HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen ondersteunt de huidige transformatie in het sociaal domein met een innovatieve aanpak. Centraal staat het werken en leren vanuit het perspectief van de burger.

ZelfSamen

21 februari 2017 door Lisbeth Verharen

Eigen regie en sociale netwerken vormen centrale begrippen in de huidige ontwikkelingen in de domeinen zorg & welzijn. Verschillende onderzoeksgroepen van de HAN (waaronder die van de werkplaats sociaal domein) hebben in de afgelopen jaren hiervoor producten voor praktijk, onderzoek en onderwijs ontwikkeld. Deze zijn vrij beschikbaar via www.zelfsamen.nl

 

Sociale professionals Peel en Maas aan de slag met de Effectencalculator

21 februari 2017 door Maarten Kwakernaak

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen maakt werk van evaluatie. In de gemeente Peel en Maas gaat een groep van 8 professionals tean WIJZ (Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg) aan de slag met deze manier van lerend evalueren. Later zullen er nog meer van hun collega’s aansluiten. Samen met de HAN en adviseur/onderzoeker Jochum Deuten gaan zij de effecten van hun werk in kaart brengen. Bovendien bouwen zij aan een variant van het instrument die in de dagelijkse werkpraktijk van de sociale professional gebruik kan gaan worden. Eind 2018 moet dit instrument helemaal gereed zijn, en zijn 35 individuele cliëntcasussen geëvalueerd.

De Boeg brengt effecten in beeld met HAN SOCIAAL

19 januari 2017 door Maarten Kwakernaak

Kindergasthuis de Boeg geeft een tijdelijk onderkomen aan gezinnen met een ziek kind. Kinderen met een ernstige of levensbedreigende ziekte moeten vaak ver reizen om naar de ziekenhuizen in Nijmegen te komen. Bij het nieuwe gasthuis de Boeg kunnen drie gezinnen tegelijkertijd verblijven in een nieuw gerenoveerde bungalow met grote tuin. Maar: wat levert dat nu eigenlijk op? Wat is de ervaring van de gezinnen? En worden er op termijn misschien wel kosten bespaart, omdat kinderen makkelijker en sneller bij het ziekenhuis kunnen komen? Vrijwilligers van de Boeg volgden de training Effectencalculator, aangeboden vanuit HAN SOCIAAL. Met dit instrument leren zij zelf de effecten van hun werk in beeld te brengen. Lees hun ervaring hier.

De training Effectencalculator is ontwikkeld met Jochum Deuten Advies/Onderzoek, Rebel Group en het Verwey-Jonker Instituut en wordt regelmatig aangeboden. Inschrijven kan via www.effectencalculator.nl/training.

Zelfstandig op reis met de Reiskoffer

17 januari 2017 door Maarten Kwakernaak

Mobiliteit is een grote mogelijkmaker voor mensen met een beperking. Zelfstandig reizen betekent zelf kunnen bepalen waar je aan meedoet, zonder daarbij afhankelijk te zijn van de planning en hulp van anderen. In vervolg op het onderzoek Bereikbaar met de Bus onderzoeken Kenniscentra HAN SOCIAAL en BDC de instrumenten uit de Reiskoffer. Deze ‘koffer’ bestaat uit drie instrumenten waarmee mensen met beperkte mobiliteit zelfstandig leren reizen met het openbaar vervoer. Op 9 december presenteerden studenten Megan van Bommel, Darcy Engel, Iris van Zuilen, Nora Schäfer, Mariël Huijberts de resultaten van het eerste gedeelte van dit onderzoek.

Gewoon de vrijheid dat ik zelf kan zeggen dat ik iets wil gaan doen. Dat ik dan niet eerst een taxibusje hoef te bellen en hoef te wachten of de bus überhaupt me zou komen ophalen. Dus je kunt nu zelf dingen beslissen.”

Lees verder