HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Onderwijs’

Trauma time-out voor reanimatiebehoeftige patiënten en vitaal bedreigde kinderen

11 juni 2014 door Remco Ebben

timeoutOp dit moment voeren 2 studenten van de opleiding medische hulpverlening in het kader van hun kwaliteitsproject een onderzoek uit naar time-out procedures op de SEH van het Radboudumc. Het doel van het onderzoek naar de trauma time-out is het schrijven van twee revisies die betrekking hebben op de reanimatiebehoeftige patiënten en vitaal bedreigde kinderen.

De huidige trauma time-out wordt gehanteerd bij patiënten met hoogenergetisch trauma, de trauma time-out is van belang om de patiëntveiligheid te vergroten. Tijdsdruk speelt bij reanimatiebehoeftige patiënten en vitaal bedreigde kinderen een grote rol waarbij efficiënt handelen van groot belang is. Bij deze patiëntengroepen worden samengestelde teams opgeroepen om de patiënt te behandelen. Het is van belang dat elk teamlid bewust is van zijn of haar taak en hierdoor de opvang van patiënten effectiever kan verlopen. Om incidenten in de toekomst te voorkomen, zullen voor deze patiëntengroepen twee time-outprocedures samengesteld worden. De revisies worden vormgegeven in twee verschillende protocollen die gehanteerd zullen worden op de traumakamers van het Radboudumc Nijmegen.

De protocollen zijn gebaseerd op resultaten die uit observaties, enquêtes en focusgroepdiscussies zijn gekomen. De time-outprocedure zullen doorlopen worden voor de opvang van reanimatiebehoeftige patiënten en vitaal bedreigde kinderen.

 

Bron afbeelding: http://www.umcutrecht.nl/subsite/watumoetwetenoverveiligheid/Preventie/Time-out-procedures/

LinkedInShare

25 november 2013: promotie drs. Maaike Janssen

12 juli 2013 door Remco Ebben

Maandag 25 november verdedigt Drs. Maaike Janssen haar proefschrift ‘Mind the gap. Triage guidelines and their utilisation at the Emergency department’.

Lees verder

LinkedInShare

Of je werkt hier veilig of je werkt hier niet

28 januari 2013 door Friede Simmes

Nadat het veiligheidsmanagementprogramma in bijna alle ziekenhuizen is geïmplementeerd, is het onderwijs aan zet. Iedere (toekomstige) zorgprofessional in het ziekenhuis zal moeten leren om risicobewust en veilig te werken. Om structuur aan te brengen in het ‘patiëntveiligheidsleren’ is een concept raamwerk ontwikkeld waarin de benodigde competenties zijn samengebracht. Het raamwerk dient als leidraad voor het reguliere zorgonderwijs, maar kan ook voor bij- of nascholingen of cursussen worden gebruikt. Het conceptraamwerk is ontwikkeld door vertegenwoordigers van vrijwel alle zorgopleidingen, de werkvelden en hun overkoepelende organisaties.
Ben je benieuwd naar het concept raamwerk? Ga naar: http://www.vmszorg.nl/VMS-onderwijs/aanpak. Heb je aanvullingen op het concept dan ben je van harte uitgenodigd hier op te reageren.
Een besluitvormingscommissie met vertegenwoordigers uit voornoemde organisaties buigt zich komend half jaar over de formele borging van de patiëntveiligheidscompetenties in onderwijs en opleiding.

LinkedInShare

Opening praktijkhuis IVS en IPS

7 november 2012 door Lilian Vloet

Vanmiddag een zeer geslaagde opening van het praktijkhuis IVS en IPS, waar studenten multidisciplinair hun vaardigheden kunnen oefenen, kennis en kunde uitwisselen en als toekomstige professionals leren samenwerken. Wat een mooie ruimtes en materiaal en inspirerende leeromgeving! Daar mogen jullie trots op zijn.

LinkedInShare

Werken bij de opleiding Medische Hulpverlening aan de HAN?

7 september 2012 door Remco Ebben

De hbo bacheloropleiding Medische Hulpverleningstudie leidt op voor verschillende ondersteunende beroepen binnen en buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld anesthesiemedewerker of hulpverlener in de acute zorg. Voor deze opleiding is de HAN nu op zoek naar docenten die willen bijdragen aan de opbouw en groei van deze opleiding. U verzorgt verschillende onderwijsvormen, zoals practica, werk-, hoor- en responsiecolleges. U begeleidt studenten in onderwijs- en afstudeerprojecten. Ook werkt u mee aan de ontwikkeling van het profiel en curriculum van de opleiding en ontwikkelt u onderwijsonderdelen. Heeft u interesse? Ga dan naar Insite, Vacatures, of http://www.han.nl/start/corporate/werken-bij-de-han/ voor de volledige vacaturetekst, daar kunt u ook solliciteren.

