HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

E-PeerFeedback & Reflectie

Hoe de docent uit de HAN verdween

24 maart 2015 door Esther van Popta

wedstrijdVorig jaar deed ik mee aan de Essaywedstrijd van de HAN. De uitdaging van de essaywedstrijd was: ‘Schets jouw of jullie toekomstbeeld van de HAN in 2030: Wie of wat willen we dan zijn?’ College van Bestuur en directie van de HAN gaven een eerste voorzet voor dat toekomstbeeld. Mijn essay gaat over mijn toekomstdroom van het onderwijs en dan in het bijzonder de rol van de docent. Het essay is verschenen in de bundel die is verschenen ter afsluiting van de wedstrijd. Alle essays zijn online te lezen. In deze blog heb ik mijn essay opgenomen.

Lees verder

Meer twijfelen door het geven van online peer feedback

9 maart 2015 door Esther van Popta

mzd peerfeedbackBegin februari mocht ik voor studenten van een minor van de opleiding MZD binnen de HAN vertellen over mijn onderzoek naar online peer feedback. Het aantal studenten was klein, maar de reacties waren voor mij weer een bevestiging van de noodzaak van mijn onderzoek:

1. De studenten gaven aan dat ze dit onderwerp graag eerder in de opleiding hadden gehad.

2. Een van de studenten gaf aan dat ze door het geven van peer feedback begon te twijfelen aan haar eigen overtuiging en ideeën.

De eerste reactie sluit aan op mijn ideeën dat je niet moet wachten tot het laatste jaar om studenten kennis te laten maken met het leren van het geven van feedback aan peers. De tweede reactie sluit naar mijn idee mooi aan bij de mogelijke leerresultaten van het geven van peer feedback, namelijk het aanzetten tot reflectie op het eigen leerproces en daarmee het leren van reflectieve vaardigheden, maar ook actiever en meer verdiepend met de leerstof aan de slag gaan.

 

De kracht van online peer feedback

12 januari 2015 door Esther van Popta

lezingIn de eerste week van het nieuwe jaar mocht ik de themalezing op de nieuwjaarsbijeenkomst van de afdeling Han Master Programma’s (HMP) verzorgen. In mijn lezing over mijn onderzoek heb ik eerst het kader geschetst waarbinnen mijn onderzoek plaats vindt. Mijn vertrekpunt is leren. Hattie en Timperley (2007) hebben in hun onderzoek aangetoond dat feedback een belangrijke variabele is voor leren, omdat het een hoge mate van effectiviteit laat zien. Feedback lijkt een nog belangrijkere rol te spelen in online leren. Als je feedback gebruikt in een online leeromgeving stimuleert dat de activiteit van de deelnemers.  Lees verder

Sociaal constructivisme en peer feedback bij Facility Management

8 januari 2015 door Esther van Popta

Dia01Binnen de voltijd opleiding Facility Management van de HAN wordt al een aantal jaren door een aantal docenten gewerkt met online peer feedback. Eind vorig jaar ben ik gevraagd om een lezing te verzorgen over sociaal constructivisme en peer feedback. De lezing heeft begin december plaatsgevonden.  Lees verder

Peer feedback bij Social Work

8 januari 2015 door Esther van Popta

IMG_3038Jaarlijks start bij de master Social Work van de HAN een nieuw cohort professionals aan hun masteropleiding. Binnen de opleiding wordt al een aantal jaren gewerkt met peer feedback. In 2013 heb ik samen met Mariel van Pelt hierover een zogenaamde etalagebijeenkomst mogen verzorgen. Bij de jaarlijkse start van het nieuwe cohort verzorg ik al een aantal jaren een introductiebijeenkomst over Online Peer Feedback. Lees verder

