HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

StaVaZa

23 januari 2017 door

Het is al weer even geleden dat ik bij de module Kwalitatief Onderzoek fungeerde als opdrachtgever. Tweedejaars CO-studenten hebben toen in het werkveld van onze alumni interviews afgenomen voor mijn onderzoek naar de communicatieve competentie van een beginnend communicatieprofessional. De studenten hebben 24 bruikbare interviews opgeleverd: de gegevens zijn geanalyseerd, de rapportage is af en de resultaten gepresenteerd aan het docententeam van CO, het lectoraat en aan Logeion. Dit is de Stand Van Zaken.

De resultaten en conclusies van deze vervolgstudie vertonen veel overeenkomsten met de eerste studie die ik zelf heb uitgevoerd.

 Taken

Het werkveld van de communicatieprofessional is breed en de taken zijn divers. Onze alumni houden zich bezig met bijna alle kerntaken van het BNP-model van Logeion (http://www.logeion.nl/beroepsniveauprofielen). Ze zijn bezig met creëren en bijna allemaal met analyseren, adviseren, organiseren, begeleiden en managen, hoewel ze managen ‘een beetje’ doen.

 

Communicatieve producten

De beginnende communicatieprofessional levert veel en diverse communicatieve producten op. Dit zijn beroepsproducten, zoals teksten voor de website, pers- en nieuwsberichten, maar ook diverse socialmediaberichten. Deze beroepsproducten zijn voornamelijk schriftelijk en voor externe doeleinden. Om tot de beroepsproducten te komen zet de communicatieprofessional verschillende zogenaamde procesproducten in, zoals face-to-facegesprekken, werkoverleg en e-mail. De procesproducten zijn meestal mondeling en intern.

 

Kwaliteitseisen

De kwaliteitseisen die de studenten hebben achterhaald, gelden voor zowel de proces- als de beroepsproducten. De eisen die de respondenten noemden, vertonen overeenkomsten met de eisen uit het eerdere onderzoek en gaan over tekstvakmanschap (Foutloos taalgebruik) en de strategische competentie (doelgroepgericht en innovatief).

 

Vaardigheden

De meest genoemde vaardigheid is schriftelijke kwaliteiten. Het werkveld vindt het erg belangrijk dat de beginnende communicatieprofessional goed en foutloos schrijft. Daarnaast gaven verschillende respondenten aan dat flexibiliteit en creativiteit belangrijke vaardigheden zijn.

 

Een aantal vaardigheden is specifiek genoemd in combinatie met social media of specifiek als online vaardigheden: snel & proactief en trends volgen. Veruit de meeste vaardigheden die de respondenten noemden, vallen onder de strategische competentie.

 

Werkveld – LOCO – BNP

Om specifiekere aanbevelingen te kunnen doen, heb ik geprobeerd om de vaardigheden die het werkveld noemt te koppelen aan de LOCO*-competenties en aan de kerntaken van het (vernieuwde) BNP-model van Logeion. Minder dan de helft van de vaardigheden die het werkveld noemt, zijn terug te vinden zijn in de LOCO-competenties. Meer vaardigheden waren te koppelen aan de vaardigheden die bij de verschillende kerntaken van het BNP-model worden genoemd. Een aantal vaardigheden kon niet specifiek aan een LOCO-competentie en/of een kerntaak worden gekoppeld en zijn meer generieke 21st century skills te noemen.

 

Aanbeveling voor het LOCO

De laatste analyse die ik heb gedaan, laat zien dat veel van de genoemde vaardigheden niet zijn terug te vinden in de LOCO-competenties. Het BNP-model van Logeion is onlangs herzien. Het LOCO zou op korte termijn ook kritisch moeten gaan kijken – in samenwerking met Logeion – naar een herformulering van de competenties. Verder onderzoek is hierbij zinvol en nodig.

 

Hoe verder?

In deze studie is het werkveld gevraagd naar de vaardigheden die zij van belang vindt voor een beginnend communicatieprofessional. Om zowel de opleiding als wellicht het LOCO (nog) beter aanbevelingen te kunnen doen, heeft deze studie alweer een vervolg gekregen. Op dit moment zijn tweedejaars CO-studenten voor de module Kwalitatief Onderzoek alumni van de opleiding en hun leidinggevenden aan het interviewen.

 

Wordt dus weer vervolgd!

 

Ondertussen zijn we met de opleiding Communicatie volop bezig met de ontwikkeling van een nieuwe propedeuse. De resultaten van de studies naar de communicatieve competentie worden hierbij uiteraard meegenomen.

 

*Landelijk Overleg van Communicatie Opleidingen. De LOCO-competenties zijn de landelijke competenties voor alle communicatieopleidingen

Reacties

Reageer

*