HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Roadmap HAN Open Science

On the road…

Welkom op ‘Wij zijn Open Science’, het vertrekpunt van onze verkenningen van het terrein van ‘open science’. Wij zien open science als een middel om de doorwerking van praktijkgericht onderzoek te vergroten en te versnellen. Met onze routekaart in de hand gaan we op weg naar een gemeenschappelijk beeld. Een beeld waarin kennis en inzichten zo snel mogelijk in een geschikte vorm landen op de juiste plekken en waar deze kennis en inzichten ook geborgd worden. Op deze plek maken we je deelgenoot van onze reiservaringen. Zo kleuren we de kaart steeds verder in als ware het de wereldkaart van Blaeu.

Je bent van harte uitgenodigd mee te denken! Laat je een reactie achter? Meer informatie over open science en de zich ontwikkelende kennis en procedures vind je op de website van HAN Studiecentra. Of stuur je ideeën, wensen, tips naar onderzoeksondersteuning@han.nl.

4 December: Demolab voor HBO-onderzoekstools

12 oktober 2017 door Willem Verstegen

Afgelopen voorjaar was de Masterclass Research Support voor hogescholen. Tijdens deze masterclass kwam naar voren dat er behoefte is aan themagerichte bijeenkomsten rondom research support. Daarom organiseert SURF op 4 december 2017 in Utrecht, een demolab voor HBO-onderzoekstools.
Op deze dag wordt kennis en ervaring uitgewisseld rondom onderzoekstools (zoals webapplicaties, cloudservices, platforms en software) die je als onderzoeksondersteuner kan inzetten om onderzoekers te faciliteren. Om een interessant programma samen te stellen, is afgelopen week alvast de interesse bij de doelgroep geïnventariseerd. Ben jij geïnteresseerd in de inzet van HBO-onderzoekstools, noteer maandag 4 december dan vast in je agenda, en schrijf je hier kosteloos in!

Invulling van programma zal binnenkort bekend worden gemaakt via de website.

Researchgate en copyright

12 oktober 2017 door Ageeth Tuut

In Science en Nature wordt erop geattendeerd dat een groep uitgevers in Duitsland een rechtzaak is begonnen tegen Researchgate, vanwege mogelijke copyrightschendingen bij het delen van publicatie, die wellicht niet voldoen aan de Open Access afspraken.

Omdat Researchgate al artikelen aan het afschermen is, kan het voorkomen dat ook legale Open Access niet meer beschikbaar zijn via Researchgate.

Om er zeker van te zijn dat artikelen Open Access gedeeld kunnen worden, kun je op de website Sherpa/Romeo controleren welke afspraken er zijn per tijdschrift. Hierbij wordt ook aangegeven welke versie van een artikel gedeeld kan worden.

Voor meer informatie, lees ook het artikel op Inside Higher Ed.

 

Voor vragen kun je ook terecht bij de Han Onderzoeksondersteuning.

Help de HAN aan een HBO Award: stem ook!

9 oktober 2017 door Monique Goris

Op 26 oktober 2017 vindt in het kader van de Open Acces week het seminar ‘Verder bouwen aan open science’ plaats bij SURF. Tijdens het seminar wordt de HBOAward 2017 uitgereikt aan  ‘dé voorvechter van open access 2017’. De prijs wordt voor 50% door stemmen bepaald. En je mag stemmen zo vaak als je wilt. Hint! :-)

Dit jaar zijn 8 initiatieven door SURF beloond het open toegankelijk maken van onderzoek. De HAN werd genomineerd voor haar roadmap rondom open science.

Stem, stem, stem op de HAN!
Stem vóór maandag 23 oktober op jouw favoriet!

Want sharing is caring :-)

Nieuw Rapport Open Access VWS

1 september 2017 door Thomas Pelgrim

Ook binnen de Nederlandse overheid is er steeds meer aandacht voor Open Access. Zo is er vorig jaar tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap de conferentie Amsterdam Call for Open Science geweest en is aan het begin van het jaar het Nationaal Plan Open Science gelanceerd. In navolging op deze initiatieven heeft minister Edith Schippers van VWS opdracht aan Berendschot en I&O Research gegeven om uit te zoeken welke implicaties Open Access voor het volksgezondheidsbeleid heeft. Dit heeft geresulteerd in het rapport Open access tot publicaties. Stand van zaken en implicaties voor volksgezondheid.

SURF beloont HAN voor inzet rondom open science

31 augustus 2017 door Monique Goris

De SURF HBOAward is in juli toegekend aan het open science team van de HAN. De jury is onder de indruk van de voortvarendheid en de bevlogenheid waarmee open science bij de HAN op de kaart is gezet. Zij ziet de HAN echt als één van de koplopers op dit thema. Lector Annet de Lange: ‘Wat ben ik trots op deze erkenning voor de HAN!’

Lees meer op HAN.nl (live vanaf 31/8 – 13.30u)

Het POdium platform koppelt de lectoren met de publicaties uit de HBO Kennisbank

24 augustus 2017 door Ageeth Tuut

POdium, online platform voor praktijkgericht onderzoek,  biedt informatie over (HAN) lectoren, hun onderzoeksthema’s, voorbeelden van onderzoek en de evenementen waarbij zij betrokken zijn.

