HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Lectoraat Acute Intensieve Zorg

‘End-of-life care op de IC’ genomineerd voor de Anna Reynvaan Praktijkprijs 2017

8 mei 2017 door Boukje Dijkstra

IC-verpleegkundigen hebben aangegeven behoefte te hebben aan handvatten in de zorg rond het levenseinde, omdat zij soms onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden ervaren.

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en V&VN IC zijn daarom een project gestart om een richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’ te ontwikkelen en te verspreiden. De richtlijn biedt praktische, evidence-based aanbevelingen om End-of-life care aan IC-patiënten en hun naasten te verbeteren en te implementeren op je afdeling. Uit onderzoek blijkt dat familie en professionals meer tevreden zijn over de kwaliteit van zorg na implementatie van de richtlijn.

Dit project is nu genomineerd voor de Anna Reynvaan Praktijkprijs, een prestigieuze prijs voor een initiatief van verpleegkundigen dat de patiëntenzorg ten goede komt (https://www.amc.nl/web/Het-AMC/Jaarlijkse-evenementen/Anna-Reynvaan-Lezing/Over-de-lezing.htm). Er zijn per categorie drie genomineerden. De winnaar wordt op 11 mei bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse Anna Reynvaanlezing in de Stadsschouwburg te Amsterdam. Kaarten zijn te bestellen via bovenstaande link.

De richtlijn is te downloaden op: http://blog.han.nl/acute-intensieve-zorg/files/2014/02/Richtlijn-EOLC-bij-IC-patiënten.pdf

End-of-life care beslaat het (zorg)proces van het moment dat de beslissing de behandeling te staken overwogen wordt, tot en met het nazorggesprek met naasten van overleden IC-patiënten.

De richtlijn bevat 106 aanbevelingen voor de verpleegkundige zorg rond het levenseinde, een praktische checklist en een implementatieplan. De evidence-based aanbevelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke artikelen en (internationale) richtlijnen, gecombineerd met klinische ervaringen, en interviews met verpleegkundigen, naasten van overleden IC-patiënten, geestelijk verzorgers en andere professionals. Thema’s zijn communicatie tussen IC-verpleegkundigen, artsen, de IC-patiënt en zijn/haar naasten; verpleegkundige zorg aan de IC-patiënt en naasten; en organisatorische aspecten en randvoorwaarden.

In 2016 is de richtlijn aangevuld, naar aanleiding van uitspraken van IC-verpleegkundigen in de interviews, met aanbevelingen over culturele, levensbeschouwelijke en religieuze aspecten van End-of-life care.

Daarnaast is de richtlijn verspreid naar alle IC’s in Nederland.

De richtlijn ‘End-of-life care: de verpleegkundige zorg’ is in 2015-2016 op verschillende IC’s in Nederland geïmplementeerd. Implementatieonderzoek laat zien dat de richtlijn op alle IC-afdelingen tot verbetering geleid heeft. De verpleegkundige zorg tijdens IC-opname en tijdens End-of-life care is op verschillende punten als significant beter ervaren, door naasten van patiënten, op de afdelingen waar IC-verpleegkundigen bij de implementatie werden ondersteund in de vorm van een training.

De richtlijn biedt IC-verpleegkundigen handvatten en draagt bij aan de verbetering van End-of-life care aan IC-patiënten en hun naasten.

Share

Vooraankondiging Conferentie Ouderenmishandeling, wat zien we, wat doen we?

27 maart 2017 door Veronica Varol

Namens Karin Landsbergen

Op 15 juni a.s., op de dag van de Ouderenmishandeling, organiseert het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, samen met Acute Zorg regio-Oost en de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen een conferentie getiteld: “Ouderenmishandeling: wat zien we, wat doen we?”

Sprekers van zowel VWS als vanuit de praktijk van ambulancezorg en spoedeisende hulp zullen hun rol bij dit maatschappelijke relevante thema verhelderen. Ook is er aandacht voor financiële uitbuiting en voor forensische aspecten bij Ouderenmishandeling.

 De conferentie vindt plaats van 9.30u-15.00u in de Jaarbeurs in Utrecht.

