HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Technologie en Samenleving

TERUGBLIK ONDERZOEKSMIDDAG

“HOE INFORMATIETECHNOLOGIE
ALLES VERANDERT”

GA NAAR DE PRESENTATIES

Minor World Class Performance onverminderd populair

7 april 2017 door Cynthia Hartsema

De inschrijving voor de minor World Class Performance (WCP) is in volle gang. En net als voorgaande jaren is er grote belangstelling van studenten. Op dit moment hebben zich al 104 studenten ingeschreven uit maar liefst 18 verschillende studierichtingen.

De minor WCP biedt elk jaar ruimte aan 120 studenten (60 voltijd en 60 deeltijd) om zich de theorie van de Lean-filosofie eigen te maken, maar vooral ook om deze te leren toepassen in de praktijk.

Groot verschil in achtergrond en instapniveau
Steeds meer bedrijven en instanties voelen de noodzaak om World Class te presteren om zo beter aan te sluiten bij de behoeftes van hun klanten. Deze bedrijven komen uit diverse branches van metaalbewerkingsbedrijven tot woningcorporaties. Deze diversiteit zien we ook terug bij de studenten die zich inschrijven voor de minor WCP. De studenten komen dit jaar uit 18 verschillende opleidingen; van verpleegkunde en Facility Management tot Electrotechniek en Automotive.

Door deze diversiteit komen studenten met heel verschillende achtergronden en verschil in kennis op het gebied van Lean binnen. Sommigen hebben in hun opleiding al een goede basis op het gebied van Lean gelegd, anderen starten zonder voorkennis. Daarom biedt de minor een programma aan dat differentieert in context (in welke omgeving pas je Lean toe) en instapniveau.

Lean toepassen in de praktijk
Eén van de hoogst gewaardeerde onderdelen van de minor is de bedrijfsopdracht. Gedurende 13 weken voeren studenten een project uit bij een van de partnerbedrijven van het HAN Lean-QRM Centrum. Op dat moment leren ze echt wat het betekent om het Lean-gedachtegoed te gebruiken bij het doorvoeren van verbeteringen in een proces. Ook de bedrijven waar de opdrachten worden uitgevoerd zijn enthousiast. Het studentproject helpt hen weer een stap te zetten op weg naar een World Class presterende organisatie.

Meer informatie 
Voor meer informatie over de minor WCP kunt u de website bezoeken.
Bekijk voor een indruk van het type studentprojecten de terugblik van het HAN Lean Event 2017.

Heeft u belangstelling voor de projecten die de minor studenten uitvoeren in het bedrijfsleven?
Neem contact op met:
Gerlinde Oversluizen
Onderzoeker, docent en coördinator van de minor WCP
06-55208804
Auteur: Gerlinde Oversluizen

Share

Onderzoek – Smart Industry in het MKB vanuit een lean-perspectief

7 april 2017 door Cynthia Hartsema

Veel MKB bedrijven zijn zowel bezig met Lean als met de introductie van nieuwe IT-ondersteunde technologieën, zoals flexibele productieautomatisering, shop floor control systemen, ERP, MES, etc.  In het RAAM KIEM-project ‘Lean en Smart Industry’ wordt onderzocht hoe lean-thinking mkb-bedrijven kan helpen om effectiever gebruik te maken van IT-ondersteunde technologieën.

In de ‘Lean theorie’ is relatief weinig aandacht voor de mogelijkheden van nieuwe technologieën.  Het idee is dat efficiënte technologieën maar ingevoerd moeten worden en dat het daarna de beurt van Lean is om ‘de waste eruit te halen’.  Eerder onderzoek vanuit het Lectoraat Lean/World Class Performance laat zien dat Lean-thinking al belangrijk is in de fase waarin nog automatiseringsbeslissingen ontwikkeld moeten worden.

RAAK KIEM-project ‘Lean en Smart Industry’
Vanaf 1 april 2017 wordt vanuit het Lectoraat Lean/World Class Performance gewerkt aan het RAAK KIEM-project ‘Lean en Smart Industry.  In dit project wordt bij een drietal bedrijven ingezoomd op de mogelijkheden van Smart Industry voor deze bedrijven vanuit een lean-perspectief.  Hieruit wordt voor elk van deze drie bedrijven een Lean-SI roadmap ontwikkeld.  Parallel hieraan wordt een breder onderzoek uitgevoerd naar het toepassen van Smart Industry bij een ruimer aantal bedrijven. Ook wordt bij deze bedrijven gekeken in hoeverre ze Lean gebruiken. Dit geeft informatie over de mate waarin synergie gerealiseerd wordt tussen Lean en Smart Industry.  Resultaten zullen in een workshop gepresenteerd worden.

Samenwerking en sponsoring
In het RAAK KIEM-project wordt samengewerkt met Polymer Science Park, de RuG en het Lean Innovation Netwerk.  Het onderzoek wordt gesponsord door SIA RAAK en de bedrijven die meedoen in het onderzoek.

Meer informatie
Voor meer informatie over ‘Lean en Smart Industry’ kunt u contact opnemen met Wilfred Knol.

Share

Onderzoek naar de toepassing van Augmented Reality in assemblage

7 april 2017 door Cynthia Hartsema

Augmented Reality (AR) technologie is een vorm van mens-computer interactie waar de natuurlijke visuele waarneming van de mens wordt aangevuld met computer-gegenereerde informatie, zoals virtuele 3D modellen, aanwijzingen en teksten.  AR kan veel voordelen bieden om het onderhoud van producten te verbeteren en te versnellen.  Ook assemblageprocessen kunnen enorm worden verbeterd als er gebruik gemaakt wordt van AR. 

Augmented Reality in assemblageOnlangs is het RAAK KIEM project ‘Augmented Reality in Assemblage’ gehonoreerd.

Vanaf 1 april 2017 doet het Lectoraat Lean/World Class Performance, samen met het Lectoraat Networked Applications van de HAN, onderzoek naar de mogelijkheden van AR in assemblageprocessen in het MKB.

 

Over het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit een studie van praktijksituaties waarin verschillende vormen van assemblage-ondersteuning gebruikt worden. Ook heeft de HAN zelf apparatuur aangeschaft waarmee in een laboratorium geëxperimenteerd wordt.  Resultaten worden gepresenteerd aan het bedrijfsleven dat belangstelling heeft.

In het onderzoek komen de volgende vragen aan de orde:
• Wat betekent het gebruik van AR voor het maken van een assemblageplan?
• Wat is het voordeel van AR ten opzichte van andere vormen van assemblage-ondersteuning?
• Welke variabelen zijn van belang voor het maken van een businesss case voor de invoeren van AR voor de assemblage in een bedrijf?
• Hoe ervaren mensen het werken met AR?

Sponsoring en samenwerking
Het onderzoek wordt gesponsord door SIA RAAK en de bedrijven die meedoen in het onderzoek. In het project wordt ook samengewerkt met het Lean Innovation Netwerk, de RuG, NV-Oost en het TWI-instituut.

Informatie  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cees Vermeulen.

 

Share