje Dijkstra

IC-verpleegkundigen hebben aangegeven behoefte te hebben aan handvatten in de zorg rond het levenseinde, omdat zij soms onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden ervaren.

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en V&VN IC zijn daarom een project gestart om een richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’ te ontwikkelen en te verspreiden. De richtlijn biedt praktische, evidence-based aanbevelingen om End-of-life care aan IC-patiënten en hun naasten te verbeteren en te implementeren op je afdeling. Uit onderzoek blijkt dat familie en professionals meer tevreden zijn over de kwaliteit van zorg na implementatie van de richtlijn.

Dit project is nu genomineerd voor de Anna Reynvaan Praktijkprijs, een prestigieuze prijs voor een initiatief van verpleegkundigen dat de patiëntenzorg ten goede komt (https://www.amc.nl/web/Het-AMC/Jaarlijkse-evenementen/Anna-Reynvaan-Lezing/Over-de-lezing.htm). Er zijn per categorie drie genomineerden. De winnaar wordt op 11 mei bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse Anna Reynvaanlezing in de Stadsschouwburg te Amsterdam. Kaarten zijn te bestellen via bovenstaande link.

De richtlijn is te downloaden op: https://blog.han.nl/acute-intensieve-zorg/files/2014/02/Richtlijn-EOLC-bij-IC-patiënten.pdf

End-of-life care beslaat het (zorg)proces van het moment dat de beslissing de behandeling te staken overwogen wordt, tot en met het nazorggesprek met naasten van overleden IC-patiënten.

De richtlijn bevat 106 aanbevelingen voor de verpleegkundige zorg rond het levenseinde, een praktische checklist en een implementatieplan. De evidence-based aanbevelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke artikelen en (internationale) richtlijnen, gecombineerd met klinische ervaringen, en interviews met verpleegkundigen, naasten van overleden IC-patiënten, geestelijk verzorgers en andere professionals. Thema’s zijn communicatie tussen IC-verpleegkundigen, artsen, de IC-patiënt en zijn/haar naasten; verpleegkundige zorg aan de IC-patiënt en naasten; en organisatorische aspecten en randvoorwaarden.

In 2016 is de richtlijn aangevuld, naar aanleiding van uitspraken van IC-verpleegkundigen in de interviews, met aanbevelingen over culturele, levensbeschouwelijke en religieuze aspecten van End-of-life care.

Daarnaast is de richtlijn verspreid naar alle IC’s in Nederland.

De richtlijn ‘End-of-life care: de verpleegkundige zorg’ is in 2015-2016 op verschillende IC’s in Nederland geïmplementeerd. Implementatieonderzoek laat zien dat de richtlijn op alle IC-afdelingen tot verbetering geleid heeft. De verpleegkundige zorg tijdens IC-opname en tijdens End-of-life care is op verschillende punten als significant beter ervaren, door naasten van patiënten, op de afdelingen waar IC-verpleegkundigen bij de implementatie werden ondersteund in de vorm van een training.

De richtlijn biedt IC-verpleegkundigen handvatten en draagt bij aan de verbetering van End-of-life care aan IC-patiënten en hun naasten.

Share

Vooraankondiging Conferentie Ouderenmishandeling, wat zien we, wat doen we?

27 maart 2017 door Veronica Varol

Namens Karin Landsbergen

Op 15 juni a.s., op de dag van de Ouderenmishandeling, organiseert het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, samen met Acute Zorg regio-Oost en de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen een conferentie getiteld: “Ouderenmishandeling: wat zien we, wat doen we?”

Sprekers van zowel VWS als vanuit de praktijk van ambulancezorg en spoedeisende hulp zullen hun rol bij dit maatschappelijke relevante thema verhelderen. Ook is er aandacht voor financiële uitbuiting en voor forensische aspecten bij Ouderenmishandeling.

 De conferentie vindt plaats van 9.30u-15.00u in de Jaarbeurs in Utrecht.

Reserveer de datum vast in uw agenda, het definitieve programma volgt binnenkort.  

Accreditatie is aangevraagd.

Share