HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen ondersteunt de huidige transformatie in het sociaal domein met een innovatieve aanpak. Centraal staat het werken en leren vanuit het perspectief van de burger.

Nieuwe publicatie: Kwesties en keuzes in wijkgericht werken

24 maart 2017 door Lisbeth Verharen

(Sociale) wijkteams zijn in de praktijk overwegend zorgteams, terwijl zij de opdracht hebben een meer proactieve aanpak te ontwikkelen met ruimte voor preventie en burgerinitiatieven. En bij zware problematiek zijn professionals geneigd de samenwerking met informele zorg laag te prioriteren en voorrang te geven aan hulpverlenen. Deze en andere dilemma’s komen aan bod in de nieuwe bundel Kwesties en keuzes in wijkgericht werken van de Werkplaatsen Sociaal Domein.

De bundel bestaat uit een essay en vier artikelen. Wetenschappers en onderzoekers, ook binnen de Werkplaatsen Sociaal Domein, dienen naast hun rol als loyale onderzoekspartner meer een rol te vervullen van ‘critical friend’, zo bepleiten we in het essay. Juist vanwege de bestaande machtsverhoudingen is het van belang om nader in te gaan op de dieperliggende kwesties en keuzes waar professionals die wijkgericht werken mee te maken krijgen. Zij ervaren in de praktijk de spanning tussen abstracte beleidsbegrippen en de concrete invulling die aan wijkgericht werken wordt gegeven. In dat spanningsveld moeten professionals dagelijks keuzes maken.

In het eerste artikel worden 12 onderzoeken naar (sociale) wijkteams op hoofdlijnen in beeld gebracht. Het tweede artikel neemt de samenwerking van professionals in wijkteams met informele netwerken onder de loep. Het derde artikel gaat in op de ethische dimensie van het praktijkwerk in wijkteams. In het vierde artikel wordt de noodzaak van een lerende aanpak betoogd. Daarnaast presenteert dit artikel zeven principes, waarmee transformatief leren vorm kan worden gegeven. Download de publicatie hier.

 

ZelfSamen

21 februari 2017 door Lisbeth Verharen

Eigen regie en sociale netwerken vormen centrale begrippen in de huidige ontwikkelingen in de domeinen zorg & welzijn. Verschillende onderzoeksgroepen van de HAN (waaronder die van de werkplaats sociaal domein) hebben in de afgelopen jaren hiervoor producten voor praktijk, onderzoek en onderwijs ontwikkeld. Deze zijn vrij beschikbaar via www.zelfsamen.nl

 

Sociale professionals Peel en Maas aan de slag met de Effectencalculator

21 februari 2017 door Maarten Kwakernaak

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen maakt werk van evaluatie. In de gemeente Peel en Maas gaat een groep van 8 professionals tean WIJZ (Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg) aan de slag met deze manier van lerend evalueren. Later zullen er nog meer van hun collega’s aansluiten. Samen met de HAN en adviseur/onderzoeker Jochum Deuten gaan zij de effecten van hun werk in kaart brengen. Bovendien bouwen zij aan een variant van het instrument die in de dagelijkse werkpraktijk van de sociale professional gebruik kan gaan worden. Eind 2018 moet dit instrument helemaal gereed zijn, en zijn 35 individuele cliëntcasussen geëvalueerd.

De Boeg brengt effecten in beeld met HAN SOCIAAL

19 januari 2017 door Maarten Kwakernaak

Kindergasthuis de Boeg geeft een tijdelijk onderkomen aan gezinnen met een ziek kind. Kinderen met een ernstige of levensbedreigende ziekte moeten vaak ver reizen om naar de ziekenhuizen in Nijmegen te komen. Bij het nieuwe gasthuis de Boeg kunnen drie gezinnen tegelijkertijd verblijven in een nieuw gerenoveerde bungalow met grote tuin. Maar: wat levert dat nu eigenlijk op? Wat is de ervaring van de gezinnen? En worden er op termijn misschien wel kosten bespaart, omdat kinderen makkelijker en sneller bij het ziekenhuis kunnen komen? Vrijwilligers van de Boeg volgden de training Effectencalculator, aangeboden vanuit HAN SOCIAAL. Met dit instrument leren zij zelf de effecten van hun werk in beeld te brengen. Lees hun ervaring hier.

De training Effectencalculator is ontwikkeld met Jochum Deuten Advies/Onderzoek, Rebel Group en het Verwey-Jonker Instituut en wordt regelmatig aangeboden. Inschrijven kan via www.effectencalculator.nl/training.