Reserveer de datum vast in uw agenda, het definitieve programma volgt binnenkort.  

Accreditatie is aangevraagd.

Share

Vertaling Richtlijn End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg

17 oktober 2016 door Boukje Dijkstra

In 2014 is de Richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’ uitgekomen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Engelse vertaling van deze richtlijn, die eerder op het Europese congres (EffCCNa) voor IC-verpleegkundigen in Valencia werd gepresenteerd. De richtlijn werd hier goed ontvangen en de vraag was of er ook een Engelse versie beschikbaar was. Dat is dus bijna het geval… Deze vertaling, mede geïnitieerd door Verpleegkundigen & Verzorgenden Intensive Care (V&VN IC), zal in februari tijdens het EffCNa-congres in Belfast klaar zijn.

Share

Oproep Pitch

26 september 2016 door Veronica Varol

Het lectoraat Acute Intensieve Zorg organiseert op donderdag 17 november 2016 de Invitational Conference ’Het doet me (n)iets! met als thema ‘omgaan met situaties met een grote impact in de acute intensieve zorg’.

In het programma van deze conferentie wordt aan onderzoekers gelegenheid geboden om tijdens een pitch van 1 minuut een onderzoeksproject te presenteren. Heeft u een onderzoeksproject binnen het aandachtsveld acute intensieve zorg dat u onder de aandacht wilt brengen laat dan uw gegevens bij ons achter

Share

Promotie Marijke Noome op 29 november 2016

31 augustus 2016 door Marijke Noome

Op 29 november 2016 zal Marijke Noome, kenniskringlid van lectoraat Acute Intensieve Zorg haar proefschrift getiteld ‘End-of-life care in the ICU. The role and responsibilities of ICU nurses’ verdedigen.

 

De promotie zal op 29 november 2016 om 12.30 uur precies plaatsvinden in Nijmegen.

Promotor: Prof. dr. Evert van Leeuwen

Copromotoren: dr. Lilian Vloet (HAN) en dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer (HHS)

 

 

Share

15-18 februari 2017 7e EfCCNa-congres ‘Working together – achieving more’

15 augustus 2016 door Boukje Dijkstra

In februari 2017 wordt voor de zevende keer het EfCCNa-congres georganiseerd (EfCCNa: European Federation of Critical Care Nursing Associations), voor IC-verpleegkundigen uit verschillende Europese landen. Dit congres zal plaatsvinden van 15-18 Februari 2017 in de Belfast Waterfront Hall in Belfast, Noord-Ierland. Online registratie voor deelname aan het congres is al mogelijk en tot 30 september 2016 kunnen abstracts ingediend worden.

Een leuke plek om projecten, onderzoeken of best practices te delen met Europese IC-verpleegkundigen en andere zorgprofessionals in de vorm van een (poster)presentatie. En een plek om te horen en zien wat er verder op Europese IC’s gebeurt.

Het thema van het congres is ‘Working together – achieving more’. Via onderstaande link is meer informatie te vinden http://www.efccna.org/congress

Untitled

Share

Samenwerken aan evidence-based ambulancezorg: cursus systematic review najaar 2016

6 juli 2016 door Remco Ebben

In 2015 is het implementatieplan voor de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 vastgesteld door AZN. Voortkomend uit dit implementatieplan voert het Lectoraat Acute Intensieve zorg (LAIZ) in opdracht van AZN samen met onderzoekers uit de ambulancezorg een systematische literatuurstudie uit ten behoeve van het belangrijkste onderzoeksthema ‘Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV)’. Het project EHGV is gestart op 1 maart 2016. Onderdeel van het project is een cursus ‘Systematische review’ voor de betrokken onderzoekers. Ook andere professionals uit de ambulancezorg zijn in de gelegenheid gesteld deze cursus te volgen. Op deze wijze worden professionals uit de ambulancezorg uitgerust met competenties om de ambulancezorg evidence-based te maken. De cursus heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2016 en is gevolgd door 15 professionals uit de ambulancezorg. Vanwege de grote belangstelling heeft AZN besloten de cursus nogmaals aan te bieden in het najaar van 2016. Voor optimaal resultaat kan de groep niet te groot zijn, daarom is er plaats voor 15 professionals.

