HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Technologie en Samenleving

TERUGBLIK ONDERZOEKSMIDDAG

“HOE INFORMATIETECHNOLOGIE
ALLES VERANDERT”

GA NAAR DE PRESENTATIES

Samenwerking HAN Lean-QRM centrum en de Radboud Universiteit

18 januari 2017 door Cynthia Hartsema

Het HAN lectoraat Lean werkt op verschillende vlakken samen met de faculteit managementwetenschappen van de Radboud Universiteit (RU). Er is een uitwisseling van zowel kennis als mensen. Zo doen Masterstudenten van de RU onderzoek binnen het lectoraat, promoveert onze collega Wilfried Knol aan de RU en is onze collega Menno Herkes gastdocent.

Masterstudenten betrokken bij lopend onderzoek
Een oud-student van onze minor WCP en inmiddels Masterstudent aan de Radboud Universiteit, werkt sinds een jaar mee in het lectoraatsonderzoeksproject Duurzaam Duurzamer Produceren. Sinds september levert een tweede masterstudent een bijdrage aan het project Euro Lean+, dat zich richt op het ontwikkelen van een internationaal Lean masterprogramma. De wetenschappelijke kennis en –benadering van deze twee Masterstudenten is een welkome aanvulling op de projecten met bachelor studenten van de HAN.

Lectoraat Lean begeleidt afstudeeronderzoek
Beide Masterstudenten hebben gekozen voor een afstudeeronderzoek op het gebied van Quick Response Manufacturing en worden op hun beurt door het lectoraat begeleid. Ook hier vindt direct een wisselwerking plaats, omdat de twee onderzoeken qua onderwerp perfect passen binnen de onderzoeksfocus van het HAN Lean-QRM Centrum.

De twee onderzoeken richten zich op:

 • De beheersbaarheid van de productstroom binnen QRM
  Bij QRM kunnen producten verschillende routes langs werkplekken volgen, afhankelijk van de bezetting (POLCA genoemd). Het onderzoek richt zich op de werking van (varianten van) POLCA.
 • Het verschil of de samenhang tussen flow- en resource efficiency bij QRM
  De bezettingsgraad van werkplekken ten opzichte van de “perfecte” productdoorstroming staat hier centraal. Het lijkt tegenstrijdig: bij 100% bezette werkplekken moeten producten wachten op verwerking en bij ongehinderde doorstroming, moeten altijd werkplekken vrij zijn.

Na afronding van de afstudeeronderzoeken zullen wij de eerste resultaten met relaties van HAN Lean-QRM Centrum  delen.

Promotieonderzoek Wilfred Knol

Wilfred Knol

Docent, onderzoeker en projectleider Wilfred Knol

Naast deze afstudeeronderzoeken, vindt er ook promotieonderzoek plaats binnen het lectoraat. Wilfred Knol werkt sinds een jaar aan zijn promotietraject met als onderwerp ‘Continu verbeteren binnen het MKB’. Wilfred evalueert hierbij de activiteiten en QuickScans die het lectoraat uitvoert en ontwikkelt hiermee een wetenschappelijke basis voor effectief interveniëren in het MKB. De binnen het onderzoek verkregen inzichten en ontwikkelde toepassingen, past het Lectoraat Lean direct toe binnen lopende projecten.

Gastdocent Organisatieontwerp
Ten slotte is er ook uitwisseling tussen docenten. Menno Herkes is sinds drie jaar als gastdocent werkzaam aan de

Docent, onderzoeker en projectleider Menno Herkes

Radboud Universiteit waar hij het college Organisatieontwerp aan 3e jaar studenten geeft. Lean en QRM komen daarbij als onderwerpen aan bod, maar zijn zeker niet het zwaartepunt van de colleges. De colleges laten vooral zien hoe je op een moderne manier kunt organiseren. Door een andere werkwijze verminder je de uren van coördinatie en administratieve last en voorkom je alle bijbehorende problemen.

Toegevoegde waarde
De samenwerking bevindt zich nog in de beginfase, maar de toegevoegde waarde van de samenwerking wordt steeds duidelijker zichtbaar. Gedeelde kennis en een andere kijk op onderzoek maken dat we elkaar versterken. Een belangrijke reden om de komende jaren deze samenwerking verder uit te breiden.

