HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Technologie en Samenleving

TERUGBLIK ONDERZOEKSMIDDAG

“HOE INFORMATIETECHNOLOGIE
ALLES VERANDERT”

GA NAAR DE PRESENTATIES

ICA: door lean meer grip, controle en rust in het stage- en afstudeerproces

8 oktober 2017 door Cynthia Hartsema

De Informatica en Communicatie Academie (ICA) van de HAN is er dit jaar in geslaagd om afstudeerders en stagiaires ruim op tijd te koppelen aan de juiste (docent)begeleiders. Dat is te danken aan een lean- aanpak. Daarbij kregen zij hulp van het HAN-Lean QRM Centrum.

Door onvoldoende interne afstemming werd het tijdig plaatsen van een student bij een (stage)opdracht en een begeleider een steeds grotere opgave voor ICA. Dit veroorzaakte veel onduidelijkheid bij studenten, de bedrijven en bij docenten en medewerkers. Uiteindelijk lukte het de drie supportafdelingen iedere keer wel, maar door de continue groei van het aantal studenten werd het belangrijk om dit proces verder te verbeteren omdat ICA ieder jaar meer dan eens voor deze opgave staat.

Peter Koburg

Instituutsdirecteur Peter Koburg

De opdrachtbrief
Samen met experts van het Lean QRM Centrum startten ze een lean-traject om het probleem op te lossen, te beginnen met het formuleren van de uitdaging in een opdrachtbrief. ‘Dat zorgde voor helderheid’, zegt instituutsdirecteur Peter Koburg. ‘Er staat in wat ons probleem is, wie onze klant is en wat hij wil, wie onze opdrachtgever en stakeholders zijn, en uiteraard wat we willen bereiken.’ Koburg is positief over het traject. ‘We hebben goede resultaten geboekt. Deze methode brengt het Praktijkbureau, Competentiebureau en Onderwijsbureau dichter bij elkaar waardoor iedereen evenveel zicht heeft op wat er staat te gebeuren en zij eerder stappen kunnen zetten om ons doel te realiseren. Alle partijen werken nu veel beter samen.’

Vlnr: Ans Vervoort, Carolien van der Laan en Nathalie Rademaker

Lichte weerstand
Daarvoor is het belangrijk dat alle betrokkenen het probleem herkennen, snappen wat er van ze wordt gevraagd en erachter staan, weet Nathalie Rademaker van het QRM Centrum. ‘Tijdens de startsessie bleek de bereidheid tot deelname niet optimaal. Een aantal mensen zag het als tijdverspilling en de lean-aanpak als een te groot instrument.’ Ans Versantvoort van het Competentiebureau beaamt dat. ‘Niemand van ons was ermee bekend. Ik vond dat we met een kanon op een mug gingen schieten. Zo’n onoplosbaar probleem was het nou ook weer niet. Gaandeweg ben ik toch blij met deze aanpak. Ik ervaar nu meer onderlinge verbondenheid.’

Hoe staat het ervoor?
Op een enkele afvaller na committeren alle betrokkenen zich aan het doel. De volgende stap was het in kaart brengen van de huidige situatie. ‘Samen analyseerden we hoe ons proces tot dan toe verliep’, vertelt Carolien van der Laan van het Praktijkbureau. ‘Hardnekkige knelpunten kwamen aan de oppervlakte. Zo hadden we nooit goed in beeld hoeveel studenten er op ons af kwamen en werden we geconfronteerd met studenten die hun opdracht te laat doorgaven.’ Die onzekerheid zorgde voor onrust zag Rademaker. ‘Men signaleert bij dit soort processen de problemen vaak te laat waardoor je niet goed kunt inspelen op de realiteit.’

