HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Praktijkhuis

Het Praktijkhuis bruist!

Dit weblog gaat over het Praktijkhuis, de plek waar studenten van de paramedische en verpleegkundige opleidingen in reallife situaties hun vaardigheden trainen.
Kernbegrippen zijn: elkaar ontmoeten (studenten-docenten-werkveld), voor & door studenten en multidisciplinair werken (casuïstiek, activiteiten).

Verken het Praktijkhuis en zie hoe toekomstige zorgprofessionals worden opgeleid. Of blog je mee?

Blog van Carlien Aanstoot over de Masterclass “Gedragsverandering door middel van bouw en technologie” – Coosje Hammink

14 april 2017 door Administrator

Mensen passen voortdurend hun gedrag aan hun omgeving aan. Dit gaat soms bewust, soms onbewust. Soms is er sprake van een situatie waarbij gedragsverandering wel nodig is, maar niet wordt uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zwangere vrouw die niet stopt met roken. Hoe kan deze persoon dan toch tot de gewenste gedragsverandering komen? We leven in een tijd waarin technologie zich hard ontwikkeld en steeds meer ruimte inneemt in onze levens. Hoe kunnen we er voor zorgen dat deze technologie bijdraagt aan het maken van de juiste gedragskeuzes? Lees verder

Blog van Esmee Borkus over de Masterclass “Techniek en zorg” – Clark Nowack

14 april 2017 door Administrator

Deze masterclass ging over techniek in combinatie met de zorg. Het werd hier vooral duidelijk dat er heel veel mogelijkheden en voordelen zijn wanneer je techniek toepast in de zorg. Er is van alles mogelijk, zolang de zorgprofessional maar concreet vraagt wat hij of zij voor hulpvraag heeft, zodat de techniek optimaal kan worden toegepast. Lees verder

Blog van Raya Altorf over de Masterclass “Zelfmanagement” – Ton Satink i.s.m. ervaringsdeskundige

14 april 2017 door Administrator

Zelfmanagement, het managen van het medisch, emotioneel en rol aspect. Door het lezen van een artikel van Ton Satink in ergotherapie NL ging ik met enige voorkennis de masterclass bezoeken over zelfmanagement, maar wat precies zelfmanagement precies inhield wist ik nog steeds niet.

Ton Satink, een ergotherapeut die zijn promotieonderzoek over zelfmanagement heeft gedaan, gaf samen met Karen, ervaringsdeskundige over niet-aangeboren hersenletsel, een presentatie over zelfmanagement. Lees verder

Blog van Inge Welling over de Masterclass “Zelfmanagement” – Ton Satink i.s.m. ervaringsdeskundige

14 april 2017 door Administrator

‘Zelfmanagement’.., een raar woord, een langdurig en persoonlijk proces en het belangrijkste weer leren leven. Deze punten zeggen veel over het concept zelfmanagement.

Op 27 maart 2017 heeft een groot aantal geïnteresseerden mogen luisteren naar ervaringsdeskundige Karin over een indrukwekkend en aangrijpend levensverhaal. Negen jaar geleden heeft Karin namelijk een hersenbeschadiging opgelopen en is ze gediagnosticeerd met borstkanker. Door deze ingrijpende gebeurtenissen heeft ze veel geleerd over ziekte-inzicht, communicatie en zelfmanagement. Gedurende de masterclass heeft Karin haar verhaal bespreekbaar gemaakt door verschillende ervaringsverhalen te vertellen. Lees verder

Blog van Tom de Bruijn over de Masterclass “Zelfmanagement” – Ton Satink

14 april 2017 door Administrator

In deze masterclass ging het over Zelfmanagement. Een veel besproken onderwerp in beleidsplannen die tegenwoordig gemaakt worden en dat heeft alles te maken met de ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden in de zorg. De zorgsector moet overgaan van het traditionele ‘zorgen’ naar het begeleiden van patiënten in het zelf managen van hun gezondheid. Dit komt voort uit het begrip ‘gezondheid’ geformuleerd door M. Huber. Lees verder

Blog van Sjoerd van Leussen over de Masterclass “Het dagelijks leven na NAH, F*ck de geraniums!” – Ton Satink i.s.m. Hersenletsel.nl

14 april 2017 door Administrator

Wanneer iemand getroffen wordt door niet aangeboren hersenletsel (NAH) heeft dit vaak grote gevolgen op deze persoon. Zo heeft het onder andere invloed op de participatie in de samenleving, het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten en het functioneren op lichamelijk, emotioneel en cognitief gebied. Maar zoals veel NAH-cliënten zelf zeggen: ‘ Mijn  naasten zijn net zo goed NAH-cliënt geworden als ikzelf.’ Lees verder

Blog van Maud Rosmalen over de Masterclass “Het dagelijks leven na NAH, F*ck de geraniums!” – Ton Satink i.s.m. Hersenletsel.nl

14 april 2017 door Administrator

Het leven na een CVA verandert voor zowel de getroffenen als de naasten. Een CVA kan iedereen overkomen, zo overkwam het Wiebe. Op een dag liet hij iets uit zijn handen vallen. Dit wilde hij oprapen, maar dit lukte niet. Vervolgens heeft hij zijn Ipad gepakt en wist hij dat hij een CVA had. Hij heeft gewacht met 112 bellen tot zijn vrouw thuis was. De ambulance is hij nog lopend ingegaan. Lees verder

Blog van Kirsten Jansen over de Masterclass “Het dagelijks leven na NAH, F*ck de geraniums!” – Ton Satink i.s.m. Hersenletsel.nl

14 april 2017 door Administrator

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is elke afwijking of beschadiging van de hersenen die na de geboorte is ontstaan. De meest voorkomende vorm van NAH is een CVA. Ruim vijf jaar geleden werd Wiebe door een CVA getroffen. Hij was een paar uur eerder thuis van zijn werk. Toen hij in huis iets wilde oppakken, viel dat gelijk weer uit zijn hand. Hij vertrouwde het gelijk niet en googelde naar de symptomen van een CVA. Hier vond hij ook dat één van de symptomen een scheef hangend gezicht was en onsamenhangend praten. Dit laatste kon hij zelf niet merken maar de scheef hangend mond kon hij wel in de spiegel zien. Hij heeft nog gewacht tot zijn vrouw thuis was tot 112 werd gebeld en is nog zelf de ambulance in gelopen. Lees verder