HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Praktijkhuis

Het Praktijkhuis bruist!

Dit weblog gaat over het Praktijkhuis, de plek waar studenten van de paramedische en verpleegkundige opleidingen in reallife situaties hun vaardigheden trainen.
Kernbegrippen zijn: elkaar ontmoeten (studenten-docenten-werkveld), voor & door studenten en multidisciplinair werken (casuïstiek, activiteiten).

Verken het Praktijkhuis en zie hoe toekomstige zorgprofessionals worden opgeleid. Of blog je mee?

Blog van Maud Box over de Excursie naar Muzieum

9 mei 2017 door Administrator

Muzieum is een museum in Nijmegen gelegen in de stadsschouwburg. In dit museum kregen wij vanuit school de kans om te ervaren hoe het is om blind te zijn. We hebben uitleg gekregen hoe je een blinde geleide stok moet gebruiken, wat je allemaal kan tegen komen als je slechtziend bent en zijn op de hoogte gesteld van alle apps en hulpmiddelen die er beschikbaar zijn voor slechtziende mensen. Zoals je hoort hebben we van verschillende onderwerpen meer kennis op gedaan en een indruk gekregen hoe het dagelijks leven van een blind persoon eruitziet.

Om te beginnen hebben wij kennisgemaakt met de apps en hulpmiddelen voor een blinde bij het lezen. Je had apps waar je brieven en kaarten mee kon scannen die het dan voor je oplas zodat je niet afhankelijk hoeft te zijn van iemand anders. Ook werd je gehoor extra op de proef gesteld omdat bij een blind persoon het gehoor extra geprikkeld wordt. Lees verder

Blog van Eva van Vlijmen over de masterclass “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” – Anja van Elst

9 mei 2017 door Administrator

Als tweede jaars ergotherapeute van de HAN ben ik naar een masterclass over geweld en kindermishandeling geweest. In de collegezaal waren meerdere studenten van maatschappelijke en paramedische studies aanwezig. Voor ieder was het onderwerp interessant, maar ook relevant voor de ontwikkeling van een goede therapeut(e). Niet ieder beroep krijgt te maken met kindermishandeling of huiselijk geweld. Maar de manier van denken, een houding aannemen en onderzoeken schept nieuwe inzichten passend bij ieder hulpverlenend beroep.

Kindermishandeling en huiselijk geweld kan gemeld worden. Een groep hulpverleners is vervolgens bereid om de thuissituatie nader te onderzoeken d.m.v. huisbezoeken en gesprekken met docenten, ouders en andere familie. Er zijn allerlei soorten van kindermishandeling, denk aan: lichamelijke mishandeling (blauwe plekken, brandwonden etc.), lichamelijke verwaarlozing (zomer kleren in de winter, geen voeding etc.), psychische mishandeling, seksueel misbruik. Lees verder

Blog van Melvin Klein Goldewijk over de masterclass “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” – Anja van Elst

9 mei 2017 door Administrator

Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld, kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Ook verwaarlozing, psychisch geweld en seksueel misbruik  die ouders of andere volwassen bij het kind aanbrengen vallen hieronder.

Vormen van lichamelijke mishandeling zijn:

Münchhausen by proxy – Een vorm van lichamelijke kindermishandeling is het Münchhausen-by-proxysyndroom Deze vorm van mishandeling wordt ook wel Medical Child Abuse genoemd. In de meeste gevallen van het Münchhausen-by-proxysyndroom mishandelt de moeder haar kind, maar de plegers kunnen ook vaders, babysitters, verpleegkundigen of adoptiemoeders zijn. De moeder maakt haar kind opzettelijk ziek of beweert dat het ziek is. Bij het Münchhausen-by-proxysyndroom kunnen psychische, sociale of lichamelijke afwijkingen en ziekten veroorzaakt, verzonnen of verergerd worden. Artsen onderzoeken het kind maar kunnen niets vinden. Als ze wel iets vinden, heeft de ouder de ziekteverschijnselen opgewekt, bijvoorbeeld door het kind te vergiftigen. Lees verder

Blog van Renée Kuijpers over de masterclass “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” – Anja van Elst

