HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Roadmap HAN Open Science

Op valorisatiereis met CvVO

13 april 2017 door Monique Goris

“Eureka!” Die uitroep is de grootste kick van elke onderzoeker: Je hébt het! Een doorbraak, een nieuw inzicht, het onderzoeksresultaat dat een schokgolf in de markt zal geven!

En dan…? Hoe ga je ervoor zorgen dat jouw kennis de wereld bereikt? Ga je de markt op en lonkt het ondernemerschap? Of laat je dat over aan marktpartijen? Ga je de vondst beschermen of stel je je kennis open voor iedereen? Ga je voor de maatschappelijke of juist de economische winst?

De HAN Valorisatiereis is het startpunt van een ontdekkingstocht: een reis “van onderzoek naar markt”, die we op 30 mei starten. Met lectoren, onderzoekers, juristen, projectleiders en subsidieadviseurs. We zijn allemaal onderdeel van hetzelfde proces, maar ieder zit er anders in. Wat is jouw aanpak en wat zijn je vragen?

Praktisch
Dinsdag 30 mei
14.00-16.00 uur + borrel
ICA Lounge, Ruitenberglaan 26, Arnhem

Aanmelden
Zet jij met ons de eerste stap van deze reis? Meld je vóór 23 mei per mail aan bij Monique Morel via Monique.Morel@han.nl

Bron: nieuwsbrief CvVO

‘On the roadmap open science’ HAN geopend

7 april 2017 door Marina Noordegraaf

Na de officiële steun van het HAN MT voor de aanpak in de ‘On the roadmap open science’ vindt de OSO-groep (open science ondersteuners binnen het servicebedrijf van de HAN) de tijd rijp om haar ‘opwegkaart’ te delen met alle potentiële geïnteresseerden: HAN onderzoekers, mede onderzoeksondersteuners van andere hogescholen en universiteiten, beleidsmakers en natuurlijk ook de geïnteresseerden waarvan wij het bestaan niet eens vermoeden!

Op 7 april drukte de bijna voltallige OSO-groep dan ook met verve op de ‘publish’ knop.

Wil je meekijken?

 

On the road

De ‘On the roadmap open science’ is ontstaan als instrument om beweging te krijgen in het uitvoeren van het Kennisdisseminatie- en publicatiebeleid uit 2012 (link naar HAN-intranet).  De routekaart is op dit moment nog primair bedoeld als wandelkaart voor de werkgroep OSO (open science ondersteuners), een brede geleding van HAN-onderzoeksondersteuners uit diverse disciplines (juridische zaken, communicatie, ICT, kwaliteitszorg, bibliotheek, O&O). De opwegkaart dient als middel om op weg te gaan en blijven naar een gemeenschappelijk beeld. Een beeld waarin sprake is van optimale kenniscirculatie en doorwerking van praktijkgericht onderzoek.

Walk your talk

Door de roadmap open te publiceren willen wij inzicht geven in het proces waarlangs wij bij de HAN open science vorm aan het geven zijn. Wij kiezen ervoor om – in de lijn van het gedachtegoed van open science – ons proces zo open en snel mogelijk te delen. Op die manier hopen wij anderen te inspireren met onze wandeltochten en ons te mogen scherpen aan de feedback van anderen. Zo kleuren we de routekaart samen steeds verder in.

We denken maar zo: “No one drop thinks it caused the flood

En open science? Dat zijn wij! (en jij, en jij en jij)

HAN MT spreekt steun uit voor ‘On the roadmap open science’

25 maart 2017 door Marina Noordegraaf

Er is iets aan de hand in de wetenschappelijke wandelgangen. Het buzzt en het bruist er van plannen over openheid. Onlangs tekende de Vereniging Hogescholen het Nationaal Plan Open science en ons eigen HAN MT schaarde zich op 22 maart achter de HAN-brede ‘On the roadmap open science’. De ‘On the roadmap’ geeft op verschillende niveaus aan hoe de HAN op pad gaat richting een cultuur waarin ‘open, tenzij’ de norm is. Volgens het HAN MT mogen we nog veel meer ruchtbaarheid geven aan de ‘On the roadmap’ en dat laten we ons natuurlijk geen twee keer zeggen!

Op 7 april 2017  zullen we de ‘On the roadmap’ ook officieel op dit weblog ‘Wij zijn open science‘ publiceren. Dan komen we bijeen met de voltallige groep Open Science Ondersteuners (OSO) die de ‘On the roadmap’ schreef en zullen we gezamenlijk op het lanceerknopje drukken.

