HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Studeer Techniek

Studeer Techniek

Dit weblog gaat over Techniek studeren. Studenten vertellen hier over hun studie, het studentenleven en wat ze allemaal meemaken. Docenten geven informatie over hun vak en leggen uit hoe zij de toekomst van Techniekstudenten zien. Ook lees je hier over bedrijven die werkzaam zijn in de Techniek en zie je (oud-) studenten aan het werk.

Share

Tip je docent en doe met je klas mee aan een gave techniek excursie!

15 juni 2017 door Erik Rijpstra

HAN Techniek en Life Sciences organiseert excursies naar boeiende hightech bedrijven. Zo proef jij gelijk aan de beroepspraktijk, zie je met eigen ogen wat je precies kunt verwachten, aan welke innovaties er wordt gewerkt èn welke opleiding daarbij hoort. Jouw toekomst in de techniek!

Tip je docent!

Zit je in havo 4 of 5 en heb je serieuze belangstelling voor een technische opleiding, maar je weet nog niet precies welke?

Laat dan je docent weten dat je mee wilt doen aan een excursiedag. Jouw docent kan vervolgens contact opnemen met de HAN, via: info@han.nl. Bellen tijdens kantooruren kan ook: (024) 353 05 00.

Share

‘Vrouw is betere ingenieur’

17 mei 2017 door Lex Eggink

Met deze prikkelende kop opent De Ingenieur een artikel over het onderzoek dat het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) en HFMtalentindex deed naar veranderingsbereidheid bij ingenieurs.

Vrouwelijke ingenieurs scoren op alle vlakken beter dan mannen. Drs. Jan Meijning, senior organisatiepsycholoog van HFMtalentindex zegt: ‘Ze zijn vooral veel bewuster bezig met hun eigen ontwikkeling en zijn ook veel meer gericht op de dynamiek van de groep. Voor een succesvolle carrière zijn die kwaliteiten heel belangrijk.’

Lees verder

Share

HAN Tech Tour langs hightech bedrijven!

20 april 2017 door Erik Rijpstra

Een groep havo-scholieren van het Dorenweerd College en Montessori College kregen (samen met hun docenten) op donderdag 13 april de kans om een kijkje in de keuken te nemen bij ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en papiermaker Parenco in Renkum.

Deze nieuwe mogelijkheid van de HAN Tech Tour kan jongeren nog meer enthousiasmeren om te kiezen voor een opleiding in de techniek. Bovendien worden docenten extra geholpen om de boodschap over te brengen. Bekijk de foto’s op Facebook StudeerTechniek van een geslaagde eerste HAN Tech Tour langs hightech bedrijven, misschien zie je een aantal bekenden?

Share

Van de technische universiteit in Sofia naar HAN Elektrotechniek en verder…

23 maart 2017 door Lex Eggink

Karolina Atanasova studeerde in juni 2016 af bij de hbo-opleiding Elektrotechniek van de HAN. Eerder studeerde ze in haar geboorteland Bulgarije Computer Systems en Technologies aan de Technische Universiteit van Sofia. Deze IT-opleiding volgde zij aan de Faculty of German Engineering  Education and  Industrial Management.

German Engineering?
Karolina licht toe: ‘De bachelorstudie volgt het studieprogramma van de Otto von Guericke Universiteit in Magdeburg, Duitsland. Alle colleges worden door Bulgaarse en Duitse docenten in het Duits gegeven. Studenten verwerven in deze studie diepgaande specialistische kennis op de kerngebieden van de informatica, zoals databases, programmering, wiskunde, architectuur van computers en computernetwerken en programmering van het systeem. Ik haalde mijn diploma in 2007 en werkte daarna bij Hewlett Packard in Sofia als technisch ondersteunend ingenieur voor dataopslagsystemen bij Duitstalige klanten.’

Hoe kwam jij in Nederland terecht?
Karolina: ‘Ik ben in de herfst van 2008 naar Nederland gekomen. Mijn echtgenoot werkte toen al 2,5 jaar bij NUON in Arnhem. Ons eerste kind was 4 jaar oud toen ik naar Nederland kwam. Wij hadden over alle voors en tegens van een mogelijke verhuizing naar Nederland grondig nagedacht. We waren ons ervan bewust dat taalbeheersing het belangrijkste element is om snel een deel te kunnen uitmaken van het maatschappelijke leven. De beslissing was niet gemakkelijk, maar uiteindelijk kozen we toch voor een leven met kinderen in Nederland.’

Je bent in 2012 bij de HAN begonnen met de hbo-opleiding Elektrotechniek. Waarom koos je voor een hbo-opleiding en niet voor een opleiding aan een Technische Universiteit?
‘Voorafgaand aan Elektrotechniek heb ik de cursus NT2 (Nederland als Tweede Taal) gevolgd. Dit certificaat is noodzakelijk om een Nederlandstalige opleiding te kunnen volgen. De keuze voor hbo was min of meer een combinatie van toeval en onwetendheid. Ik wist eerst nog niet wat het verschil was tussen een hogeschool en een universiteit. Ik zocht een opleiding die ik dicht bij onze woonplaats kon volgen. Mijn echtgenoot was op dat moment alleenverdiener en ik was degene die het meest flexibel was om de kinderen en het huishouden te verzorgen. Het feit dat de Technische Universiteit geen deeltijdopleiding aanbood was de doorslaggevende overweging. Mijn interesse lag altijd al aan de praktische kant van de wetenschap. Met andere woorden: de mogelijkheden om de wetenschap te kunnen toepassen. Wat dat betreft was de opleiding van de HAN een voltreffer.’

