HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

E-PeerFeedback & Reflectie

Onderzoek naar de kwaliteit van online peerfeedback

Begin 2010 ben ik begonnen met de voorbereidingen op mijn promotie-onderzoek. Doel is het vinden van een antwoord op de vraag: wat zijn de effecten van E-Peer Feedback (studenten die elkaar feedback geven via een virtuele/digitale leeromgeving) op de reflectieve vaardigheden van HBO-studenten. Na de start bleek deze vraag te breed om te beantwoorden in een periode van vier jaar. Ik heb de focus daarom verlegd naar het onderzoeken van de kwaliteit van online peerfeedback. Ik voer het onderzoek uit binnen het Virtual Action Learning concept. Deze weblog gebruik ik om de kennis die ik gedurende het traject verzamel te delen met geïnteresseerden binnen en buiten de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast ga ik graag de dialoog aan. Gedurende het traject plaats ik berichten over de voortgang van het onderzoek, maar plaats ik ook interessante ontwikkelingen op het terrein van E-Peer Feedback en Reflectie in binnen- en buitenland. Ik wens iedere lezer veel leesplezier en voel je vrij om op mijn bijdragen te reageren.

De kracht van online peer feedback

6 april 2017 door Esther van Popta

Op de blog van het platform leren van toetsen is een interview met mij verschenen naar aanleiding van mijn artikel over online peer feedback. De blog bevat zowel de achtergronden van mijn onderzoek als verwijzingen naar praktische overwegingen als je online peer feedback zou willen inzetten in je onderwijs.

Naar een feedbackcultuur in het VO

27 januari 2017 door Esther van Popta

Eind 2016 verscheen een interessant boek over feedback: Toetsrevolutie – Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs , Dominique Sluijsmans & René Kneyber (red.). Het boek kent ook een (gratis) webversie. Het boek gaat over de benodigde veranderingen in de toetspraktijk op middelbare scholen en dan in het bijzonder over de zin van formatief toetsen. En aangezien feedback een essentieel onderdeel van het proces van formatief toetsen is, wordt hier in het boek veel aandacht aan besteed. Lees verder

Eerste publicatie

14 november 2016 door Esther van Popta

process-modelAl mijn activiteiten in het kader van mijn promotieonderzoek zijn er op gericht dat ik vier wetenschappelijke artikelen moet schrijven. Deze artikelen moeten bovendien gepubliceerd worden in een relevant en internationaal tijdschrift. Het publiceren van een artikel is een hele bevalling. Allereerst moet je natuurlijk een artikel schrijven dat van voldoende kwaliteit is. Vervolgens start het traject van insturen en peer review. Na akkoord van mijn promotoren heb ik mijn eerste artikel in januari 2015 ingestuurd naar het journal van mijn keuze: Educational Research Review. Na zes maanden ontvang ik het resultaat van de peer review. Deze bleek positief, maar er werden een aantal relevante remarks gemaakt. Bovendien was ik met mijn onderzoek inmiddels ook weer wat verder opgeschoten. Dat maakte dat ik het artikel op een groot aantal punten heb herschreven en in januari van dit jaar opnieuw heb ingediend. Vlak voor de zomervakantie ontving ik een positieve review en bleek mijn artikel geschikt voor publicatie. Na een aantal ‘minor revisions’ heb ik inmiddels het bericht ontvangen dat mijn artikel is gepubliceerd. Het artikel is hier te lezen via deze link. Mocht je het artikel digitaal willen ontvangen, stuur me dan even een email op esther.vanpopta @ han.nl.

Story of Austin’s Butterfly

2 november 2016 door Esther van Popta

Via een blog van docent Frans Droog vond ik een interessante video over het gebruik van feedback in het onderwijs.

 

YouTube Preview Image

The Power of Peer Feedback: Hora est

7 oktober 2016 door Esther van Popta

Promotie Jos BaetenOp woensdag 28 september was het eindelijk zo ver. Jos Baeten mocht in dialoog met de commissie om zijn proefschrift met de titel ‘The Power of Peer Feedback – Research on the Learning Process within Virtual Action Learning’ te verdedigen. Een bijzonder moment voor iedereen die het VAL-concept in het algemeen en Peer Feedback in het bijzonder een warm hart toedraagt. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de meeste voortgang tijdens het leren wordt geboekt wanneer studenten elkaar feedback geven.