Mindshifting en het geven van feedback

15 oktober 2014 door Esther van Popta

goodjobEind 2013 heeft Robert-Jan Simons zijn afscheidsrede uitgesproken. De rede gaat over mindshifting en het veranderen van mindsets. Robert-Jan benoemt drie mindsets van de mind, waaronder het belang van feedback geven en ontvangen. Hij verwijst hiervoor naar het proefschrift van Lia Voerman. In het onderzoek van Lia Voerman (Voerman, Meijer, Korthagen & Simons, 2012) bleek dat bij het geven van feedback enkele mindsets een rol spelen. Docenten Voortgezet Onderwijs bleken weinig feedback te geven. Docenten gaven zo weinig (goede) feedback omdat ze niet wisten hoe belangrijk dit was, omdat ze niet wisten hoe ze dit moesten doen in grote klassen en omdat ze dachten dat feedback alleen na een toets kan worden gegeven. Kan de mindset van deze docenten veranderd worden, zodat ze meer (goede) feedback gaan geven? Lees verder

Leren van geven

8 april 2014 door Esther van Popta

Uit onderzoek binnen 28 pilots in het SURF-project SCALA wordt geconcludeerd dat het digitaal feedback geven en beoordelen helpt om de werkdruk van docenten beheersbaar te houden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de beoordeling. Naast het digitaliseren van docentfeedback, zijn ook een aantal pilots uitgevoerd die deels gericht zijn op vormen van online peer feedback. In een pilot van de Vrije Universiteit voerden studenten een peer review uit met een digitale feedbacktool. De resultaten van deze pilot zijn online te vinden. In deze blog sta ik kort stil bij deze pilot vanwege de inhoudelijke verbinding met mijn eigen onderzoek.

Lees verder

Naar een nieuw perspectief….

25 maart 2014 door Esther van Popta

Al langer voer ik het betoog dat we bij het optimaal inzetten van peer feedback in het onderwijs meer moeten kijken naar de meerwaarde voor de gever. Ik merk steeds meer dat deze manier van kijken een nieuw perspectief is. En dat ik dit dus ook zo moet benaderen. Op advies van mijn supervisors werk ik nu aan het schrijven van een position paper waarin ik dit perspectief uiteen zet. Dit maakt dat het artikel waar ik nu al maanden mee bezig ben, uitgesplitst wordt in twee artikelen.
Lees verder

Alle leerlingen kunnen beter – Succes for all

20 december 2013 door Esther van Popta

Donderdag 19 december 2013 stond al lang in mijn agenda geboekt. Op deze dag zou Robert Jan Simons als hoogleraar ‘didactiek in digitale context’ afscheid nemen en als promovenda moest ik natuurlijk bij het afscheid van mijn promotor zijn. In de aula van het Academiegebouw in Utrecht hield hij een mooi betoog over ‘mindshifting’ en het belang van mindsets voor leren. Zowel Wilfred Rubens als Erno Mijland hebben over de afscheidspresentatie geblogd en hier vind je het artikel van de lezing. In deze blog sta ik kort stil bij een aantal constateringen van Robert Jan die mijns inziens relevant zijn voor het onderwijs in het algemeen en onderwijs en ICT in het bijzonder.

Lees verder

Doorlopende leerlijn feedback?

6 oktober 2013 door Esther van Popta

De dag stond al een tijd in mijn agenda, de eerste edcamp in Nederland, op zaterdag 5 oktober 2013 in Houten. Een fenomeen, overgewaaid uit de USA, een zogenaamde unconference. Geheel in de traditie van de edcamp ging ik zonder voorbereiding op zaterdagochtend vroeg onderweg. Buiten de koffie, thee en een heerlijke taart, zorgen de deelnemers voor de rest. Indien je een bijdrage (van een half uur) wilt doen, schrijf je deze op een post-it en plak je deze op het prikbord. Vervolgens geven alle deelnemers met kleine stickertjes aan welke bijdragen ze willen bijwonen. Mijn bijdrage kreeg veel stemmen en ik mocht dus aan de slag.

 

 

 

Lees verder