Ideaal toekomstbeeld
Toen de situatie eenmaal helder was, werd het ideale toekomstbeeld bepaald: de student is de klant en het doel is dat die minstens twee weken voor de start van zijn opdracht weet wie zijn begeleider is. ‘Daarom maken we nu heldere prognoses en planningen op basis van studiecontracten die we beter up to date houden’, vertelt Van der Laan. ‘Ook hebben we externe docenten aangenomen omdat we binnen bepaalde profielen problemen voorzagen. Verder hebben we een deadline in het leven geroepen voor het aanmelden van opdrachten. Nu kunnen we studenten nog beter aan bedrijven en docenten koppelen, met name ook door de ondersteuning van ons ICA iSAS-systeem.’

Performance board
Alle acties zijn vastgelegd in een implementatieplan. De partijen komen wekelijks bij elkaar om aan de hand van een performance board steeds kleine stappen te kunnen zetten. ‘Die performance meetings duren vaak maar tien minuten’, aldus Versantvoort. ‘Gewoon om vast te stellen wat er gaat komen, waar we naartoe werken en wat we nú moeten doen.’ Meestal is Rademaker daar ook bij. ‘Ik weet hoe lastig het is om op deze manier te blijven werken want je bent nooit klaar met verbeteren. Maar dit proces kost je hooguit een half uur per week en het voorkomt een hoop ellende. Ik hoor geregeld van de betrokkenen dat dit lean-traject de organisatie veel heeft gebracht.’

Meer grip, controle en rust
De laatste keer was ICA twee weken voor aanvang al klaar met het inzetproces, maar dat had ook te maken met minder studenten. Van der Laan: ‘Er is overzicht en duidelijkheid gekomen. We hebben een beter beeld gekregen van elkaars werk en daarmee meer begrip. Je snapt beter waarom de ander veel tijd nodig heeft voor een taak of hoe belangrijk het is dat bepaalde informatie op tijd wordt aangeleverd. We trekken nu hand in hand samen op.’

Koburg zou andere projecten ook lean willen aanpakken. ‘Hulp van buiten helpt enorm om mensen bij elkaar te krijgen’, besluit hij. ‘Door beter inzicht krijgen we meer grip en controle waardoor  we eerder kunnen handelen en we nog betere kwaliteit kunnen bieden.’

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met:
Nathalie Rademaker
Maarten de Groot

Auteur: Emilie van Steen

Share

ELEC 2017: Leren over Lean en Lean-Leren

8 oktober 2017 door Cynthia Hartsema

Bent u een lean-expert en wilt u ook zelf effectiever worden en uzelf verrijken?
Wilt u meer impact hebben met Lean en het gedachtegoed van Lean effectiever overbrengen?

Kom dan naar de European Lean Educator Conference (ELEC) op 8 en 9 november in Nijmegen en luister naar keynotes zoals:

– John Bicheno;
– Kees Luttik (Scania);
– Vincent Wiegel en Pieter van den Hoogenband.

Leren over Lean en kennisoverdracht
Tijdens de ELEC 2017 op 8 en 9 november, staat het thema  Learning Lean / Lean Learning centraal. U verbreedt en verdiept tijdens de conferentie uw kennis op het gebied van Lean en leert hoe u deze Lean-kennis overbrengt en zorgt dat deze optimaal beklijft binnen uw bedrijf of instelling.

Parallelsessies en kennisdeling
Tijdens de parallelsessies geven diverse lean managers, specialisten en onderzoekers presentaties en is er ruimte voor discussie. U kunt de thema’s kiezen waarvoor u belangstelling heeft. Daarnaast is er veel ruimte voor kennisdeling via ronde tafelsessies en paneldiscussies.

Workshops boekbaar voor iedereen
Op 7 en 10 november verzorgen een aantal keynotes workshops die verdieping bieden op het centrale thema. Ook wanneer u niet aan de conferentie deelneemt, kunt u zich hiervoor aanmelden.

Meer informatie en registratie
Blok de data in uw agenda.
Bezoek voor meer informatie onze website of meld u direct aan.
U kunt ook contact opnemen met:
Doreen Tolmeijer, projectmedewerker
M: 06-55 30 76 29

Wij hopen u in november in Nijmegen te mogen begroeten!