In juni is er een koppeling gelegd tussen POdium en de HBO Kennisbank, waardoor onderzoekspublicaties uit de HBO Kennisbank nu ook via POdium te vinden zijn. Daarnaast heeft POdium een kleine metamorfose ondergaan qua look & feel. Hoe dat eruit ziet, dan kun je hier bekijken!

Een overzicht van alle HAN Lectoren is er te vinden, waarbij nu ook de publicaties uit de HBO Kennisbank zichtbaar zijn. Mochten er publicaties ontbreken, neem dan contact op met de Studiecentra.
Bron: HKI Nieuwsbrief, Augustus 2017

26 oktober 2017: Uitreiking HBOAward + seminar open science in het hbo

16 juni 2017 door Yvonne van Wanrooij

From: Eva Woertman [mailto:Eva.Woertman@surfmarket.nl] Sent: Tuesday, June 13, 2017 4:32 PM To: Eva Woertman <Eva.Woertman@surfmarket.nl> Subject: 26 oktober 2017: Uitreiking HBOAward + seminar open science in het hbo

 

 

Verder bouwen aan open science Open access en open science krijgen steeds meer aandacht in het hbo. Vorig jaar werd er op 27 september door alle deelnemers van de conferentie ‘Open access doen we samen’ gediscussieerd en nagedacht over welke stappen er genomen kunnen worden om open access de norm te maken in het praktijkgericht onderzoek. Nu is er een overzicht van de acties voor alle betrokkenen. Op 26 oktober 2017 willen we de stand van zaken opnemen en bespreken hoe we verder bouwen aan open praktijkgericht onderzoek, én wordt het beste open access initiatief in het hbo beloond met de HBOAward!

Open onderzoek in beweging Van nationale initiatieven tot kleine maar belangrijke acties achter de schermen van de onderzoekondersteuning: het hbo is in beweging om het praktijkgericht onderzoek open te maken. Dit werd nog eens bevestigd in het Nationaal Plan Open Science, dat ook door de Vereniging Hogescholen is ondertekend op 9 februari j.l. De SHB maakte een een statement voor open access en kwam met een gecoördineerde aanpak om open access in het hbo te ondersteunen. Verschillende hogescholen werkten aan hun beleid én implementatie. Een groeiend aantal onderzoekers kiest uit eigen beweging voor open access. Regieorgaan SIA, de Vereniging Hogescholen, HKI, de vereniging van lectoren en SURF werken samen aan het verbeteren van de infrastructuur voor open onderzoek. Elke maand wordt er een HBOAward uitgereikt aan een spraakmakend, inspirerend initiatief dat open access in het hbo stimuleert. Dit levert een mooi overzicht op van voorbeelden hoe het kan! Maar we zijn er nog niet, er moeten nog meer stappen gezet worden om open access én open science verder te brengen.

Handreiking ‘De toekomst van open access is nu!’ Om hier aan bij te dragen is er op basis van alle ideeën en acties die met dank aan jullie werden verzameld op 26 september een handreiking geschreven voor mogelijke vervolgstappen. Naast de acties die alle deelnemers in hun eigen hogeschool in de praktijk kunnen brengen, ontstonden er ook ideeën die voor meerdere instellingen nuttig kunnen zijn of vragen om een landelijke coördinatie. Al deze inspiratie heeft geleid tot een samenvatting van aanbevelingen en suggesties hoe open access beleid in de praktijk gebracht kan worden. Dit document is bedoeld voor alle beleidsmakers, bestuurders en alle anderen die zich sterk willen maken voor open praktijkgericht onderzoek.

26 oktober: Seminar ‘Verder bouwen aan open science’ en uitreiking De HBOAward 2017 Op 26 oktober, midden in de Open Access Week, wordt er met een nieuw seminar stil gestaan bij de stand van zaken van open access in het praktijkgericht onderzoek, gaan we in op de vraag wat open science dan betekent voor het hbo en wordt er in verdiepende sessies besproken hoe we verder bouwen aan open praktijkgericht onderzoek. Ook wordt op deze dag bekend gemaakt wie van de maandelijkse winnaars van de HBOAward zich dé voorvechter van open access in het hbo 2017 mag noemen.

Dit seminar wordt georganiseerd door de Vereniging Hogescholen, Regieorgaan SIA, de HKI, de Vereniging van Lectoren, hogeschool Windesheim, Saxion, het NAI-hbo en SURF. Meer informatie over het programma en de mogelijkheid om je in te schrijven volgen.

Meer informatie over het programma en de mogelijkheid om je in te schrijven volgen later.

Meer informatie? Iemand nomineren voor een HBOAward? Vragen? Stuur een e-mail aan eva.woertman@surfmarket.nl

SURFmarket

Eva Woertman

SURFmarket | Kantoren Hoog Overborch (Hoog Catharijne) | Moreelsepark 48 |

Postbus 19035 | 3501 DA Utrecht | T +31 88 787 3766 | www.surf.nl/surfmarket & www.surfspot.nl |

SURFmarket is onderdeel van SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het Nederlandse onderwijs en onderzoek.