YouTube voorvertoningsafbeelding

Summerschool open science voor (student)onderzoekers

25 maart 2017 door Marina Noordegraaf

Ben je een (student)onderzoeker en wil je meer weten over open science? Heb je het gevoel dat je onderzoeksproces en – resultaten opener gedeeld kunnen worden, maar weet je niet hoe? Wil je alle mogelijkheden en tools leren kennen om je onderzoek zo open mogelijk te delen? Wil je voorop lopen op dit gebied en je collega’s daarmee inspireren? En … heb je nog een weekje vrij in de zomervakantie? Meld je dan aan voor de Utrecht Summerschool “Open science and Scholarship: Changing Your Research Workflow“. In het plaatje hierboven staat in het kort het programma weergegeven.

Tijdens deze cursus verken je voor elke fase in de onderzoekscyclus de mogelijkheden en voordelen van het openen van je eigen onderzoek. Door middel van korte lezingen en demo’s, veel hands-on activiteiten en discussies, leer je het open science landschap van binnen en buiten kennen. Je krijgt de gelegenheid om deze kennis direct toe te passen op je eigen onderzoekscyclus. Denk hierbij aan het (alsnog) open stellen van onderzoeksproducten uit vorige projecten, een meer open manier om je huidige onderzoek uit te voeren en het voorbereiden van je toekomstige onderzoek op meer openheid, zichtbaarheid en impact.

Hogeschoolbibliotheken zetten het licht op groen voor open access

24 maart 2017 door Marina Noordegraaf

In een visiedocument van 18 maart 2017 spreekt het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB) zich uit voor de ‘groene route’ van open access publiceren.

Onder open access verstaan we het zo open mogelijk verspreiden, delen en hergebruiken van de opbrengsten van praktijkgericht onderzoek in het HBO. Dit betreft zowel de kennisproducten van studenten, docenten en onderzoekers, zoals scripties, leermiddelen (Open Educational Resources OER), open textbooks, vak- en onderzoekpublicaties als ook andersoortige producten die voortvloeien uit praktijkgericht onderzoek. | SHB. 

Het NAI-HBO, het netwerk van auteursrechten informatiepunten van de HBO-instellingen, wil auteurs zoveel mogelijk faciliteren bij het open access publiceren. Er kan namelijk vaak al veel meer dan onderzoekers zelf weten.

Twee routes

Op dit moment zijn er grofweg twee routes naar open access publiceren:

 • De gouden route
  Gouden open access is open access via de uitgever.  Via de gouden route publiceren onderzoekers via de platforms van de uitgevers direct in open access tijdschriften.
  Er bestaat een misverstand dat je alleen open access zou kunnen publiceren door als onderzoeker of onderzoeksgroep zelf de zogeheten Article Processing Charges (APCs) te financieren. Toch zijn er ook vele wegen waarmee je als onderzoeker zonder directe publicatiekosten toch open access kunt publiceren. Lang niet alle open access tijdschriften hanteren APCs, onderzoeksfinanciers zoals NWO kennen stimuleringsfondsen voor open access publiceren, instellingen zoals de HvA hebben APC-fondsen, je kunt een waiver aanvragen en je kunt ook publiceren via platforms zoals de Open Library of Humanities waar APCs al zijn voorgefinancierd (soms ook diamond open access genoemd).
  Via de website DOAJ is een overzicht van open access tijdschriften te vinden.
 • De groene route
  Groene open access is open access via de auteur. Want ook al staat een wetenschappelijk artikel achter slot en grendel, toch mogen onderzoekers meestal een auteursversie archiveren in een publiek toegankelijke database in beheer bij een wetenschappelijke organisatie (repository). De meeste uitgevers staan deze zogeheten groene route van open access publiceren toe. Deze route staat ook wel bekend als ‘zelfarchivering’. Na een bepaalde embargotermijn (tussen 0 en 48 maanden) mag de auteur een bepaalde versie van de publicatie openbaar maken. De exacte voorwaarden verschillen per tijdschrift. Groene open access kan gepubliceerd worden via instellingsrepositories maar dat kan bijvoorbeeld ook via disciplinaire repositories zoals PubMed Central.
  Veel wetenschappelijke instellingen die voorstander van open access zijn, hebben een repository die gebaseerd is op open standaarden. Bij de HAN hebben we daar op dit moment SURFsharekit voor. Op het moment dat je je publicatie in zo’n repository archiveert, kan deze geharvest worden door bijvoorbeeld de HBO-kennisbank, Narcis, zoekmachines zoals Google Scholar en de huidige plek voor HAN publicaties.

 

Check het zelf

Het voordeel van groene open access is dat het morgen (vandaag!) al geregeld kan zijn. En .. het kan ook met terugwerkende kracht. Wil je weten of het ook kan voor jouw tijdschriftartikelen?

 • Kijk op de website SherpaRomeo. Hier staat informatie over het zelfarchiveringsbeleid van uitgevers;
 • Met de tool dissemin kan een onderzoeker checken of artikelen die hij/zij heeft geschreven op dit moment nog niet open access toegankelijk zijn, maar wel zouden mógen zijn door ze te uploaden naar een repository.

