HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Blog van Karin Wirht over de masterclass ‘Hoe stel ik een onderzoeksrapport op’ – Mariëlle van Egmond en Nienke Moor

8 februari 2017 door Administrator

Deze masterclass ging over het opstellen en maken van een onderzoeksrapport. De twee sprekers hebben hun presentatie gesplitst in twee delen.
Deel 1: het belang van een rapportage & inhoud van het rapport.
Deel 2: Data; weergave en interpretatie van de onderzoeksresultaten en als einde algemene schrijftips.
Deze masterclass dient heel goed voor het opfrissen van kennis en legt een goede basis voor het opstellen van een onderzoeksrapport. De onderzoekers hebben goede voorbeelden gegeven voor hun uitleg van de verschillende onderdelen. Zij hebben het inhoudelijk gehad over de “onderzoekscyclus” en als hulpmiddel kregen wij een zelfgemaakt “geraamte van een onderzoeksrapport”. De uitleg was heel duidelijk en aan de hand van verschillende leuke voorbeelden hebben de onderzoekers ons actief mee laten denken over de verschillende onderdelen van een onderzoekrapport. Hierdoor raakten wij geïnteresseerd in het opstellen van een onderzoekrapport.

Door deze masterclass te hebben bijgewoond begrijp ik waarom wij onderzoeken. Wij doen onderzoek voor kennisvermeerdering, toetsing, innoveren en verbeteren. Ik begrijp het belang van rapporteren en de kernpunten waar een rapport aan moet voldoen. Het rapport moet correct, coherent, doordacht, informatief en verzorgd zijn. De opbouw van het rapport moet de volgende hoofdstukken bevatten: inleiding/ achtergrond, probleemstelling, theoretisch model, data, resultaten, analyse, conclusie, discussie en referentielijst.

Als 3de jaars student ergotherapie hebben wij vorig schooljaar een actieonderzoek moeten opstellen en vanuit de opleiding hebben wij informatie gekregen hierover. In een actieonderzoek hebben wij echt een actie uit gevoerd maar informatie over het opstellen van een onderzoeksrapport wat minder. Hierdoor was het echt een goed idee om deze masterclass bij te hebben bijgewoond, aangezien ik volgend schooljaar een onderzoeksrapport moet gaan opstellen.

Ik raad alle eind derde jaars studenten die een HBO volgen om deze masterclass te volgen. Het zou daarom heel handig zijn als deze masterclass weer gegeven wordt. Misschien in twee delen. Deel 1 als basis en deel 2 als verdieping, hierdoor kunnen de 4de jaars studenten misschien inhoudelijk vragen stellen over hun onderzoek. Dit stel ik voor omdat er een 4de jaar student bij zat en zij gaf aan dat zij deze informatie al gekregen had. Maar om haar misschien ook te helpen zou er een verdiepende masterclass plaats kunnen vinden. Dus masterclass “Research bootcamp” deel 1 “Basis training” en deel 2 “Still going strong”.

Het proces van opstellen van een onderzoekrapport lijkt mij zwaar, tijdrovend, moeilijk en deprimerend. Maar in het verdiepende tweede deel van deze masterclass kunnen de onderzoekers de studenten helpen met verduidelijking en motiveren.

Reacties

Reageer

*