(Bron afbeelding: http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/medische-hulpverlening/vt/)

LinkedInShare

Ans Rensen genomineerd voor HAN-prijs onderzoeker

23 augustus 2012 door Maaike Janssen

Ans Rensen is één van de drie genomineerden voor de HAN-prijs. Om in aanmerking te komen voor deze prijs, is Ans door het lectoraat aangedragen, aangezien zij vanaf het eerste uur voor het lectoraat werkzaam is en zij imiddels veel heeft bijgedragen aan het lectoraat.

Vandaag wordt bekend gemaakt of Ans deze prijs in de wacht gaat slepen. Voor ons heeft ze de prijs echter al helemaal verdiend! We willen haar heel veel succes en plezier toewensen!

LinkedInShare

Opvang en begeleiding van naasten op de SEH

26 juni 2012 door Remco Ebben

Lisanne Bergmans en Marleen van Hoof, hebben namens het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (opdrachtgever Dr.  Lisbeth Verharen, associate lector) een HBO-V onderzoek gedaan naar de opvang en begeleiding van naasten op de Spoedeisende Hulp in Nederland. Dit onderzoek liep van februari tot en met juni 2012. Er zijn telefonische interviews afgenomen en een digitale enquête verstuurd door heel Nederland met behulp van de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV). Door een hoge respons bij de digitale enquête, is inzicht verkregen in hoe er in de huidige situatie, door verschillende professionals werkzaam op de SEH, invulling wordt gegeven aan de opvang en begeleiding van naasten. Deze resultaten zijn beschreven in een onderzoeksrapport. Begin 2013 zullen deze gegevens voor publicatie worden aangeboden aan een verpleegkundig vakblad.

Klik hier voor de bron van de afbeelding.

LinkedInShare

Onderzoek naar factoren die opvolging LPA beïnvloeden

5 april 2012 door Remco Ebben

Op 2 april is het Lectoraat Acute Intensieve Zorg gestart met een onderzoek naar het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in welke factoren het opvolgen van het LPA beïnvloeden. Met deze gegevens worden strategieën ontworpen zodat het LPA in de toekomst kan worden aangepast en beter aansluit bij de werkzaamheden van ambulanceverpleegkundigen en bij ambulancediensten.

Aan het onderzoek nemen 5 RAV’s verspreidt over Nederland deel. Om gegevens te verzamelen is een digitale vragenlijst verstuurd naar alle ambulanceverpleegkundigen (n>500) die werkzaam zijn bij deze RAV’s. Vragenlijsten kunnen worden ingevuld tot en met 30 april, waarna de gegevens worden verwerkt en geanalyseerd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door 2 studenten HBO-Verpleegkunde (Femke van Uden en Loes Josemanders) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in het kader van hun kwaliteitsproject. Indien u meer wilt weten over het onderzoek of vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker: Remco.Ebben@han.nl

LinkedInShare

KLPS-project afgerond

9 maart 2012 door Remco Ebben

Het project Ketenbrede Landelijke Protocollen Spoedzorg (KLPS-project) is afgerond. Het KLPS-project liep van juni 2009 tot en met februari 2012 en werd gesubsidieerd vanuit het programma Spoedzorg van ZonMw. Het KLPS-project bestond uit twee fases met verschillende doelstellingen en eindproducten: Lees verder

LinkedInShare

10-01-2012 Verpleegkundig symposium minor High Care

12 december 2011 door Remco Ebben

Op 10 januari 2012 organiseert de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voor de 3e keer het verpleegkundig symposium minor High Care. Tijdens het symposium komen onderwerpen aan bod als ‘verwachtingsmanagement bij studenten’, arbeidsmarktproblematiek, taakverschuiving van arts naar verpleegkundige en studenten binnen onderzoek. De presentatie ‘studenten binnen onderzoek’ wordt verzorgd door Lilian Vloet, lector Acute Intensieve Zorg. Het programma kunt u hier downloaden. U kunt zich aanmelden voor het sympsoium via secretariaat.verpleegkunde@han.nl  Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

LinkedInShare