HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Weblog over de minoren Sociale Studies van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Ontdek de Sociale Minoren: minoren met lef!

Welkom op het weblog van de Sociale Minoren. Van Verslavingskunde tot Huiselijk Geweld. Van Creativiteitsontwikkeling tot Professioneel Opvoeden. Pittige onderwerpen waarvoor je de nodige lef en betrokkenheid moet hebben om je erin te verdiepen. Weet jij al welke minor je kiest? Op dit blog vertellen studenten en docenten over de inhoud van en hun ervaringen met de Sociale Minoren. Verken de minoren, lees de belevenissen of stel vragen. Kortom, ontdek de Sociale Minoren en laat je inspireren!

In gesprek met ouderen over zingeving

12 januari 2017 door Dries de Moor

Studente creatieve therapie Jeanne doet verslag:

Op 15 december 2016 waren we met onze Minor zingeving te gast bij ZZG-zorggroep op Parc Dekkerswald waar we een mooi programma mee mochten maken. Jantine (geestelijk verzorgster) ging met ons in gesprek over ouderen en zingeving en de samenwerking tussen geestelijk verzorgers en andere professionals. Ook zijn we in gesprek gegaan met de bewoners/ouderen over zingeving.

Op bezoek bij Jantine en ouderen ZZG groep

Geestelijk verzorgster Jantine praat na met Jasper, Wendy, Achraf, Karlijn, Naomi en Marjolein over hun bezoekjes bij de ouderen op het terrein.

In groepjes van 3 personen konden we twee keer langs bij een bewoner. Als eerste mochten wij langs bij een meneer op de begane grond. Hij was pas 60 jaar oud maar had een TIA gehad waardoor hij niet meer zelfstandig kon wonen en ook zijn vrouw kon niet meer voor hem zorgen. Het werd al snel duidelijk dat de man kampte met veel gevoelens van onrecht en machteloosheid, maar hiernaast was het een erg krachtige en gepassioneerde man die niet zou opgeven. Zelf had hij het vak levensbeschouwing gegeven als docent en hij was erg blij om te zien dat wij nu ook met thema’s als zingeving en levensbeschouwing bezig waren. “Het is het mooiste vak wat er is!” zei hij telkens en hij legde de nadruk op hoe zo’n vak als dit de maatschappij weer kan helpen om meer in het ‘wij’ te denken dan het moderne ‘ikke ikke ikke’. We namen afscheid en in volledige stilte liepen ik en mijn groepsgenoten naar de volgende bewoner, ikzelf met een brok in mijn keel.
We kwamen aan bij een dame van bijna 99 jaar oud, die ons enthousiast en met open armen ontving, wat een grote omslag in sfeer was, maar wel vrolijk! Deze mevrouw vond het heerlijk om te vertellen over haar leven, waarin zijn zelf maatschappelijk werkster is geweest. Ze vertelde over hoe mooi ze dit werk vond, en hoe je je medemens moet blijven zien als mensen, hoe slecht ze er ook aan toe zijn! Wat mij erg raakte was hoe ze kon vertellen over haar vader, filosoof en kunstenaar. Deze mevrouw voelde zich zo gezegend  en trots dat haar vader háár papa was geweest want de beste man had een groot hart gehad. In de kamer hingen meerdere schilderijen van haar vader en op een daarvan was een straatbeeld te zien van rond de jaren 20. Een druk amsterdam op een winterdag, iedereen liep door elkaar en keek naar beneden terwijl temidden van dit alles Jozef en Maria liepen met de baby op de arm. Niemand zag ze lopen.
De mevrouw vertelde dat dit kwam omdat we in een cultuur terecht waren gekomen waar iedereen aan zichzelf dacht en niet meer om zich heen keek naar de medemensen. Ook zij zei: “het is alleen maar ikke, ikke, ikke.”
Ook na dit gesprek liep ik met een brok in mijn keel terug, de boodschap was duidelijk: Van IK naar WIJ. Helaas hebben we er geen gebruiksaanwijzing of recept bij gekregen…

Studenten Civil Society Lab op studiereis naar Madrid

23 november 2016 door Lisa
22 november 2016, door  Lex Eggink (Faculteit Techniek)

20 studenten van het Social Society Lab, 4 opdrachtgevers, 4 docenten -waarvan 1 van Saxion Hogeschool- en een verslaggever bezochten van 16 tot en met 18 november Madrid in het kader van de Civil Society Tour 2016.