 

Meer weten?

Stel al je vragen over open access publiceren aan de studiecentra!

Beeld ‘groene open access sprinkhaan’: CC-BY verbeeldingskr8 

Open science in een notendop

22 maart 2017 door Marina Noordegraaf
YouTube voorvertoningsafbeelding

In bovenstaand filmpje – gemaakt voor de European presidency conference on open science (april 2016) – word je aan de hand genomen door de wondere wereld van open science.

On the road…

Welkom op ‘Wij zijn Open Science’, het vertrekpunt van onze verkenningen van het terrein van ‘open science’. Wij zien open science als een middel om de doorwerking van praktijkgericht onderzoek te vergroten en te versnellen. Met onze routekaart in de hand gaan we op weg naar een gemeenschappelijk beeld. Een beeld waarin kennis en inzichten zo snel mogelijk in een geschikte vorm landen op de juiste plekken en waar deze kennis en inzichten ook geborgd worden. Op deze plek maken we je deelgenoot van onze reiservaringen. Zo kleuren we de kaart steeds verder in als ware het de wereldkaart van Blaeu.

Je bent van harte uitgenodigd mee te denken! Laat je een reactie achter? Meer informatie over open science en de zich ontwikkelende kennis en procedures vind je op de website van HAN Studiecentra. Of stuur je ideeën, wensen, tips naar onderzoeksondersteuning@han.nl.

Wat het project nu al oplevert volgens projectleden

6 maart 2017 door Monique Goris

Een paar reacties uit de OSO-groep over het project…

Esther van Popta
SUOO
‘Voor onderzoek is het heel waardevol dat de ondersteuning samenwerkt, juist omdat het onderzoeksveld zo divers is (nog diverser dan onderwijs). Het helder krijgen van de vraag is een uitdaging en daar helpt de roadmap ook bij.’

Liesbeth Hoogkamp
ICT
‘Het was voor mij een eye-opener te zien hoe breed en complex het veld van onderzoeksondersteuning eigenlijk is. Jarenlang hebben we vooral vanuit O&O en ICT geprobeerd onderzoekers zo goed mogelijk te ondersteunen maar, met de kennis van nu, zie ik hoe onmogelijk die missie eigenlijk was. Het is prachtig dat nu de hele keten van ondersteuning in beeld is gebracht en dat we onderling kennis delen en elkaar betrekken. Én dat we samen met onderzoekers naar de gewenste oplossingen zoeken. Dat laatste vooral! En dat de samenwerking met de RU eindelijk gestalte lijkt te krijgen, vind ik ook een pluspunt. We hoeven niet steeds het wiel zelf uit te vinden immers.’

Nanske Wilholt
SUOO
‘Ik ervaar het als heel waardevol om elkaar te leren kennen en met elkaar samen te werken in dit proces. Ik leer er zelf heel veel van en vind het een enorm plezier om te merken dat we langzamerhand erin slagen om aan 1 verhaal te bouwen. Daarbij komt dat we, met het verhaal van de on the roadmap er ook in slagen om anderen binnen de HAN bij het onderwerp te betrekken en er enthousiast voor te maken.’

Monique Goris
MCV
‘Vanuit communicatie bezien is het heel waardevol om al in een vroeg stadium van het proces betrokken te zijn, zo deel uit te maken van groeiende beleidsvorming, en te verkennen welke aspecten van communicatie in te zetten. Dan is communicatie niet alleen het geijkte instrument om te profileren, maar ook onderdeel of tool voor kennisdisseminatie (onder- en bovengronds) en voor het smeden en aanjagen van een community. Zo ontstaat dan ineens een andere kijk op mogelijkheden.’

Rijksoverheid: wetenschappelijk onderzoek volledig toegankelijk

2 februari 2017 door Monique Goris

Rijksoverheid 9 februari 2017: Over drie jaar moet open science in de Europese Unie niet langer uitzondering maar de regel zijn. Dan zijn alle wetenschappelijke artikelen en zoveel mogelijk van de daarvoor gebruikte onderzoeksgegevens vrij toegankelijk voor iedereen. Met het Nationaal Plan Open Science, dat vandaag aan staatssecretaris Sander Dekker (Wetenschap) is aangeboden, nemen tien organisaties het voortouw hierin. Lees verder…

ScienceGuide: de prijs van open access

29 december 2016 door Monique Goris

ScienceGuide 29 december 2016: Het had het jaar van open access moeten worden, maar vooralsnog lijkt het er niet op dat dit werkelijkheid geworden is. Uit een recent WOB verzoek blijkt dat de vorig jaar beklonken deal lang niet zo ‘gold’ is als gehoopt. Universiteiten zijn duurder uit en veel artikelen blijven alsnog achter slot en grendel bij Elsevier. Lees verder…