HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Logistiek en Economie

15 november: Pitstop Logistiek: Nieuwe Routes naar Succes

17 oktober 2017 door Brigitte Faber

In september 2017 is het associate degree Deeltijd/duaal Logistiek en Economie gestart. Deze opleiding biedt een nieuwe route naar succes voor logistici die werken en leren combineren én komt tegemoet aan de vraag naar meer goed opgeleide logistiek specialisten!

Om de start van deze nieuwe opleiding te vieren, staat HAN Pitstop op 15 november 2017 in het teken van logistiek. Jan Boeve, directeur Transport en Logistiek Nederland zal de opening van deze Pitstop verrichten.

Twee fantastische sprekers laten hun nieuwe route naar succes zien:
• Michel de Lepper, Director Operations Lamb Weston, bespreekt hoe organisaties leiding kunnen geven aan de logisticus van de toekomst.
• Rien Gulden, Head of Multimodal Services DB Schenker, laat zien wat de nieuwe spoorverbinding met China betekent voor het optimaliseren van de supply chain.

Deelname is kosteloos. Voor meer informatie en aanmelden: http://specials.han.nl/themasites/han-pitstop-academy/logistiek/

Meer informatie over het associate degree: https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/associate-degree/logistiek_en_economie/

Studentimpressie van de introductie

10 oktober 2017 door Hans van Poppel

Twee derdejaarsstudenten, Lotte Krommenhoek en Amber van Wierst, hebben een videoimpressie gemaakt van de introductie van de opleiding Logistiek & Economie. De introductie vond plaats in september. Zie hier hoe de nieuwe studenten werden klaargestoomd voor het nieuwe schooljaar.

Logistieke innovatie in de ouderenzorg

2 oktober 2017 door Hans van Poppel

Het belang van logistiek in de ouderenzorg wordt meer en meer  onderkend. Bijgevolg ontstaan er innovatieve initiatieven. Dennis Moeke,  senior onderzoeker bij het KennisDC Logistiek Gelderland aan de HAN, doet onderzoek om innovaties in de ouderenzorg te versnellen. Of, zoals hij het zelf omschrijft: om de zorg slimmer te organiseren.

Dr Dennis Moeke is recent geïnterviewd in het blad ICT & Health. De naam van het artikel is “Zuster, ik wil naar het toilet!” en hier kunt u het lezen.

Dennis ontwikkelde een model om in zorginstellingen de vraag én het aanbod van zorg in kaart te brengen, zodat er zicht ontstaat op pieken en dalen in de zorgvraag. De zorginstelling kan deze gegevens gebruiken om de inzet van zorgmedewerkers af te stemmen op het vraagpatroon van de cliënten.

Lees verder

Instroom HAN Logistiek en Economie 25% groei!

27 september 2017 door Brigitte Faber

De opleiding Logistiek en Economie is populair! Vorig jaar was er al een grote instroom, maar dit jaar hebben we nog meer studenten mogen verwelkomen bij de HAN. Bij de voltijd-bachelor in de Nederlandse variant is de instroom in september van 122 naar 148 studenten toegenomen en bij de deeltijd/duale-bachelor is er een groei van bijna 40%.

Dit is zeer goed nieuws! Het beroepenveld heeft namelijk steeds meer hbo-opgeleide logistici nodig:

  • Het aantal vacatures in de logistiek groeit harder dan in andere sectoren. TLN (2017) geeft aan dat bijna 40% van alle ondernemers in transport en logistieke diensten in het tweede kwartaal van 2017 een tekort aan arbeidskracht rapporteert. De vacaturegraad in deze sector stijgt naar het hoogste punt in negen jaar. Dit vergroot de kansen voor het vinden van een baan voor onze studenten.
  • Er is een duidelijke toename van de vraag naar hogere logistieke functies (STL 2016, STEC 2017). Meer aandacht voor ketensamenwerking en efficiënte uitvoering van logistiek en planning zorgen voor een groeiende vraag naar functies, zoals: logistiek manager, logistiek coördinator, planner en supply chain analist, zowel binnen de industrie als logistieke dienstverlening. En laat dat nou precies zijn waar onze bachelor de studenten voor opleidt!

 

De start van het nieuwe Associate Degree Logistiek en Economie is de motor achter de groei bij deeltijd/duaal. In 2 jaar leidt dit Ad op tot logistiek planner of logistiek teamleider met een goede hbo-basis. Na het Ad-diploma kan de student verder studeren in het 3e jaar van de deeltijd/duale bachelor Logistiek en Economie.

Door het aanbieden van verschillende opleidingsvarianten draagt de HAN zo een steentje bij aan de steeds groeiende behoefte aan hbo-opgeleide professionals.

Bronnen:

TLN 2017 Conjunctuur bericht 2e kwartaal 2017 Beroepsgoederenvervoer over de weg & logistiek dienstverleners. Zoetermeer, 13 september 2017.

Sectorinstituut Transport en Logistiek. 2016. Arbeidsmarktrapportage beroepsgoederenvervoer over de weg en logistiek 2016. Instroom en inzetbaarheid.

STEC Groep. Geffen, P. van; Ploem, H; Kort, de E.J,. 2017. Logistiek in Beeld. De cruciale rol van arbeidsmarkt bij strategische locatiekeuze.

Symposium Duurzame Stadslogistiek

31 augustus 2017 door Hans van Poppel

U bent welkom op 26 September 2017 van 14:30 – 18:00 uur op landgoed Bronbeek in Arnhem bij het symposium

Duurzame Stadslogistiek: dit zijn de mogelijkheden!
Drie jaar onderzoek naar Stadslogistiek – wat is de stand van zaken?
Het KennisDC Logistiek Gelderland, verbonden aan de HAN-opleidingen Logistiek & Economie, organiseert op 26 september a.s. een symposium waar de resultaten van drie jaar onderzoek naar stadslogistiek in Zutphen, Arnhem, Nijmegen en Amsterdam worden gepresenteerd. De conclusies uit de individuele onderzoeken voegen we bij elkaar tot werkzame aanbevelingen voor stadsbesturen, detailhandel, leveranciers, logistieke dienstverleners en overige stakeholders.

U krijgt een impressie hoe stadslogistiek zonder subsidie in een (middelgrote) stad kan functioneren. De uitkomsten kunnen de basis vormen voor het ontwikkelen van beleid en het ontwikkelen van marktkansen. Laat u inspireren. Mis deze kans niet!

Leres verder voor programma en gratis aanmelden.

Lees verder