HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Digitale didactiek’

Blended learning vraagt om een opdrachtgestuurde aanpak

11 mei 2015 door

Dit artikel is geschreven door Niels Maes en Gé Ophelders (HAN O&O) en is een eerste in een reeks.

De HAN laat deze signalen niet passeren en maakt een begin met de herziening van de curricula van de deeltijdopleidingen waarbij flexibilisering het belangrijkste speerpunt is. In ‘Opmaat naar flexibel deeltijd onderwijs’, het Adviesrapport van de raamleerplancommissie deeltijd van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (april 2014) wordt blended leren genoemd als een kernthema om flexibilisering mogelijk te maken, naast modularisering van het curriculum en persoonlijke intakes & EVC. Blended leren is een containerbegrip dat een aantal vaste kenmerken heeft, maar waaraan ook andere kunnen worden toegevoegd. Veel opleidingen stoeien op dit moment met de concrete invulling ervan, alsook met het vinden van een didactiek voor blended leren. Eén van de kenmerken waarop deeltijd- verschilt van voltijdonderwijs is, dat er veel minder ruimte is voor contactonderwijs op de schoollocatie; deeltijdonderwijs vindt vooral op afstand plaats: op de werkplek of thuis. Dat betekent dat we ons onderwijs niet meer primair voor contactonderwijs moeten ontwerpen, maar juist voor afstandsonderwijs! Ontwerpen voor afstandsonderwijs stelt verhoogde eisen aan het (online) onderwijsmateriaal. Dat dient voor de student duidelijk, begrijpelijk, volledig, stimulerend en ‘te doen’ te zijn, maar ook kwalitatief zodanig sterk dat het studenten stimuleert tot leren op afstand. Een opdrachtgestuurde aanpak vormt daarbij de kern.

Lees verder

TwitterFacebookLinkedInShare

Online Educa Berlijn: keynotes over onderwijs, big data en educatie 3.0

7 december 2013 door

Afgelopen week was ik in Berlijn voor het bijwonen van de conferentie Online Educa, een internationale conferentie op het gebied van technologie in onderwijs. De conferentie vond plaats op donderdag en vrijdag met in de ochtend keynote presentaties en in de middag een groot aantal presentatie- en discussiesessies. Daarnaast was er een beurs waar bedrijven hun producten en diensten voor het onderwijs over het voetlicht brachten.  Hieronder een korte impressie van twee keynote sprekers: Viktor Mayer Schonberger en Jeff Borden. Ik ga wat dieper in op de eerste keynote dan op de tweede.
Lees verder

TwitterFacebookLinkedInShare

Carpe Diem methodiek voor ontwerpen online en blended onderwijs

7 december 2013 door

Afgelopen week was ik in Berlijn voor het bijwonen van de conferentie Online Educa, een internationale conferentie op het gebied van technologie in onderwijs. Op woensdag nam ik deel aan een workshop van prof. Gilly Salmon. Salmon is expert op het gebied van het faciliteren van online leren en haar boek “e-moderating: the key to teaching and learning online”.  Daarnaast heeft Salmon een methodiek ontwikkeld die docenten helpt online en blended cursussen te ontwerpen: de Carpe Diem methodiek. Tijdens de workshop gingen we met deze methodiek aan de slag voor het ontwerpen van een eigen (fictieve) online course.  Mijn ervaringen daarmee waren positief en ik wil deze methodiek ook in mijn trainingen binnen de HAN gaan toepassen.
Lees verder

TwitterFacebookLinkedInShare

SURF Onderwijsdagen vooral over Moocs/OER, toetsing en DLWO

13 november 2013 door

Gisteren heb ik de SURF onderwijsdagen voor het hoger onderwijs bezocht in Rotterdam. Hieronder volgt een kort verslag van de keynote en de workshops die ik heb gevolgd.

Claire Boonstra
De keynote in de ochtend werd dit jaar verzorgd door Claire Boonstra van Operation Education. Zij hielt een pleidooi voor onderwijsvormen die de individuele student stimuleren het beste uit zichzelf te halen en zijn/haar talent tot bloei te brengen.  We kunnen niet langer iedere student langs dezelfde  meetlat leggen en het onderwijs zou zich meer moeten richten op de individuele norm ipv de collectieve norm. Operation Education voorziet een kanteling naar die nieuwe vorm en zet zich in om deze te versnellen.  Als inkijkje naar de systemen van de toekomst noemde ze o.a. Knowmads (onderwijs), Buurtzorg (zorg),  en Semco. Claire beaamde op basis van een vraag uit de zaal dat het veranderen van het systeem en de cultuur in bestaande organisaties niet makkelijk is. Een welles nietes debat waarin voor- en tegenstanders gelijk willen halen levert volgens haar weinig op. Belangrijk is om de discussie te voeren op wat we gezamenlijk willen (goed onderwijs) en vanuit die insteek het gesprek te voeren naar verbetering. Zie ook het verslag van Frank Thuss over deze keynote. Bovendien kun je de keynote hier terugkijken.

Lees verder voor een korte verslag van de workshops die ik heb bezocht over professionalisering van docenten met TPack, Feedbackfruits en beoordelen van de kwaliteit van open leermaterialen.
Lees verder

TwitterFacebookLinkedInShare

Blended learning Minor Ontwikkelingssamenwerking HAN succesvol van start!

2 oktober 2013 door

Onlangs is bij de faculteit Gezondheidzorg, Gedrag en Maatschappij (GGM) van de HAN de minor International Sustainable Development Cooperation (ISDC) van start gegaan. Deze minor kent een bijzonder concept van blended learning waarbij studenten:

  • een tweetal intensieve onderwijsweken in Nederland volgen met een introductiekamp en klassikaal onderwijs (september)
  • vervolgens 3 a 4 maanden op stage gaan in een ontwikkelingsland vanuit waar de studenten volledig  online onderwijs volgen (oktober t/m december)
  • 2 afsluitende weken klassikaal onderwijs in Nederland (januari)

 

De minor is ontworpen door docenten Anne-Mieke Zaat, Madelon Eelderink, Rachel Moolenaar, Mirjam Jager en Paul Beekers (GGM, Sociale Studies). Ikzelf (Niels Maes) ben ook betrokken bij de minor als trainer en ontwikkelaar voor wat betreft het blended learning concept. Onderwerpen binnen de minor zijn o.a. interculturele communicatie, ontwikkelingssamenwerking, onderzoek doen in ontwikkelingslanden, digital storytelling en sustainable design. In het buitenland werken de studenten aan een eigen project in het kader van ontwikkelingsamenwerking.  Op basis van onderzoek aldaar realiseren ze een “sustainable design”.  De minor is volledig Engelstalig.

In dit bericht ga ik verder in op het blended learning concept en de eerste reacties na een positieve start.  Het blended learning concept van de minor is mogelijk gemaakt met steun van de faculteitsdirectie GGM en het onderwijsmanagement van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV).

Lees verder

TwitterFacebookLinkedInShare