Lees verder

De 7 succesfactoren voor effectieve peer review

4 april 2016 door Esther van Popta

peerreviewplaatjeOp de blog van the Crowd schreef Michel van Ast een interessante blog over de succesfactoren voor effectieve peer review. Hij heeft deze blog geschreven naar aanleiding van een workshop die ik samen met Mariel van Pelt van de Master Social Work van de HAN heb gegeven. In de workshop heb ik verteld over mijn onderzoek en het procesmodel dat ik ontwikkeld heb. Vervolgens heeft Mariel verteld op welke manier zij in de opleiding het model gebruiken en welke keuzes ze hebben gemaakt. Een oudere versie van deze workshop is te vinden op HANovatie. Michel van Ast vertrekt in zijn blog bij mijn vier condities voor goede feedback (elementen voor leren) en gebruikt de inzichten uit de workshop om te komen tot zeven succesfactoren voor effectieve peer review. Ik ga in deze blog kort in op deze succesfactoren.

Lees verder

Feedback to the future

4 januari 2016 door Esther van Popta

ixpressoOp 24 november mocht ik twee keer een workshop verzorgen over online peer feedback op iXpresso – een dag leren en lesgeven met ICT voor medewerkers Faculteit Educatie van de HAN. Een kort verslag van mijn workshop staat in het online magazine dat ter gelegenheid van de dag is gemaakt. De workshops zelf leverde enthousiaste reacties van de deelnemers op mijn ideeën op.

Mastering Peer Feedback

4 januari 2016 door Esther van Popta

mastswEind november mocht ik bij de master Social Work van de HAN een training over online peer feedback geven. Ik geef deze training al een aantal jaren voor de nieuwe masterstudenten van deze opleiding. Deze keer was de training iets later gepland in het jaar, waardoor de studenten al wat ervaring hadden opgedaan in het geven en ontvangen van peer feedback. In de training hebben we ook stilgestaan bij het valideren van de feedback. De docent geeft bij het valideren aan welke van de vier leerelementen in de feedbackfragmenten van een student te vinden zijn. De elementen zijn: evaluatief oordeel, verbetersuggestie, verklaring en theoretische verwijzing. Deze validering wordt online gegeven.

3 toepassingen van feedback in de praktijk

19 oktober 2015 door Esther van Popta

peerreviewWilfred Rubens schreef vorige week een interessante blog over drie korte video’s waarin docenten van de Universiteit van Groningen vertellen over het gebruik van feedback in het onderwijs. De eerste twee van de voorbeelden gaan over peer feedback en de laatste video gaat over het geven van feedback door de docent. In elk van de voorbeelden wordt uitgelegd hoe het proces is ingericht en wat de voordelen zijn zowel voor de studenten als voor de docent. Vanuit mijn ervaring in mijn promotieonderzoek geef ik in deze blog een aantal aanvullingen op de twee voorbeelden over peer feedback. Deze aanvullingen gaan over de inzet van ICT, de voordelen van het geven van peer feedback voor de gever, het belang van kwaliteitscriteria en het verschil tussen peer assessment en peer review.

Lees verder

Hoe de docent uit de HAN verdween

24 maart 2015 door Esther van Popta

wedstrijdVorig jaar deed ik mee aan de Essaywedstrijd van de HAN. De uitdaging van de essaywedstrijd was: ‘Schets jouw of jullie toekomstbeeld van de HAN in 2030: Wie of wat willen we dan zijn?’ College van Bestuur en directie van de HAN gaven een eerste voorzet voor dat toekomstbeeld. Mijn essay gaat over mijn toekomstdroom van het onderwijs en dan in het bijzonder de rol van de docent. Het essay is verschenen in de bundel die is verschenen ter afsluiting van de wedstrijd. Alle essays zijn online te lezen. In deze blog heb ik mijn essay opgenomen.

Lees verder