HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

HAN Fysiotherapie

Welkom op het weblog van de opleiding Fysiotherapie!

Het weblog van de opleiding Fysiotherapie bevat actuele wetenswaardigheden en informatie over ontwikkelingen die voor studenten, werkveld en medewerkers interessant kunnen zijn. Inbreng van studenten, werkveld en medewerkers is van harte welkom.
.
.
.

Cursus coachen en begeleiden voor stagebegeleiders weer gepland

23 januari 2017 door Marielle Rouw

In het voorjaar van 2017 biedt de opleiding Fysiotherapie van de HAN de cursus Coachen en Begeleiden voor stagebegeleiders van de BVP weer aan.

Er staan 2 cursussen gepland, met maximaal 12 deelnemers per groep.

Voorwaarde voor deelname is dat je tijdens de training een BVP student begeleidt.

Data cursussen

C1-17

donderdag 9 maart – donderdag 23 maart – donderdag 6 april

Tijdstip: 16.00 – 20. 30 uur

C2-17

dinsdag 14 maart – dinsdag 4 april – dinsdag 18 april

Tijdstip: 16.00 – 20.30 uur

Meer informatie of inschrijven?

Neem contact op met het praktijkbureau van de opleiding: praktijkbureau.fysiotherapie@han.nl of 024 – 3531832.

Contactpersoon: Marielle Rouw

Werkveldtraining beoordeling BVP data voorjaar 2017

23 januari 2017 door Marielle Rouw

In het voorjaar worden weer een aantal trainingen aangeboden voor stagebegeleiders van de BeroepsVoorbereidende Periode (BVP).

Eén van deze trainingen is de Werkveldtraining Beoordeling BVP.

Doel training

De training is bedoeld voor alle stagebegeleiders BVP die aan het eind van de stageperiode de student gaan beoordelen samen met de stagedocent.

De rol van begeleider verandert op dat moment in die van toetser. Om dit op een eenduidige wijze te kunnen doen vragen wij al onze begeleiders hiervoor een korte geaccrediteerde training te volgen van een dagdeel. Begeleiders krijgen hiervoor 6 punten voor het kwaliteitsregister.

Data

Data van deze training dit voorjaar zijn:

dinsdag 7 maart van 17.00 – 21.30 uur

of

donderdag 16 maart van 13.00 – 17.00 uur

Meer informatie/aanmelden

Voor meer informatie of aanmelden: Praktijkbureau.fysiotherapie@han.nl of 024 – 353 18 32.

Enquête Interdisciplinair werken aan positieve gezondheid

31 oktober 2016 door Marielle Rouw

Inter Professioneel Werken is een onderwerp dat hoog op de agenda staat binnen het Instituut Paramedische Studies (IPS). Ook binnen de opleiding  Fysiotherapie. Met elkaar zijn we aan het zoeken hoe we het Inter Professioneel Werken kunnen opnemen in ons onderwijs.

studenten-beweging

We waarderen het dan ook dat studenten tijdens hun stage in het Sparkcenter Ons Erf met dit onderwerp bezig zijn. Vijf studenten doen momenteel onderzoek naar interdisciplinair werken en positieve gezondheid en hebben binnen dit onderzoek een enquete ontwikkeld voor professionals, docenten en studenten.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als jullie deze enquete willen invullen.

De studenten leiden hun vraag zelf verder in. Lees verder

Fysiotherapie topopleiding in Keuzegids HBO 2017

18 oktober 2016 door Marielle Rouw

De resultaten in de Keuzegids Hoger Onderwijs 2017 en het jaarlijkse onderzoek van het weekblad Elsevier zijn weer bekend geworden.  De ranking van Elsevier toont een mix van kleine tot zeer grote hogescholen, waarin de HAN als grote hogeschool met een zeer breed palet aan opleidingen een vijfde positie bekleedt.

Topopleidingen van de Keuzegids HBO 2017 behoren tot de beste opleidingen van Nederland. Om het predicaat ‘Topopleiding’ te mogen voeren, moet de opleiding een eindoordeel van ++ of +++ hebben behaald.

topopleiding

We zijn trots dat Fysiotherapie het predikaat topopleiding heeft gekregen met het oordeel +++.

Fysiotherapie participeert in Sparkcenters

18 oktober 2016 door Marielle Rouw

Onze maatschappij ontwikkelt zich in hoog tempo. De impact op zorg en welzijn is groter dan ooit; een dubbele vergrijzing en veel meer complexere gezondheidsklachten. De belangrijkste uitdagingen zijn daarbij het functioneren en participeren van mensen in hun vertrouwde omgeving. De terugtredende overheid en een druk op de financiering maken dit vraagstuk uitdagender. In reactie hierop zoeken we naar nieuwe manieren van werken waarbij de burger betrokken is en de inzet van technologie en teamwork de standaard zijn.

sparkcenters-plaatje

HAN in Sparkcenters

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wil hieraan bijdragen door tussen nu en 2020 in diverse wijken in de regio Arnhem en Nijmegen samen met partners 20 zogenoemde ‘Sparkcentres’ te realiseren. Hierin integreren we samen op een slimme manier onderwijs, onderzoek, werkveld én de wijk. Zo creëren we één innovatief zorgwerk- en leerlandschap dat het functioneren, participeren en de gezondheid van bewoners verbetert.

Meer informatie?

http://www.sparkcentres.nl/