9 mei 2017 door Administrator

Kindermishandeling is een groot probleem. Het komt regelmatig voor in allerlei gezinnen. Per jaar krijgt gemiddeld een kind per schoolklas met mishandeling te maken. Soms is het zo erg dat een kind in het ziekenhuis belandt, of doodgaat. Als een kind bedreigd wordt, of als er geweld is, spreek je van kindermishandeling. Er zijn veel verschillende vormen van kindermishandeling:
1. Munchausen by proxy: dit is een vorm van lichamelijke kindermishandeling. Het wordt ook wel medical child abuse genoemd. In de meeste gevallen mishandeld de moeder haar kind, maar de plegers kunnen ook vaders, babysitters, verpleegkundigen of adoptiemoeders zijn. De moeder maakt haar kind opzettelijk ziek of beweert dat het ziek is.
2. Meisjesbesnijdenis: dit is ook een vorm van lichamelijke mishandeling. Het komt voor dat uitwendige geslachtsorganen, waaronder de clitoris wordt verwijderd of besneden.
3. Shaken baby syndroom: dit is een bijzondere vorm van kindermishandeling. Hierbij wordt de baby zo hard door elkaar geschud dat hij of zij er een reeks van klachten aan overhoudt en de hersentjes beschadigd raken
4. Lichamelijke verwaarlozing: bijvoorbeeld een kind met zomerkleding aan in de winter
5. Psychische mishandeling: wanneer bijvoorbeeld een kind vaak uitgescholden wordt
6. Psychische verwaarlozing: bijvoorbeeld wanneer je weinig knuffels en liefde van je ouders ontvangt
7. Seksueel misbruik: Wanneer iemand aanraakt op plekken waar je het zelf niet mee eens bent
8. Getuige zijn van huiselijk geweld: bijvoorbeeld als je vader je moeder slaat Lees verder

Blog van Fabienne Bloks over de masterclass “Wie wast de billen van buurman Bert”- Jos Gebbinck

9 mei 2017 door Administrator

De wereld is continu aan het veranderen. Vroeger hadden we nog de zorgstaat maar tegenwoordig wordt de zorg te duur en moeten we met een ander plan komen. Alles moet sneller, goedkoper en van betere kwaliteit zijn. We geven in totaal 74 miljard uit aan de zorg en per persoon gaat er ongeveer 5300 euro per jaar naar de zorg. Niet alle mensen kunnen meer onbeperkt naar ziekenhuizen, verpleeghuizen en eerste lijn praktijken, dan hebben we niet meer genoeg behandelaars om de mensen de zorg te geven waarvoor ze betalen. Dit vraagt om een andere visie op de zorg. Tegenwoordig wordt gezondheid al anders omschreven dan vroeger. Nu wordt gezondheid omschreven als: een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek. Het gaat er dus niet meer om dat mensen geen aandoening/ziekte hebben, maar het gaat om de manier waarop zij hiermee om gaan. Lees verder

Blog van Julia Schreurs over de masterclass: “Samenwerken aan de hand van positieve gezondheid” – Magelien Arts-Tielemans en Rixt Runia

9 mei 2017 door Administrator

Deze masterclass over positieve gezondheid was lekker interactief. Hierbij hebben verschillende disciplines samengewerkt aan een korte casus-opdracht. Hierbij werd er ingegaan op wat positieve gezondheid is en de 6 domeinen die hierbij horen. Er werden groepjes gevormd zodat verschillende disciplines bij elkaar zaten voor de casus-opdracht maar ook voor het uitwerken van de verschillende domeinen.
Elk groepje heeft zich gericht op 1 domein, hierna is dit kort gepresenteerd aan de andere groepjes.
De 6 domeinen die uitgewerkt zijn:
Dagelijks functioneren, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven, zingeving, lichaamsfuncties en sociaal-maatschappelijk participeren. Lees verder

Blog van Naomi Knol over de masterclass: “Samenwerken aan de hand van positieve gezondheid” – Magelien Arts-Tielemans en Rixt Runia

9 mei 2017 door Administrator

Tegenwoordig bestaat er een verschuiving in de zorg van de cure/care kant naar de preventie voor het ziek worden. Definitie van gezondheid van de WHO: ‘het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven’. Met deze definitie lijkt de zorg nooit uitbehandeld te zijn en lijkt niemand ‘gezond te zijn’.
Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. Daarmee biedt dit nieuwe gezondheidsconcept een alternatief voor de definitie van de WHO. Lees verder

Blog van Esther Kersten over de masterclass “Q-koorts, het dagelijkse gevecht” – Annemieke de Groot

9 mei 2017 door Administrator

De masterclass betreft een verhelderende uitleg over Q-koorts, QVS (Q-koortsvermoeidheidssyndroom) en Chronische Q-koorts. Q-koorts is een zoönose. Dit wil zeggen dat de ziekte wordt overgedragen via herkauwers (herten, reeën, geiten, schapen). Deze dieren hebben zelf geen directe klachten. Wel treden er meer miskramen op bij dieren die besmet zijn met het Q-koortsbacterie (Coxiella Burnetii). In 2009 is er een uitbraak geweest van deze ziekte (dit gebeurt via de lucht). De meeste gevallen hiervan waren in Brabant, maar het komt in heel Nederland voor. De mensen die besmet waren gingen allemaal naar de huisarts maar hier werd de ziekte in eerste instantie niet herkend. Lees verder