HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘narratief onderzoek’

Zutphen ontwikkelt professionaliteit en kwaliteitsborging door

12 mei 2014 door Danielle Damoiseaux

Zutphen spant zich in voor haar burgers en professionals door samen te bouwen aan een ondersteuningsstructuur wonen, welzijn, zorg. De aanpak in Zutphen is een voorbeeld van hoe informele en formele ondersteuning bij elkaar worden gebracht om de gemeenschap te dienen. Perspectief Zutphen geeft verslag van hun Wmo activiteiten in het jaar 2013 uitgevoerd door Wmo Werkplaats Nijmegen. Onder andere over het casus-leren, behoefteonderzoek Waterkwartier, Effectencalculator, onderzoek Ecogram en de ontwikkelwerkplaast Vrijwilligers in Zutphen. Lees hier het jaarverslag.

Jansen: spelen met gelijke middelen

6 januari 2014 door Danielle Damoiseaux

Recente ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg vereisen een transformatie van de sociale sector in Nederland. Hoe geef je dit vorm? In het Journal of Social Intervention (vol.22, nr.4) stelt Erik Jansen (HAN) een narratieve benadering voor als een potentieel krachtig middel om deze transformatie vorm te geven vanuit collectieve betekenisverlening in de zorg- en welzijnsnetwerken. Benieuwd naar het handelingskader voor sociale innovatie op basis van narrativiteit en collectieve betekenisgeving? Lees het hele artikel.

Casusboek Welzijn Nieuwe Stijl

11 november 2013 door Danielle Damoiseaux

Naast de opleidingsmodules is een casusboek samengesteld in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl. Hierin zijn alle verhalen uit de modules opgenomen die zijn verkregen via verschillende onderzoeken van het lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief. Het casusboek bevat actuele verhalen van burgers en sociale professionals en is direct bruikbaar in het onderwijs. Wil je meer weten over de werkvormen die je bij een casus kunt gebruiken? Bekijk dan de opleidingsmodules.

Narrative work: What on earth?

6 juni 2013 door Danielle Damoiseaux

Er is een Engelse versie van het werkboek ‘Narratief Wablief?!’ verschenen: ‘Narrative work. What on earth? Concepts and methods’. Het boek geeft een inleiding op het werken met verhalen. Daarnaast bevat het werkvormen die direct bruikbaar zijn in het onderwijs en projecten in wonen, zorg en welzijn. Om hiermee de verhalen van mensen naar boven te halen, te verbeelden en te analyseren. Dit boek wordt momenteel door internationale studenten van de opleiding CMV gebruikt en is ook online beschikbaar.

Studenten maken kennis met interviewtechnieken

9 april 2013 door Danielle Damoiseaux

Tijdens de HAN studentconferentie CTO afgelopen 5 april gaf Meike Heessels namens het lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief en Wmo Werkplaats Nijmegen een workshop over methoden van onderzoek. Na een korte introductie van wat onderzoek naar de verhalen van mensen nu eigenlijk is en waarom dat zo belangrijk is, ging de groep aan de slag met interviewen. Derdejaars studenten Creatieve Therapie werkten enthousiast mee en kwamen erachter dat ze met hun kennis van therapie ook al veel interviewtechnieken beheersen.