HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

E-PeerFeedback & Reflectie

Onderzoek naar de kwaliteit van online peerfeedback

Begin 2010 ben ik begonnen met de voorbereidingen op mijn promotie-onderzoek. Doel is het vinden van een antwoord op de vraag: wat zijn de effecten van E-Peer Feedback (studenten die elkaar feedback geven via een virtuele/digitale leeromgeving) op de reflectieve vaardigheden van HBO-studenten. Na de start bleek deze vraag te breed om te beantwoorden in een periode van vier jaar. Ik heb de focus daarom verlegd naar het onderzoeken van de kwaliteit van online peerfeedback. Ik voer het onderzoek uit binnen het Virtual Action Learning concept. Deze weblog gebruik ik om de kennis die ik gedurende het traject verzamel te delen met geïnteresseerden binnen en buiten de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast ga ik graag de dialoog aan. Gedurende het traject plaats ik berichten over de voortgang van het onderzoek, maar plaats ik ook interessante ontwikkelingen op het terrein van E-Peer Feedback en Reflectie in binnen- en buitenland. Ik wens iedere lezer veel leesplezier en voel je vrij om op mijn bijdragen te reageren.

Mindshifting en het geven van feedback

15 oktober 2014 door Esther van Popta

goodjobEind 2013 heeft Robert-Jan Simons zijn afscheidsrede uitgesproken. De rede gaat over mindshifting en het veranderen van mindsets. Robert-Jan benoemt drie mindsets van de mind, waaronder het belang van feedback geven en ontvangen. Hij verwijst hiervoor naar het proefschrift van Lia Voerman. In het onderzoek van Lia Voerman (Voerman, Meijer, Korthagen & Simons, 2012) bleek dat bij het geven van feedback enkele mindsets een rol spelen. Docenten Voortgezet Onderwijs bleken weinig feedback te geven. Docenten gaven zo weinig (goede) feedback omdat ze niet wisten hoe belangrijk dit was, omdat ze niet wisten hoe ze dit moesten doen in grote klassen en omdat ze dachten dat feedback alleen na een toets kan worden gegeven. Kan de mindset van deze docenten veranderd worden, zodat ze meer (goede) feedback gaan geven? Lees verder

Leren van geven

8 april 2014 door Esther van Popta

Uit onderzoek binnen 28 pilots in het SURF-project SCALA wordt geconcludeerd dat het digitaal feedback geven en beoordelen helpt om de werkdruk van docenten beheersbaar te houden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de beoordeling. Naast het digitaliseren van docentfeedback, zijn ook een aantal pilots uitgevoerd die deels gericht zijn op vormen van online peer feedback. In een pilot van de Vrije Universiteit voerden studenten een peer review uit met een digitale feedbacktool. De resultaten van deze pilot zijn online te vinden. In deze blog sta ik kort stil bij deze pilot vanwege de inhoudelijke verbinding met mijn eigen onderzoek.

Lees verder

Naar een nieuw perspectief….

25 maart 2014 door Esther van Popta

Al langer voer ik het betoog dat we bij het optimaal inzetten van peer feedback in het onderwijs meer moeten kijken naar de meerwaarde voor de gever. Ik merk steeds meer dat deze manier van kijken een nieuw perspectief is. En dat ik dit dus ook zo moet benaderen. Op advies van mijn supervisors werk ik nu aan het schrijven van een position paper waarin ik dit perspectief uiteen zet. Dit maakt dat het artikel waar ik nu al maanden mee bezig ben, uitgesplitst wordt in twee artikelen.
Lees verder

Alle leerlingen kunnen beter – Succes for all

20 december 2013 door Esther van Popta

Donderdag 19 december 2013 stond al lang in mijn agenda geboekt. Op deze dag zou Robert Jan Simons als hoogleraar ‘didactiek in digitale context’ afscheid nemen en als promovenda moest ik natuurlijk bij het afscheid van mijn promotor zijn. In de aula van het Academiegebouw in Utrecht hield hij een mooi betoog over ‘mindshifting’ en het belang van mindsets voor leren. Zowel Wilfred Rubens als Erno Mijland hebben over de afscheidspresentatie geblogd en hier vind je het artikel van de lezing. In deze blog sta ik kort stil bij een aantal constateringen van Robert Jan die mijns inziens relevant zijn voor het onderwijs in het algemeen en onderwijs en ICT in het bijzonder.

Lees verder

Doorlopende leerlijn feedback?

6 oktober 2013 door Esther van Popta

De dag stond al een tijd in mijn agenda, de eerste edcamp in Nederland, op zaterdag 5 oktober 2013 in Houten. Een fenomeen, overgewaaid uit de USA, een zogenaamde unconference. Geheel in de traditie van de edcamp ging ik zonder voorbereiding op zaterdagochtend vroeg onderweg. Buiten de koffie, thee en een heerlijke taart, zorgen de deelnemers voor de rest. Indien je een bijdrage (van een half uur) wilt doen, schrijf je deze op een post-it en plak je deze op het prikbord. Vervolgens geven alle deelnemers met kleine stickertjes aan welke bijdragen ze willen bijwonen. Mijn bijdrage kreeg veel stemmen en ik mocht dus aan de slag.