Klik hier voor de flyer en inschrijflink voor de cursus.

Share

Verpleegkundig minisymposium Het Bedreigde Kind

7 juni 2016 door Veronica Varol

moederkind

Minor High Care -moeder & kind

donderdag  16 juni 2016 Nijmegen

Locatie:       HAN, Kapittelweg 33 te Nijmegen, A005

Inschrijven:Digitaal via link. https://ggmactiviteitenkalender.nl/activiteiten?start=50

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Inschrijven voor 13 juni

Contact:    Voor meer informatie; Nanda.Verheul@han.nl of 06 39 79 88 08

9.00 uur   Registreren

9.30 uur    Opening Nanda Verheul

9.40 uur    Verpleegkundige Vervolg Opleidingen; N. Verheul

10.10 uur   Kwaliteitszorg binnen de acute en intensieve zorg ; studenten

10.40 uur   Family CenteredCare binnen de kinderIC; S. Otto, Teamleider KinderIC, WKZ Utrecht

11.10 uur    Cross yourBorders, Project NICU; M. v. Ingen, PhysicianAssistant, Radboudumc

11.40 uur   Pauze

12.15 uur   Met 1600 gram in de wieg. Is dat mogelijk? A. Schutmaat, researchverpleegkundige en M. v.d. Velde neonatologie    verpleegkundige, Isala klinieken Zwolle

12.45 uur   Respiratoir bedreigde kind op de kinderIC; R. Pfeil, kinderIC verpleegkundige, KinderIC, Radboudumc

13.15 uur    Vitaal bedreigde neonaat; T. Peeters, Nurse Practitioner IC Neonatologie, Radboudumc

13.45 uur   Afsluiting

 

Share

Interessant programma van FCIC op Venticare

6 juni 2016 door Boukje Dijkstra

Afgelopen vrijdag had de Stichting Family and patient Centered Intensive Care een interessant programma samengesteld op Venticare.

Diverse sprekers spraken over muziek, licht en geluid, een gesprekskaart voor naasten, canulezorg, End-of-life care op de IC, het postintensivecaresyndroom en naasten op de IC.

Zo werden de positieve effecten van muziek in verschillende acute zorgsituaties en mogelijkheden voor muziek op de IC gepresenteerd.

Ook de effecten van licht en geluid op de IC kwamen voorbij, waarbij gebleken is dat deze de nachtrust van de IC-patiënt zodanig kunnen verstoren dat patiënten vaak maar drie minuten achter elkaar ongestoord kunnen slapen. Leuk weetje in deze presentatie was dat blauw licht IC-verpleegkundigen kan helpen zich te concentreren.

Vervolgens werden een gesprekskaart en film die naasten kunnen helpen zich voor te bereiden op het familiegesprek met intensivist en IC-verpleegkundige besproken, een project dat recent de Anna Reynvaanpraktijkprijs in de wacht gesleept heeft.

Na de pauze kwamen canulezorg en End- of-life care op de IC, met ook aandacht voor culturele, levensbeschouwelijke en religieuze aspecten, aan bod.

Halverwege de middag zijn het postintensivecaresyndroom (PICS) en de cognitieve problemen die ex-IC-patiënten vaak nog lang na hun IC-opname kunnen ervaren, en het belang van aandacht hiervoor en een goede follow up hierin, aan de orde geweest.

De dag werd afgesloten met een presentatie over naasten op de IC en hoe zorgprofessionals hen (meer) bij de zorg kunnen betrekken, met diverse voorbeelden uit de Amerikaanse praktijk.

Share
25 mei 2016 door Karin Landsbergen

Een ‘niet pluis gevoel’ in de acute zorgketen. En dan?

