HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Leraar Natuurkunde’

Vrijdag 21 april LioNS 2017: studentencongres lerarenopleidingen Natuur- en Scheikunde

31 maart 2017 door Jacques de Goede

Vrijdag 21 april is het weer zover het jaarlijkse LioNS-congres. Na vijf jaar weer in Nijmegen. Wat is LioNS ?

LioNS staat voor Leraren in opleiding Natuur-Scheikunde. Het is een jaarlijkse bijeenkomst waarbij studenten en docenten ideeën uitwisselen en nieuwe ideeën opdoen. Dit gebeurt door middel van workshops die aangeboden worden door tweedejaars studenten. Elk jaar verzorgt één school de organisatie van LioNS. Dit jaar gebeurt dat door de HAN Nijmegen, met name door de tweedejaarsstudenten Natuur- en Scheikunde van het ILS. Ca. 250 studenten uit het gehele land worden die dag verwacht.

Het thema van LioNS 2017 ? Kleuren, de fifty shades of science.

Lees verder

Studiereis Natuur-/Scheikunde 2017: Zuid Engeland

29 maart 2017 door Jacques de Goede

Groepsfoto deelnemers studiereis Natuur-/Scheikunde Zuid Engeland

Jacques de Goede, lerarenopleider Scheikunde

Studiereis NaSk Zuid-Engeland:
Portsmouth en Londen
30 januari-3 februari 2017

Eind januari was het alweer de achtste, internationale studiereis van de studenten Natuur-/Scheikunde. Na respectievelijk Brussel, Londen, Praag, Warschau, Dublin, Geneve (CERN) en Budapest, ging de reis nu richting Portsmouth. Tweedejaarsstudente Scheikunde Carlijn Wilgenhof had deze keer de reis georganiseerd. Lees verder

Minor Omgevingsgericht Project Onderwijs: start 2017-2018 ( Mogelijkheid tot behalen basiscerificaat docent O & O of T & T)

29 maart 2017 door Jacques de Goede

21-th skills: projectonderwijs en onderwijs2032

Jacques de Goede, projectleider Minor Omgevingsgericht ProjectOnderwijs

STEM Teacher Academy (Bèta Platform) heeft aan de HAN ILS een subsidie voor de ontwikkeling van een landelijke Minor O(nderzoek) & O(ntwerpen) (Technasium, Bèta Challenge- en MBO-onderwijs) toegekend.

De beoogde start is het 2e semester 2017-2018. Studenten hebben de mogelijkheid tot het behalen van het O&O- of T&T- basiscertificaat en lopen stage bij een Technasium/ Bèta Challenge/ MBO- school. Daarnaast vindt er een brede oriëntatie plaats op het technische en technologische bedrijfsleven. De minor is bedoeld voor studenten van de lerarenopleidngen natuur-, schei-, wiskunde en biologie.
De overall doelstelling van deze minor is dat leraren in opleiding meer kennis verwerven met betrekking tot het (technische) bedrijfsleven, en het integreren en toepassen van deze kennis in het onderwijs. Lerarenopleidingen, hogescholen, scholen voor voortgezet onderwijs, mbo’s, stichting Technasium, Bèta Challenge, Regionale VO-HO netwerken, Toptechniek in Bedrijf en het (technische) bedrijfsleven ( o.a. Tecwijzer (Jet-Net/Technet)) werken daarbij nauw met elkaar samen. Lees verder