 

 

 

Lees verder

Steeds meer aandacht voor Peer learning

23 september 2013 door Esther van Popta

Vorige week werd een masterclass georganiseerd rondom de tool peerScholar. Vorig jaar heb ik al eens over deze tool geschreven. peerScholar is een online peer assessment tool bedacht door professor Steve Joordens. Wegens omstandigheden kon ik zelf niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn. Wel heb ik de dag erna een interessante chatsessie met Steve gehad, waarin we onze ideeën hebben uitgewisseld. Daarnaast zijn er diverse blogs verschenen over de masterclass: waaronder peerscholar: van en met elkaar leren in drie stappen (Frank Thuss), Lerende leerlingen dankzij peer learning, peer assessment en peerScholar (Frans Droog) en Leren te leren met peerScholar (Sandra Verbruggen). Naar mijn idee groeit de aandacht voor peer learning en een systeem als peerScholar sluit hier mooi op aan. Ik ben van mening dat peerScholar een mooie tool is die aansluit op de behoefte van docenten die met deze vorm van leren aan de slag willen. In deze blog sta ik stil bij een aantal overwegingen.

Lees verder

Presentatie onderzoek op EARLI 2013

2 september 2013 door Esther van Popta

Eind augustus mocht ik mijn onderzoek presenteren op Earli2013. Mijn presentatie was onderdeel van een symposium met als onderwerp ‘on formative feedback in digitale interaction to enhance learning’. Susanne Narciss was als discussiant van het symposium aanwezig. Zij combineerde in de afsluitende discussie de vier presentaties over onderzoeken over formatieve feedback. De feedback die ze op mijn onderzoek gaf, was voor mij erg waardevol. Ze gaf o.a. aan dat ik op moet passen dat ik niet met een nieuwe indeling voor kwaliteit van (peer) feedback kom, maar meer moet verbinden met bestaande inzichten. Mijn presentatie is op slideshare te vinden.

Training peerfeedback geven en beoordelen

21 juni 2013 door Esther van Popta

Op donderdag 6 juni heb ik op uitnodiging van mijn collega Niels Maes een deel van de training over peerfeedback aan docenten van de minor ISDC (International Sustainable Development Cooperation) verzorgd. De docenten gaan na de zomervakantie in de minor aan de slag met peerfeedback via de VLC en 1 van de openstaande vragen was welk beoordelingsmodel ze hiervoor gaan gebruiken. Aan het eind van de training heeft men zich positief uitgesproken over het beoordelingsmodel dat ik mijn promotieonderzoek ontwikkeld heb. Wie weet neem ik hun ervaringen ook nog mee in mijn onderzoek.

Kwaliteit van online peerfeedback in Brussel

12 juni 2013 door Esther van Popta

Eind mei vonden de Onderwijsresearchdagen (ORD) plaats. Dit keer op de Vrije Universiteit in Brussel. Ik mocht in de laatste ronde van het congres presenteren. Klik hier voor de link naar mijn presentatie

Leren van peerfeedback

16 april 2013 door Esther van Popta

Op vrijdag 12 april heb ik op uitnodiging van collega Marlo Kengen een workshop gegeven over de kracht van online peerfeedback op de onderzoeksinspiratiedag georganiseerd door FCe en NVO2. In twee uur tijd heb ik de deelnemers van de workshop verteld over mijn onderzoek, de aanleiding, de theoretische achtergrond en de aanpak. Vervolgens is de groep aan de slag gegaan met een feedbackoefening. Nadat de deelnemers ieder een definitie van peerfeedback (op papier) hadden geformuleerd werd hen gevraagd om feedback op de definitie van de buurman/vrouw te geven. Vervolgens moesten de deelnemers aangeven hoe ze de feedback van hun buurman/vrouw waarderen. Daarna heb ik de deelnemers gevraagd om de feedback te beoordelen met behulp van het beoordelingsmodel, dat ik in mijn onderzoek hanteer. Het beoordelen verliep soepel. We hebben de sessie afgesloten met een korte reflectie met als voornaamste vraag: waar heb je het meeste van geleerd (geven of ontvangen van feedback). De deelnemers gaven o.a. aan dat ze het meest hadden geleerd van het geven van de feedback. En ook werd opgemerkt dat de peerfeedback met name de sterke van de gever bevatte. Dit sluit aan op onderzoek van David Nicol, die beweert dat studenten bij het geven van peerfeedback met name hun eigen product als norm hanteren, waardoor de student door het geven van peerfeedback reflecteert op zijn eigen produkt. Van de onderzoeksinspiratiedag is ook een blog gemaakt.