Informatie
Benieuwd naar de studentonderzoeken of wil je meewerken? Of wil je meer informatie over het onderzoek naar Lean in het mkb of Organisatieontwerp?

Neem gerust contact met ons op:
Gerlinde Oversluizen
Wilfred Knol
Menno Herkes

Share

Eurolean+: Op weg naar een internationale Lean master

15 december 2016 door Cynthia Hartsema

Vorig jaar is het lectoraat samen met universiteiten in Noorwegen, België en Duitsland, de industrie en kennisinstellingen als TNO, begonnen met het ontwikkelen van een internationale Lean Master. We zijn een jaar op weg en er ligt inmiddels een stevig concept klaar. De inhoud wordt komend jaar ingevuld.

Samen met de Universiteit van Gent, de Technische Universiteit Trondheim en de Hogeschool van Osnabrück, werkt het HAN Lectoraat Lean / World Class Performance aan een internationaal Masterprogramma voor Customized Lean (Lean toegepast binnen een omgeving waar een grote variëteit aan producten in lage volumes wordt geproduceerd). Naast de academische input, leveren kenniscentra zoals TNO en de industrie zoals Bosch Scharnieren ook een bijdrage.

Eurolean+ richt zich op het ontwikkelen van een internationaal academisch masterprogramma. Daarnaast wordt alle kennis rond dit onderwerp verzameld met het doel de kennis te delen met de industrie en andere kennisinstellingen.

Rol Lectoraat Lean
Het lectoraat Lean is binnen het project verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een concept onderwijsmodule en de inbedding van moderne manieren van onderwijs. Denk hierbij aan het gebruik van internet, kennisclips, simulatiegames enzovoort.

Vincent Wiegel is lid van de overkoepelende stuurgroep en levert inhoudelijk kennis. Lejla Brouwer, Menno Herkes en Manouk Nijhof (student managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit) richten zich op de invulling van het platform en de onderwijsmodule. Menno is daarnaast projectcoördinator voor alle activiteiten vanuit de HAN.

Grote stappen voorwaarts
Het afgelopen jaar heeft het team veel bereikt. Zo is een database ingericht met Lean kennis (zowel theoretische informatie als praktische best practices). De opzet van deze database is vergelijkbaar met Wikipedia, met het grote verschil dat hier alle content wordt geschreven en onderhouden door de beste Lean-experts in Europa.

Ook op het onderwijsstuk worden stappen gemaakt. Het raamwerk voor de onderwijsmodules staat inmiddels. Een concrete invulling voor een module, waarin QRM centraal staat, wordt op dit moment ontwikkeld.

De volgende stap en grote uitdaging is om het huidige conceptprogramma om te zetten in een programma waarbij zowel op afstand als klassikaal wordt geleerd en waarbij zowel studenten als het bedrijfsleven kennis kunnen verwerven.

Informatie  
Meer weten over Eurolean+? Bezoek dan de website www.euroleanplus.org.
Geïnteresseerd in de verworven kennis of geïnteresseerd in participatie in het project?
Neem dan contract op met:
Menno Herkes, docent, onderzoeker en de projectleider EuroLean+.

Share

HAN Lean Event 2017 – Met Lean naar duurzaamheid

12 december 2016 door Cynthia Hartsema

Het thema en de sprekers zijn bekend en de voorbereidingen zijn in volle gang.
Op donderdag 26 januari 2017 verwelkomen wij u graag om 14.00 op de HAN campus in Arnhem bij de 9de editie van het HAN Lean Event.
Dit jaar staat het thema Met Lean naar duurzaamheid centraal tijdens het event.

Plenaire sprekers en presentaties
Tijdens het plenaire deel van de middag zullen drie sprekers vanuit verschillende invalshoeken de link leggen tussen Lean en duurzaamheid.

Jannes-Slomp-150Duurzaamheid: De aanjager om overal beter in te worden
Dr. Ir. Jannes Slomp, Lector World Class Performance

Sinds 2012 is Jannes Slomp lector World Class Performance aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Hij is directeur van het HAN Lean-QRM Centrum, het kenniscentrum van het Lectoraat Lean/World Class Performance. Jannes Slomp heeft meer dan 40 artikelen geschreven in wetenschappelijke tijdschriften, zo’n 45 papers voor wetenschappelijke conferenties, en 12 hoofdstukken in wetenschappelijke boeken. Hij is om dit moment betrokken bij verschillende projecten op het gebied van duurzaamheid, waaronder het RAAK Duurzaam Duurzamer project, waarbij gekeken wordt naar de inbedding van duurzaamheid in de toolbox van de Lean facilitator.

