HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘han pabo’

MBO-er doet het goed op HAN Pabo!

12 september 2017 door Joep Thijssen

Joep Thijssen, derdejaarsstudent Pabo

Inmiddels zit ik in het derde jaar van HAN Pabo naar alle tevredenheid. De meeste mensen die hie rkomen studeren hebben een Havo/VWO-achtergrond. Daarnaast zijn er ook studenten die instromen nadat ze een MBO-opleiding hebben afgerond. Ik heb hiervoor de opleiding onderwijsassistent gedaan op MBO-niveau. Graag deel ik met jullie mijn ervaringen als MBO-er op de Pabo.

Lees verder

In gesprek met het Ministerie van OCW

4 juli 2017 door Thamar Elissen

Bij het afstudeerjaar hoort onderzoek doen en bij het doen van onderzoek hoort ook een presentatie aan je stageschool. Dat dat deze keer óók nog aan het Ministerie van Onderwijs zou zijn, was een kleine verrassing!
Lara, Anke en ik zijn samen met instituutsdirecteur Karin van Weegen in gesprek gegaan met Alex von Balluseck van het ministerie van OCW en een aantal van zijn collega-beleidsmakers op het gebied van hoger onderwijs, lerarenopleidingen en primair onderwijs. Een hele belevenis om eens te kunnen spreken met de mensen van ‘bovenaf’.

Afstudeeronderzoek presenteren
Nadat we onze officiële bezoekerspas bij het tonen van onze ID hadden ontvangen (vooral Lara en Anke voelden zich nu al verbonden met het ministerie J), werden we naar verdieping 9 van het potloodvormige kantoorgebouw aan het Malieveld gewezen. Na een kort voorstelrondje was het aan ons de taak om het afstudeeronderzoek te presenteren. Lara heeft verteld over haar onderzoek naar het leesonderwijs in een combinatiegroep 2-3, Anke raakte niet uitgepraat over haar onderzoek naar het combineren van Beeldende Vorming met de zaakvakken en ik heb gesproken over het vergroten van de betrokkenheid door inzet van bewegend leren. Vele vragen volgden, maar de heer Von Balluseck was vooral benieuwd naar onze cijfers en wat de onderzoeken voor onze stagescholen hebben betekend.

In gesprek over onderwijs
Na het onderdeel ‘afstudeeronderzoek’ was er nog tijd voor vragen als “Zien jullie jezelf hierna je leven lang voor de klas staan?”, “Hoe kijken jullie aan tegen de discussie rondom het salaris van de leerkracht” en “Als je één ding aan de PABO zou mogen veranderen, wat is dat dan?” (waarbij Karin vriendelijk verzocht werd haar oren even dicht te doen). Daarna is nog kort het onderwerp ‘meer mannen voor de klas’ aan bod geweest. Al met al een interessante middag met uitwisseling van gedachten die voor beide partijen nieuwe inzichten heeft gegeven. Hopelijk hebben jullie op deze manier een kleine indruk gekregen van onze dag bij het OCW!

Groetjes, Anke, Lara en Janneke (vierdejaars Pabo)

Het primair onderwijs verdient meer!!!

28 juni 2017 door Stephan Verhees

Op dinsdag 27 juni staakte een groot deel van de leerkrachten in het primair onderwijs in Nederland van 9.00 tot 10.00 uur… voor minder werkdruk en een eerlijk loon.
De HAN Pabo ondersteunt deze actie van harte en daarom gingen we zowel in Arnhem als in Nijmegen al vroeg in de ochtend met (ouderwets) stoep- en bordkrijt voor de entree van de pabo’s aan de slag om de leus “Het primair onderwijs verdient meer!” te schrijven en in te kleuren.
In Arnhem stond er eerst “…verdient beter”, maar gelukkig mag je je in het onderwijs verbeteren.
Veel pabomedewerkers hebben zelf ook in het basisonderwijs gewerkt en weten wat de baan allemaal met zich meebrengt. En dan beseffen we dat het takenpakket er de laatste jaren niet smaller op geworden is.
Onze collega’s in het basisonderwijs verdienen respect… behapbare opgaven en meer… en wel een eerlijk loon!