Share

Continu verbeteren van de minor Wold Class Performance

6 oktober 2017 door Cynthia Hartsema

De minor World Class Performance (WCP) biedt verdieping, voor HBO studenten, in de theorie en met name ook toepassing van de Lean- en Continu Verbeter filosofie. Dit jaar volgen 120 studenten vanuit 22 verschillende studierichting de minor. Reden om ook de minor steeds te vernieuwen om aan te blijven sluiten bij de verschillende doelgroepen.

Lean Green Belt met een zwarte slip
Het lectoraat Lean verzorgt jaarlijks van september tot en met januari de minor World Class Performance. Studenten vanuit allerlei studierichtingen volgen deze minor en ontvangen na succesvolle afronding een Lean Green Belt certificaat. Wij zeggen altijd dat dit een Green Belt met een zwarte slip eraan is, gezien de lengte van de periode en de diepgang van de theorie en toepassing.

Specialisaties Manufacturing en Services krijgen verder vorm
Ieder jaar na de afronding wordt de minor geëvalueerd met de deelnemende studenten en docenten. Dit is input voor het verder ontwikkelen en verbeteren van de minor. Dit jaar hebben we nadrukkelijk ingezet op het verder vorm geven van de twee specialisaties die aangeboden worden; Manufacturing en Services. Hiervoor is gekozen om beter antwoord te kunnen geven op de steeds groter wordende differentiatie in de studierichtingen van de studenten die zich aanmelden.

Verschillende type processen en context zijn bepalend
De specialisaties onderscheiden zich met name omdat ze zich richten zich op verschillende type processen die in verschillende context plaatsvinden. Zo richt de Manufacturing specialisatie zich op processen waarbij producten worden geproduceerd in een industriële omgeving. Dit zijn veelal repetitieve processen. Terwijl de Services specialisatie zich voornamelijk richt op processen die een dienst leveren in bijvoorbeeld in de zorg of administratieve omgeving. Dit zijn vaker processen waar veel klantinteractie plaats vindt.

Studenten maken zich de Lean-filosofie eigen door theorie die zij in de eerste zes weken van de minor leren, toe te passen op een casus. Beide specialisaties hebben hun eigen casus in de context die past bij de specialisatie.

In de praktijk aan de slag met verbeteropdrachten
Daarna gaan de studenten in duo’s aan de slag met verbeteropdrachten bij een bedrijf. De bedrijven waar de bedrijfsopdracht wordt uitgevoerd zijn ook breed geschakeerd. Er worden opdrachten uitgevoerd bij productiebedrijven maar ook bij een ziekenhuis en een woningbouwvereniging.

Presentatie tijdens lustrumeditie HAN Lean Event
Studenten van de minor WCP presenteren tijdens de tweede lustrumeditie van het HAN Lean Event op 1 februari 2018 hun projectresultaten.
Rond het centrale thema ‘Smart Lean is the future’ zullen we terugblikken op de afgelopen 10- jaar maar vooral vooruitblikken.

Noteer de datum in uw agenda! We houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte van het komende HAN Lean Event, waaraan u ook dit jaar weer kosteloos kunt deelnemen.

HAN Lean Event 2018 (tweede lustrumeditie)
Thema: Smart Lean is the future
Datum: 1 februari 2018
Tijd: 13.00 – 19.00 (partnerbedrijven en alumni bieden we van 11.00-12.30 een voorprogramma)
Locatie: HAN-campus Arnhem

Meer informatie
Heeft u belangstelling voor de projecten die de minor studenten uitvoeren in het bedrijfsleven?
Neem contact op met:
Gerlinde Oversluizen, docent, onderzoeker en coördinator van de minor WCP
gerlinde.oversluizen@han.nl
M +31 06 55 20 88 04

 

Auteur: Gerlinde Oversluizen

Share