Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

De typische accountant

20 februari 2017 door

Tijdens de workshops ‘Oriëntatie op Beroep (BOR)’, in het eerste jaar van de studie Accountancy, vraag ik studenten om hun beeld van de toekomst op papier te zetten.

Hoe ziet de typische accountant er voor hen uit? Zij tekenen steevast plaatjes die lijken op:

Als ik hen vraag of zij ook zo zijn, roepen ze steevast ‘neehee!’. Op zich voorstelbaar. Maar als ik hen vraag of ze dan wel zo willen worden, hoor ik nog harder ‘neehee!’. En dat is fascinerend.

Onze studenten lijken te kiezen voor een beroep waar zij beelden van hebben die ze niet willen nastreven? Zou dat ook zo zijn bij aspirant fysiotherapeuten, aspirant advocaten, aspirant voetbalprofessionals?

Het is bijna een valse start; een studie aangaan waar je geen inspirerend eindbeeld van hebt. Misschien is het een reden van onnodige uitval, maar het tekent vooral de urgentie van het maken van nieuwe beelden. Immers: zonder inspirerend beeld, geen motivatie.

In mijn onderzoek voor het Lectoraat HCD heb ik partners van middelgrote accountancykantoren gevraagd naar hun beelden. Zij hebben, als het ware, hun eigen tekening gemaakt van de accountant in 2020. Deze beelden kan het iFM meenemen in de onderwijsvernieuwing van Accountancy. Het zijn duidelijke beelden, waar meer over te lezen is het rapport: ‘Inside Out, Een verkennend onderzoek naar de metamorfose van de MKB assistent accountant in 2020’ (op te vragen bij Daniëlle Resok, danielle.resok@han.nl).

Daarnaast wil ik ervoor pleiten om niet alleen tekeningen van het werkveld op ons onderwijs te leggen. Of die van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) of welke gevestigde ander organisatie dan ook. Ik pleit ervoor om vooral de tekeningen van de studenten mee te nemen in de nieuwe vorm en inhoud van het onderwijs.

Alleen bij de opleiding Accountancy zijn die tekeningen er nog niet. Er liggen slechts wat schetsen. Een beroepsgroep die zichzelf opnieuw aan het uitvinden is, verschaft immers nog weinig voorbeeldtekeningen. En eigenlijk is dat juist geweldig.

Hier ligt een taak en een kans voor het iFM om werk te maken van zorgvuldig en uitdagend ondersteunen van AC-studenten om hun eigen toekomstplaatjes vorm te kunnen geven: zodat zij de accountant worden die zij (graag zouden willen) zijn.

De student die bij het iFM studeert, wordt dan geholpen in het vinden van haar eigen waarden, haar eigen voorkeuren, haar eigen specialisaties, haar eigen smaak, looks en zeggingskracht. School is daarmee een werkplaats waar studenten hun persoonlijke ´inside out´ proces beleven: om als het ware vanachter de gordijnen op het podium te stappen.

Er zal een divers pallet aan tekeningen ontstaan. Nieuwe beelden, nieuwe doelen, nieuw spel. En dat zal, met de jaren, het werkveld gaan kleuren. Misschien wel op een andere manier, dan dat het werkveld nu voor ogen heeft. Misschien ook niet.

We zullen dat vanzelf gaan zien … over enkele jaren … als we de dan startende student vragen om ‘een typische accountant’ op papier te schetsen …

 

Reacties

Reageer

*