De ambulance gaat ter plaatse na een 112 melding. Er is brand ontstaan in een huis waarin een echtpaar (71 en 79 jaar) woont. De man vertelt dat hij loempia’s heeft staan bakken voor zijn vrouw, waarbij de vlam in de pan geslagen is. De brandweer vraagt of de ambulanceverpleegkundige even in huis wil kijken. Te zien is een vol, onhygiënisch, niet leefbaar huis. De verpleegkundige gaat het hierover het gesprek aan met het echtpaar, maar die voelen zich aangevallen en vinden de observering kwetsend. De verpleegkundige houdt er een ‘niet pluis gevoel’ aan over.

Dat ‘niet pluis gevoel’ is het vertrekpunt voor verder onderzoek. Maar welke stappen moet en kun je als professional in de acute zorgketen ondernemen om na te gaan of er daadwerkelijk sprake is van ouderenmishandeling?

Project Signaleren en melden ouderenmishandeling in de acute zorgketen

De Lectoraten Acute Intensieve Zorg en Innovatie in de Care (HAN) zijn in 2014 gestart met het project “Signaleren en melden ouderenmishandeling acute zorgketen” middels subsidiegelden van RAAK-Publiek. De directe aanleiding voor het project zijn vragen van ambulance- en SEH-verpleegkundigen naar hulpmiddelen voor de herkenning van ouderenmishandeling in de acute zorgketen. Verpleegkundigen voelen handelingsverlegenheid en geven tijdens interviews uit studies van Horio, Kilsdonk, & Vorle (2013); Eldijk & Aarsman (2013); Nielen & Kuppeveld (2014) aan:

“Misschien zie ik het wel, maar herken ik ze (mishandelde ouderen) niet als zodanig”.

“We hebben een hele hoop dingen een beetje door de vingers gezien”.

Verpleegkundigen geven aan niet te weten hoe ze ouderenmishandeling vroegtijdig en structureel kunnen signaleren. Dat terwijl adequate monitoring en melding kan voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig (lang) lijden of (gezondheids)schade oplopen.

Middels het project stellen de lectoraten zich tot doel om hulpmiddelen te ontwikkelen voor de herkenning van ouderenmishandeling en voor een eenduidige aanpak van de melding van ouderenmishandeling in de acute zorgketen. Het ontwikkelen en het uittesten van deze hulpmiddelen, gebeurt samen met professionals uit het werkveld waaronder ambulance- en SEH-verpleegkundigen.

Een protocol en bijbehorende scholing

Er zijn een literatuurstudie en een veldraadpleging uitgevoerd om beschikbare instrumenten voor signalering en melding van ouderenmishandeling te inventariseren. Daarbij is gebruik gemaakt van de al bestaande expertise op dit gebied en de eerder ontwikkelde instrumenten voor de signalering van ouderenmishandeling in de langdurige zorgsetting. In de acute zorgketen is vervolgens een pakket van eisen opgehaald en is er samen met experts uit praktijk, onderzoek en onderwijs een protocol ontwikkeld om ouderenmishandeling te kunnen signaleren en om de juiste stappen te zetten bij een vermoeden van ouderenmishandeling.

Het ontwikkelde protocol heeft betrekking op ouderenmishandeling door personen uit de huiselijke kring van de ouderen. Het protocol bevat verschillende producten, waaronder een kort en bondig screeningsinstrument, en is gekoppeld aan een scholing (e-learning) om bewustwording te vergroten en om de zorgprofessionals kennis te laten maken met de te nemen stappen bij een vermoeden van ouderenmishandeling. Als basis voor de te nemen stappen in het signaleren en handelen bij een vermoeden van ouderenmishandeling, is de KNMG Meldcode als leidraad genomen.

 

Er vindt een pretest van het protocol en de scholing plaats in juni bij verpleegkundigen van de RAV Gelderland-Midden Zuid en SEH-verpleegkundigen van de Gelderse Vallei in Ede. Op basis van de feedback die uit deze pretest volgt, zullen protocol en scholing worden bijgesteld. Daarna zullen beide getest worden op bruikbaarheid in de praktijk (ambulancezorg en SEH-afdeling) bij de pilot implementatie.

Voor vragen of reacties mail Karin Landsbergen, hoofddocent Maatschappelijk Werk & Dienstverlening en senioronderzoeker Lectoraat Acute Intensieve Zorg : karin.landsbergen@HAN.nl

 

Share