 

Ruim baan voor Open Content met 2 miljoen subsidie van het Regionaal Investeringsfonds

24 mei 2017 door Monique Goris

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) kent bijna € 2 miljoen subsidie toe aan het digitale open leerplatform Allyoucanlearn. Daarnaast investeren partners, waaronder de HAN, gezamenlijk € 4,5 miljoen in de komende 4 jaar. Dat betekent dat het open leerplatform Allyoucanlearn voor zorg en welzijn een grote vlucht kan nemen.

Open leerplatform en e-learningmodules
Allyoucanlearn.eu is een open leerplatform en bevat gratis e-learningmodules voor medewerkers, studenten, mantelzorgers en vrijwilligers in zorg en welzijn, zzp’ers, gemeentemedewerkers en andere betrokkenen. Na 4 jaar moeten er minimaal 150 modules staan. De modules worden gezamenlijk gemaakt door het onderwijs, het werkveld zorg en welzijn, gemeentes en andere betrokkenen binnen zorg en welzijn.

iXperiums aan de bak
Namens de HAN is het iXperium / Centre of Expertise leren met ict  aan het project verbonden en wordt er een verbinding gelegd met de faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (GGM) en het iXperium Health van de HAN.

Lees meer op HAN.nl

Open Acces bij de Masterclass Research Support HBO’s

23 mei 2017 door Maarten van Rooij

Op 17 mei organiseerde Surf het vervolg op de masterclass waarvan Esther van Popta een paar weken geleden verslag deed op dit blog.  Research Support is natuurlijk een breed begrip, maar in het brandpunt staat toch steeds Open Acces. We hebben immers in Nederland afgesproken dat we in 2020 alle publicaties van HBO’s en Universiteiten die (mede) uit gemeenschappelijke middelen gefinancierd zijn in principe Open Acces aan te bieden.

 

Het is daarom niet verwonderlijk dat één van de centrale presentaties ging over Open Acces. Peter Becker van de Haagse Hogeschool nam ons bij de hand en leidde ons in volle vaart langs alle mogelijke obstakels waar een onderzoeker tegenaan kan lopen als hij Open Acces wil publiceren. Belangrijk startpunt is de site Sherpa-Romeo. Daar kun je zien wat je uitgever voor beleid heeft als het gaat om Open Acces.

Als ondersteuners proberen we een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van wat de onderzoekers aan ondersteuning nodig hebben. Daarvoor moet je de onderzoekers eerst weten te vinden. In een van de workshops werden ervaringen uitgewisseld omtrent het in kaart brengen van de onderzoekers en hoe je in gesprek kunt komen met die onderzoekers om tot een adequate ondersteuning op het gebied van research Support te komen.  Het was amusant, maar ook wel enigszins schokkend, om te zien dat het bij alle aanwezige hogescholen een hele klus was om een volledige lijst van onderzoekers te verkrijgen.

Eén van de ‘pijnpunten’ van Open Acces vormen de auteursrechten. Vandaar dat in een andere workshop uitgebreid ingegaan werd op de juridische aspecten van Open Acces. Belangrijk om mee te nemen is de opmerking van Peter Becker dat er al veel meer mogelijk is (ook op juridische gebied) dan vaak verwacht wordt. Zowel de ‘Groene Route’ als de ‘Gouden Route’ kun je vaak gewoon gebruiken als je wilt publiceren.

Uitnodiging aan lectoren en onderzoekers: Denk mee over het Nationaal Plan Open Science

25 april 2017 door Marina Noordegraaf


 

Open wetenschap: het nationale plan en jij

Het Nationaal Platform Open Science nodigt alle onderzoekers in Nederland uit om deel te nemen aan de eerste nationale vergadering voor wetenschappers over open science. De vergadering vindt plaats op 29 mei 2017 in de Aula van de TU Delft. De dag biedt een uitgelezen kans voor alle onderzoekers die in Nederland werken om hun mening te geven over het Nationaal Plan Open Science (pdf), dat op 9 februari 2017 o.a. werd ondertekend door de Vereniging van Hogescholen.
 

Jouw kans op invloed!

Op 29 mei demonstreren verschillende onderzoekers uit verschillende disciplines hun ‘open science praktijken’. Daarnaast is er veel ruimte voor discussie over het nationale plan. Vertegenwoordigers van de partijen die het Nationaal Plan Open Science maakten, zijn aanwezig om te luisteren, discussiëren en vragen te beantwoorden. Ook Staatssecretaris Sander Dekker van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is van plan aanwezig te zijn.

Wil jij aan politici, financiers en bestuurders laten weten wat onderzoekers nou echt nodig hebben om hun onderzoeksproces en onderzoeksresultaten zichtbaar en bruikbaar te maken voor onderwijs, beroepenveld en maatschappij? Wil je invloed uitoefenen op de de uitvoering van het Nationaal Plan Open Science? Twijfel dan niet langer en registreer je nu voor dit gratis evenement. Het gedetailleerde programma komt eind april beschikbaar.