HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Leraar worden

Blog: leraar worden

De weblog ‘Leraar worden’ gaat over het beroep leraar en de HAN lerarenopleidingen . Je vindt hier actuele wetenswaardigheden en ontwikkelingen voor studenten, werkveld en medewerkers.
Jouw inbreng is welkom: blog mee!

Meer weten over leraar worden via een opleiding aan de HAN?

Wie is de mug?

10 februari 2017 door Max Windau

Max Windau, derdejaars ALPO-student

‘Ik zie dat de zon al bijna onder is. Het wordt nacht en alle dorpsbewoners, arts-onderzoekers en muggen vallen in een diepe slaap. Maar let op! Slaap niet te diep, want in het holst van de nacht vinden de meest onheilspellende gebeurtenissen plaats. Nu worden eerst de muggen wakker uit hun diepe slaap.’

En een van die muggen was ik. Een mug met een dubbele identiteit. Zodra ik een onschuldige dorpsbewoner met stille malaria zou steken, zou ik namelijk een dodelijke malariamug worden. Eentje waarvoor iedere dorpsbewoner bang is.
Lees verder

Een kijkje op de scholenmarkt

10 februari 2017 door Bart Hoftijzer


Bart Hoftijzer, 2e jaars student Pabo.

17 januari heb ik in plaats van de eerste twee uur uitslapen de scholenmarkt bezocht. Nou moet dat wel heel bijzonder zijn om mij uit m’n nest te krijgen, maar aangezien ik geen stageplek nodig had, was dit voor mij niet het geval.

Voor de mensen die onbekend zijn met de scholenmarkt en zich afvragen waarom ik hierover schrijf, geen zorgen want ik zal het even uitleggen.

Wat is de scholenmarkt?

De scholenmarkt is een markt waarbij verschillende scholen zich kunnen ‘verkopen’ aan studenten. Als je als student nog geen stage hebt, kun je hier kijken naar wat scholen je te bieden hebben. Zit er een school tussen die je wel wat lijkt, dan kun je deze invullen op een formulier. Nu heb je aangegeven aan het stagebureau waar je wil gaan stage lopen.
Lees verder

“Meester, kan ik met u praten?”

10 februari 2017 door Lars Jongejan

Lars Jongejan, tweedejaarsstudent Pabo
Een leerkracht heeft elke dag met andere leerlingen te maken, dat weet iedereen die in het onderwijs werkt. Maar hoe ga je nu precies met deze leerlingen om? In deze blog ga ik in op een toch best heftig onderwerp binnen het onderwijs, maar ook daar buiten. Het onderwerp depressie en zelfdoding. Een depressie bij kinderen is kenmerkend doordat somberheidsklachten die langer dan twee weken duren. Denk hier bijvoorbeeld aan een lusteloze en vermoeide uitdrukking, teruggetrokken, maar het kan zich ook uiten in ongewenst gedrag zoals agressief, prikkelbaar en/of humeurig gedrag.
Lees verder