Hoe kwam je tot de keuze voor Energietechniek?
In het laatste studiejaar kies je voor een minor  op het gebied van Elektrotechniek. Voor deeltijdstudenten biedt de HAN de keuze uit de minor Ontwikkelen van Elektrische Energiesystemen (Power Minor) en de minor Control Systems Engineering (Out of Control). Na 2 stage-opdrachten bij TenneT, 1 op de afdeling System Operations en 1 op de afdeling Asset Management, was het voor mij duidelijk dat mijn interesse uitging naar Energietechniek.

Je werkt nu bij Liandon in Duiven. Wat doe je daar en wat is je ambitie?
‘Ik werk sinds september 2016 bij Liandon, een onderdeel van Alliander. Na mijn afstudeertraject werd ik gevraagd om bij de afdeling Energy Consultancy  te blijven werken als Consultant in het team Elektrotechniek. Ik voer magneetveldstudies uit voor het bepalen van de zonnegrootte van het magneetveld rondom stroomvoerende delen. Daarnaast voer ik studies uit over de invloed op een al bestaand kabeltracé bij het in de buurt aanleggen van nieuwe gasbuisleidingen of warmtevoerende leidingen. Ook ben ik betrokken bij onderzoeken naar mogelijke oorzaken van schade op middenspanning-netcomponenten.’

Over haar ambitie zegt Karolina: ‘Waar ik naar streef is bij te dragen aan de ontmoeting tussen theorie en praktijk. Als iemand die vooral theoretisch bezig is en kennis opbouwt met diverse onderzoeken en uitkomsten van verschillende berekeningen wil ik door middel van advies en beleid het werk van de mensen vanuit de praktijk veiliger en gemakkelijker maken.’

Ga je nog een vervolgstudie doen?
‘Dat weet ik nog niet. Ik word snel enthousiast, dus wie weet? Voor nu is mijn doelstelling van het leven te genieten: privé en zakelijk. In mijn werk ben ik constant bezig met het volgen van verschillende trainingen en cursussen. Dat vind ik leuk om te doen, omdat ze doelgericht en van korte duur zijn.’

In Nederland zie je weinig vrouwen in (elektro)technische opleidingen en beroepen. Hoe is dat in Bulgarije?
‘In Bulgarije is er geen duidelijke verdeling in vrouwen- en mannenberoepen. Dat is iets wat historisch bepaald is in onze samenleving. Vroeger zorgden vooral de vrouwen voor de kinderen, net als hier, maar het was heel goed geregeld met kinderopvang en buitenschoolse opvang. Daarnaast was er een aanzienlijke sociale controle. Daarom was het normaal dat de vrouwen ook voor beroepen kozen die 40 uren aanwezigheid per week vereisen. Nu, in de moderne samenleving, blijft de ambitie en de emancipatie van de vrouw groot, maar is het veel moeilijker om de tijd en energie te verdelen tussen werk, kinderen en huishouden.’

Wat moeten we in Nederland doen om meer vrouwen voor (elektro)techniek te interesseren?
‘Deze vraag houdt me bezig sinds ik in Nederland woon. Het is erg opvallend dat er weinig vrouwen in leidende posities en in technische beroepen te zien zijn. Volgens mij komt het door hoe de samenleving functioneert. Er wordt constant rekening gehouden met passende zorg voor de kinderen, voor de ouderen, voor mensen met beperkingen. In Nederland kwam ik voor het eerst in aanraking met het fenomeen vrijwilligerswerk. Ik kan me voorstellen dat dit items zijn die vrouwen meer aanspreken dan mannen.’

‘Wat mij ook opvalt is dat er in het basisonderwijs geen duidelijke richtlijn is om de interesse van kinderen richting techniek op te wekken. Ik heb het gevoel dat Techniek pas in het voortgezet onderwijs wordt aangeboden en dat dan min of meer verwacht wordt dat de kinderen vanzelf interesse zullen tonen. Toen ik op de basisschool zat, ging ik 1 keer per week naar buitenschoolse bijeenkomsten waar wij op een passende- en onderhoudende manier meer te weten kregen over de natuur en de wetenschap. Vergelijkbaar met de sport-, dans- en muziekles hier.’

Share

Lab-weken HAN Automotive speciaal voor mbo-4-leerlingen

22 maart 2017 door Erik Rijpstra

Elk jaar volgen mbo-4-leerlingen bij HAN Automotive extra lessen en dan wordt er voor hen ook een LAB-week georganiseerd. Deze mbo’ers doen mee aan het Landelijk Automotive Doorstroomtraject (LAD) en komen voor de LAB-week een hele week naar de HAN Automotive in Arnhem. Zij doen dan verschillende opdrachten in het laboratorium ARL-A en doen ook al een beetje ervaring op met CAD tekenen en ontwerpen.

Lees verder

Share