HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Etalagebijeenkomst Onderzoekende houding

24 januari 2017 door Korrie Melis

Op 9 februari 2017 vindt een Etalagebijeenkomst plaats over ‘Een onderzoekende houding: wat is dat en hoe kun je dat stimuleren?’ Graag nodigen Mieke, Erik en Korrie jullie uit voor deze bijeenkomst. Erik zal zijn visie geven op onderzoekende houding en de resultaten van het UAS project Onderzoekende houding 2016 zullen gepresenteerd worden. Mieke en Korrie zijn daar vanuit het Kenniscentrum bij betrokken.Als HAN willen we graag professionals opleiden die kunnen anticiperen op veranderingen in de praktijk. Om dit te kunnen doen leiden we onze studenten onder andere op tot onderzoekende professionals. Een onderzoekende professional heeft onderzoekend vermogen. Dat bestaat uit kennis om onderzoek toe te passen, vaardigheden om onderzoek te doen en een onderzoekende houding (zie Andriessen, 2014). In de praktijk van het hbo wordt het ontwikkelen van het onderzoekend vermogen (nog) voornamelijk ingevuld met het aanleren van kennis over onderzoeksmethoden en onderzoeksvaardigheden, zoals het opzoeken van bronnen, het doen van interviews, het afnemen van enquêtes en het citeren volgens de APA richtlijnen. Vaardigheden en kennis blijken aan te leren en te toetsen. Het wordt ingewikkelder als we het hebben over het aanleren of stimuleren van een onderzoekende houding (zie Andriessen, 2014).

Op vele verschillende plekken bij de HAN zijn over het bovenstaande thema discussies gaande. Wat is precies een onderzoekende professional? En die onderzoekende houding, wat moeten we daar onder verstaan? Ook de onderliggende vraag: ‘wat is praktijkonderzoek?’ speelt een rol. In deze etalagebijeenkomst gaan we in gesprek over bovenstaande vragen. Centraal staat daarbij de onderzoekende houding. We gaan concreet aan de slag met een zelfevaluatie instrument dat ontwikkeld is voor studenten om bewustwording over de onderzoekende houding te stimuleren.

Deze etalagebijeenkomst is de afsluiting van een tweejarig University of Applied Science project (UAS project) over het thema Onderzoekende Professional. Met een groep docent-onderzoekers van de faculteit GGM, opleidingen voor het sociale domein, en onderzoekers van Kenniscentrum Publieke Zaak is het begrip  ‘onderzoekende professional’ geconcretiseerd. Eén van de resultaten is een vragenlijst waarmee studenten zichzelf kunnen beoordelen op verschillende aspecten van een onderzoekende houding. Dit instrument is het afgelopen jaar getest onder 450 studenten. De vragenlijst is te vinden via www.han.nl/pzoh

Tijdens de etalagebijeenkomst hebben we het volgende programma:

* Inleiding: Wat is onderzoekende professional?

* Een zelfevaluatie instrument: de vragenlijst

* Aan de slag met een onderzoekende houding

* Hoe stimuleren de aanwezigen de onderzoekende houding van hun studenten?

We nodigen je uit om zelf je vragen en praktische voorbeelden over het thema mee te nemen. Het doel van de bijeenkomst is gericht op het uitwisselen van ervaringen en inspiratie en dat je naar huis gaat met direct toepasbare handvatten.

 

Etalagebijeenkomst Een onderzoekende houding: wat is dat en hoe kun je dat stimuleren?
Aanmelding Aanmelden kan via het leerportaal van HAN Academy. De bijeenkomsten staan in het aanbod onder ‘catalogus’/‘onderwijs’/ ‘etalagebijeenkomsten’.
Datum Donderdag 9 februari
Tijdstip 16:30-18:00 uur
Plaats Nijmegen Kapittelweg 33 lokaal D302
Doelgroep Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Wij denken bijvoorbeeld aan: docenten, onderzoekers, ontwikkelaars, opleidingscoördinatoren, etc.
Organisatie Freek van Kessel (SU O&O)

Reacties

Reageer

*