Het reisgezelschap van de Civil Society Tour 2016

Het reisgezelschap van de Civil Society Tour 2016

Het Social Society Lab wordt gevormd door studenten van de HAN-minoren Stad & Land, cocreatie en transitie en Civil Society, cocreatie en transitie. In opdracht van organisaties uit bijvoorbeeld de zorg, gemeentelijke of regionale overheden, woningbouwcorporaties, etc. voeren zij onderzoek uit dat moet bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Samenwerking studenten technische en sociaal-pedagogische opleidingen

Studenten van de minor Stad & Land zijn afkomstig uit technische opleidingen als Bouwkunde en Civiele Techniek (HAN) en Urban Development (Saxion en Hogeschool Utrecht). Studenten van de minor Civil Society volgen sociaal- of pedagogisch georiënteerde opleidingen als Pedagogiek, Opleidingskunde, Management van de Leefomgeving en Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

Door samen, vanuit ieders eigen invalshoek, met opdrachten aan de slag te gaan, worden betere resultaten bereikt. Multidisciplinair samenwerken leert studenten over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken.

Vol programma

In een vol programma, dat door de studenten zelf was samengesteld, werden tijdens deze studiereis diverse bedrijven, organisaties en ruimtelijke projecten bezocht. In alle bezoeken stond het welbevinden van de mens in de gebouwde omgeving centraal.

In 3 dagen tijd werden wandelingen gemaakt door het historische centrum, parken en openbare gebouwen. Daarnaast werden organisaties bezocht als Vivero de Iniciativas Ciudadanas (VIC), een organisatie met een online platform dat samenwerkingsprojecten vanuit de burgerbevolking initieert.

Op de tweede dag splitste de groep, na een bezoek aan het Parque del Buen Retiro en het station Atocha, zich op in tweeën. De ene helft bezocht Elii, een innovatief architectenbureau en de andere helft ging naar Laguna, een zorginstelling voor mensen in hun laatste levensfase.

Madrid Rio

Een van de bruggen van Madrid Rio. Onder de grond raast het autoverkeer.

Een van de bruggen van Madrid Rio. Onder de grond raast het autoverkeer.

Op de derde en laatste dag werd op de fiets Madrid Rio bezocht: een infrastructureel en landschaps-architectonisch megaproject van de Rotterdamse organisatie West 8 Urban Design & Landscape Architecture. De vierbaans snelweg aan weerszijden van de rivier Manzanares is in de afgelopen 7 jaar over een afstand van 23 kilometer overdekt. Op het dak van de tunnel is een park van 150 hectare aangelegd. De stadsdelen zijn weer verbonden en van verontreiniging en het lawaai van de snelweg is bovengronds niets meer merkbaar. Later die dag werd ook het voormalige slachtcomplex Matadero Madrid bezocht; nu getransformeerd tot hippe locatie voor exposities, kleine ondernemingen en startups, artiesten en kunstenaars.

De deelnemers kijken terug op zeer geslaagde Civil Society Tour.

Uitgebreidere verslagen van de drie-daagse-tour? Klik op de onderstaande link.

De meerwaarde van de Minor Leiderschap in Duurzame Zorg

15 november 2016 door Leonieke van Susante

De meerwaarde van de (deeltijd) Minor Leiderschap in Duurzame Zorg

Wat is de meerwaarde van de Minor leiderschap in Duurzame Zorg naast mijn studie SPH, MWD of CMV? Dat is een vraag die we best vaak ontvangen. Het antwoord is eigenlijk simpel: binnen deze minor leer hoe je voor duurzame veranderingen kunt zorgen. Maar, wat betekent dat nou, duurzaam? “Duurzame zorg wil zeggen dat je zorg levert die geen schade berokkent èn geen onevenredige lasten neerlegt bij de generaties van de toekomst. Dit laatste betekent uiteraard ook dat de zorg betaalbaar is, maar vooral ook dat het zinnig is”, aldus Ellen van Wijk, docent in de minor in artikel: https://www.han.nl/werken-en-leren/nieuws/duurzame-zorg-is-zinnige-/ .  Je krijgt handvatten om de veranderingen vorm te geven en je ontwikkelt leiderschap en lef. Want lef is nodig. Een aantal zorg- en welzijnsorganisaties doen dit heel goed. Daarom bezoek je ook enkele best practices op het gebied van duurzame zorg. Het Bernhoven Ziekenhuis bijvoorbeeld: “Wij hebben nagedacht over hoe wij het slimmer, handiger en verstandiger kunnen doen! We moeten fundamenteel veranderen! We hebben ervoor gekozen zelf het initiatief te nemen.”

