HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Leren in partnerschap (informatieavond LODW/DIE)

21 oktober 2016 door Mirjam Nijhuis

Vanwege de veranderingen in het onderwijs van LODW/DIE was er afgelopen donderdag een werkbijeenkomst voor docenten en het werkveld. Een impressie van deze inspirerende avond!

 

PROGRAMMA

17.45 – 18.30 uur   Welkom en kennismaking met soep en broodjes

18.30 – 19.15 uur   ‘What’s New’ binnen het nieuwe onderwijs LODW en DIE

19.15 – 19.30 uur   Pauze met wat te drinken en een lekkernij

19.30 – 20.30 uur   ‘Leren in partnerschap, hoe doen we dat?’: dmv intervisie leervragen bespreken

foto-hele-groep

Caroline Pijpenbroek, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen

“Fijne avond, veel vragen zijn beantwoord.”

 foto-leervragen

Jiska de Ruiter, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen

 “Veel herkenning onderling, veel dezelfde vragen.”

foto-intervisie

 

Elly Branderhorst, Volkaert, Dongenpark te Dongen

“Ik heb inzicht gekregen in de verschillen tussen de begeleidingsrol van praktijkbegeleider en docent.”

 

foto-afronding

Lydia van Vliet, Rivas zorggroep locatie Lingesteyn te Leerdam

“Het is heel leuk om via je stagiaire naar je eigen handelen te kijken.”

Ook zegt zij:

“Mijn lat ligt misschien wel hoger dan die van de student. Mijn verwachtingen van de student zijn misschien wel te hoog. “

 

Ik (Renée Mulders) heb een van de intervisiegroepjes begeleid. Het was een zinvolle en constructieve ontmoeting, leuk om met vakgenoten te spreken. De intervisievraag was: ‘Hoe hou je als begeleider balans tussen zelfsturing van de student en aansturing door de begeleider.’

Uitkomsten van de intervisie:

  • Bij de begeleiding is het belangrijk om je eigen visie en programma los te laten en de student zijn eigen programma te laten bepalen (zelf regie te laten nemen).
  • Luister naar je eigen gevoel en maak dat bespreekbaar met de student.
  • Blijf met de student in contact en laat de student zelf nadenken; blijf aangesloten bij de student.
  • De student geeft zelf aan welke begeleiding hij of zij nodig heeft.

 

Ik voel me verantwoordelijk voor het welslagen van de student; hoe kun je ze ondersteunen en ze toch zelf verantwoordelijk houden voor hun leerproces. Dat niet ik werk, trek en duw maar dat zij aan de slag zijn?”( Lydia van Vliet, Rivas zorggroep locatie Lingesteyn te Leerdam)
 

Reacties

Reageer

*