 

luc-kikkert150x150

Lean in de duurzame context bij Koninklijke Auping BV
Luc Kikkert, Procurement Manager, Koninklijke Auping BV

Luc Kikkert (1965) is sinds 2011 Procurement Manager bij Koninklijke Auping bv. Hij gooit het inkoopproces van de Nederlandse beddenfabrikant volledig over een andere boeg. Zijn belangrijkste uitgangspunt: bij samenwerkingen met partners in de keten niet uitgaan van kosten, maar duurzaamheid en gezamenlijke groei vooropstellen. Mede daardoor kan hij meerdere wapenfeiten op zijn naam schrijven. Zo is de voorraad met 80% gereduceerd, heeft Auping nu één centrale productielocatie, is het aantal leveranciers afgenomen en zijn inkopers anders gaan denken. Bij Auping heeft hij één duidelijke missie: het bedrijf volledig circulair laten opereren.

 

prof-hans-wortmann150x150Lean, Duurzaam en SMART – Op weg naar de fabriek van de toekomst
Prof. Dr. Ir. Hans Wortmann, Rijksuniversiteit Groningen

Hans Wortmann is hoogleraar Informatie Management bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RuG. Zijn kennisgebied betreft met name enterprise informatie systemen. Hij is voorzitter van het Lean Management Netwerk. Zijn huidige onderzoek heeft vooral betrekking op innovatie in verschillende sectoren, zoals productie, logistiek, en energie. Hij is eindredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Computers in Industry.

Studenten aan het woord
Naast bovenstaande sprekers laten wij het woord aan de studenten van de minor Lean Management/World Class Performance. Zij presenteren de resultaten van hun eindopdracht tijdens verschillende paralelsessies. Deelnemers kunnen 4 sessies selecteren uit de 29 presentaties die onze studenten die middag verzorgen. Zo stelt iedere deelnemer zijn of haar eigen programma samen.

De dag sluiten we rond 18.30 af met een drankje.

Inleiding of extra workshop
Voor aanvang van het Lean Event organiseert het HAN Lean-QRM Centrum twee korte workshops waaraan u kosteloos kunt deelnemen.

 • Workshop Inleiding op Lean en QRM – door Stef Tiggeloven (docent, onderzoeker en projectleider Lean / World Class Performance) – 13.00 – 14.00
  Voor deelnemers met geringe kennis van Lean, verzorgt Stef Tiggeloven een korte introductie voorafgaand op het Lean Event.
 • Workshop Doelgerichte Productinnovatie – door Jannes Slomp (Lector Lean / World Class Performance) – 13.00 – 14.00
  Veel productinnovaties leveren te weinig op. Er zit veel verspilling in het innovatieproces.  In deze korte workshop zal Jannes Slomp aangeven hoe de productontwikkeling ‘Lean’ gemaakt kan worden, doelgericht en zonder verspillingen.  Naast de principes van Lean Productontwikkeling zal hij ingaan op de methodologie van “Product Architecture Mapping (PAM)”.  Deze methodologie is ontwikkeld in een door de overheid gefinancierd RAAK project, tezamen met een tiental MKB bedrijven. PAM helpt om de sterktes en zwaktes van een bestaand product in kaart te brengen en geeft aan waar verbetermogelijkheden gezocht moeten worden.  De reacties van diverse MKB bedrijven op het PAM concept zijn zeer positief: “PAM geeft focus.  Het wordt duidelijk voor iedereen welke ontwikkelingen nodig zijn. PAM leidt tot nieuwe inzichten.  Vooral het visuele element van PAM is sterk en brengt je op nieuwe gedachten”.   

 

Wilt u aan een van deze workshops deelnemen? Meld u zich dan aan door een bericht te sturen aan Doreen Tolmeijer.

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over het HAN Lean Event vindt u op onze website.
Deelname aan het HAN Lean Event is kosteloos. Meld u direct aan.

 

Share