Aan het einde van deze minor heb je zelf een flinke dosis lef ontwikkeld, weet je alles over duurzaamheid in de zorg, heb je een duurzame business case geschreven, heb je een interventie gedaan in je team en leer je overtuigend schrijven. Allemaal vaardigheden die je nodig hebt om leiding te geven aan duurzame veranderingen in zorg én welzijn. Ook als je geen teamleider bent. Eén van onze oud-studenten legt dit uit: “Ik ben dan geen teamleider, maar van mij wordt wel een ondernemende houding gevraagd. Dat ik niet alles bij het oude laat, zeg maar. Ik merk dat ik na de minor vaker aan tafel mag zitten bij tactische overleggen. Dus ja, de minor helpt wel”.

Heb je interesse in de (deeltijd) minor leiderschap in duurzame zorg? Om in februari te beginnen met de minor kun je je nog tot 24 november 2016 aanmelden via deze website: https://www.kiesopmaat.nl/modules/han/FGGM/136888/

Contactpersoon:

Leonieke van Susante , coördinator Minor Leiderschap in Duurzame Zorg, Leonieke.vansusante@han.nl

 

Kunst en zingeving: studenten naar Atelier 23

31 oktober 2016 door Dries de Moor

Wij, studenten van de minor zingeving, hebben kennis mogen maken met  Atelier 23. Atelier 23 is onderdeel van De Buitenplaats in Arnhem.

Hier werken mensen met verschillende beperkingen zoals autisme, niet-aangeboren hersenletsel en psychische problemen. Zij komen hier terecht via een WMO-indicatie. Dit is een plek waar deze mensen door middel van kunst kunnen werken aan sterke en zwakke punten, door in contact te komen met anderen en te leren van elkaar. Er zijn verschillende activiteiten waar deze cliënten deel aan kunnen nemen. De volgende activiteiten worden o.a. bij De Buitenplaats aangeboden: tekenen, beeldhouwen, schilderen, zeepjes maken, kaarsen maken, kaarten maken, in de tuin werken en meubels maken. Veel producten worden ook verkocht, zelfs groentepakketten voor de buurt!

Wij hebben kennis mogen maken met een paar mensen in Atelier 23. Wij hebben mogen zien hoeveel meerwaarde dit heeft voor hen. Sommigen fleuren op als we met ze praten over datgene wat ze gemaakt hebben. Atelier 23 geeft betekenis aan het leven van mensen doordat ze bezig kunnen zijn met kunst in een sociale omgeving. Eén kunstenaar gaf aan: “Het is een feestje in mijn hoofd als ik bezig ben met kunst’’.

Een impressie van het inspirerende Atelier 23

Een impressie van het inspirerende Atelier 23 – foto’s door Jasper Baetsleer

Sommige van de cliënten die hier zijn willen zich ontwikkelen tot kunstenaar en laten hun kunst tentoonstellen. Andere willen bezig zijn en iets om handen hebben. Een kunstenaar gaf aan dat zij op het begin nog weinig kon ondernemen, maar nu ze al een tijdje bezig is met kunst, haar beperking verminderd is. Haar handen zijn door het maken van beelden makkelijk te bewegen. Atelier 23 maakt mensen gelukkiger met zichzelf.

Najiya en Anne

 

Minder, minder ?? Haal meer uit jezelf met de minor Intercultureel werken!

21 oktober 2016 door Kasia Tatarczuch

In welke sector zie je nou meer verschillende mensen aan je voorbijtrekken als in het sociaal werk? Zelfs als je hebt gekozen voor het werken met een zogenaamde doelgroep, weet je inmiddels dat ieder mens zijn eigen achtergrond en zijn eigen verhaal heeft. Als social worker ben je misschien wel zonder dat je het weet iedere dag aan de slag met diversiteit!

Tijdens je studie is waarschijnlijk wel eens een keer apart aandacht besteed aan diversiteit en/of intercultureel werken. Geen overbodige luxe als je straks als pedagoog in gezinnen van diverse afkomst gaat werken of als maatschappelijk werker vluchtelingen wilt gaan begeleiden, als SPH-er met groepen aan de slag wil waarin (etnische of culturele) spanningen voelbaar zijn etc.

Lees verder